Deel dit artikel:

25 nov 2022

|

Maatschappij

Groene waterstof onmisbaar voor halen klimaatdoelen

In de energietransitie is een belang-rijke rol weggelegd voor waterstof. Nu wordt vooral nog ‘grijze’ water-stof geproduceerd en daarbij komt heel wat CO2 vrij. Daarom wordt hard gewerkt aan een uitstootvrije variant: groene waterstof. In Neder-land en België heeft VoltH2 hierin de leidersrol opgepakt. Dit jonge bedrijf ontwikkelt op dit moment zijn eerste drie groenewaterstoffabrieken in Nederland. “En dat is pas het start-schot”, zegt oprichter en managing director André Jurres. 

De meeste waterstof is dus nu nog grijs. Doordat er bij dit produc-tieproces veel CO2 vrijkomt, is er van echte verduurzaming geen sprake. Groene waterstof daarentegen is wel volledig duurzaam. Om het te produce-ren wordt via elektrolyse gedeminera-liseerd water omgezet van elektriciteit naar waterstof. Daarbij wordt uitsluitend hernieuwbare energie gebruikt, waar-mee groene waterstof CO2- neutraal is. Anderzijds vormt het een obstakel dat hiervoor veel duurzame energie nodig is. Nederland heeft hier vandaag nog onvol-doende van om de groene waterstofpro-ductie naar grote hoogtes te stuwen.

VoltH2 wil Europa in staat stellen zelf grootschalig groene waterstof te produ-ceren. Daarom start VoltH2 binnenkort de bouw van zijn eerste fabrieken. Het doet daarbij een beroep op steun van de overheid en zijn aandeelhouders Virya Energy en DIF Capital Partners. Beide hebben hun sporen in duurzame energie en infrastructuur verdiend.

Veel werk moet nog worden verzet, dus is bij VoltH2 de behoefte aan nieuw perso-neel groot. “We hopen dat mensen uit de energiesector, met kennis van financie-ring, waterstof en trading, meebouwen aan een duurzame toekomst en dat ze dat bij ons komen doen”, aldus André Jurres.

Drie fabrieken in aantocht

VoltH2 timmert hard aan de weg. Het bedrijf bestaat pas sinds 2020, maar ontwikkelt in Nederland nu al zijn eerste drie fabrieken. Op termijn krijgen deze samen een capaciteit van 300 megawatt, wat bijvoorneeld genoeg is om 360.000 waterstofauto’s een jaar lang te laten rijden. Als alles goed gaat, zijn in 2025 de fabrieken in Vlissingen en Terneuzen operationeel en begint in 2024 de bouw van de derde in Delfzijl. “Ontzettend belangrijk voor Nederland”, zegt Jurres. “Deze fabrieken zijn echt nodig om de import van groene waterstof op gang te laten komen.”

Dat klinkt paradoxaal, maar is best lo-gisch, legt Jurres uit. “Om iets te gebrui-ken, moet je eerst leren hoe het werkt. Die kennis en benodigheden krijgen we dankzij deze fabrieken. Nederland en België maken straks ongeveer twintig tot dertig procent van de groene waterstof zelf en importeren de rest, maar dat ei-gen deel is onmisbaar voor de leercurve.”

Groene waterstof is te gebruiken als grondstof voor chemicaliën en in de pe-trochemie en ook als brandstof in onder meer de transportsector en lucht- en scheepvaartindustrie. Tot slot is het een opslagmedium voor wind- en zonne-er-gie. Direct opslaan kan niet, maar er groene waterstof mee maken wel. En die kan wél worden opgeslagen. Die opslagfunctie wordt in de toekomst nog belangrijker. Tekorten aan duurzame energie gaan namelijk verdwijnen, over-schotten zullen juist ontstaan. Alleen al windmolens op zee wekken in 2040 zo’n 50.000 megawatt aan windenergie op.

Klimaat doelen

De redenen om vol op groene waterstof in te zetten, stapelen zich volgens Jurres op. “We willen liever niet meer afhanke-lijk zijn van energie uit andere landen. Groene waterstof kan daarbij helpen. En we kunnen ermee verduurzamen, met name door het als brandstof in te zetten in vervuilende sectoren. De klimaat-doelen zijn onhaalbaar zonder groene waterstof, zo belangrijk is het. “

Al het nieuwe heeft tijd nodig om een plaats te veroveren, ook groene waterstof. VoltH2 wil daar een aanjager van zijn, maar wijst ook op de rol van de overheid. Jurres: “Een plaats innemen gaat sneller en makkelijker als iemand ruimte creërt. In mijn ogen is het toch aan de overheid om dat te doen.”

Dat mag met een wat hardere hand, vindt Jurres. “De fossiele brandstofsector wil natuurlijk niet volledig vervangen worden. De overheid moet het goede voorbeeld geven door regels op te leggen en duidelijk te maken dat het uiteindelijk een aflopende zaak is. Verandering komt niet vanzelf, dus stel harde deadlines en kom met incentives om dergelijke bedrijven te motiveren om in duurzame verandering te investeren.”

Voor België en Nederland is dat al hele-maal belangrijk, stelt Jurres. Nu nemen beide landen op gebied van waterstof nog een wereldpositie in en dat wil hij niet verloren zien gaan. “We moeten onze positie behouden. Wij zijn het ‘power-house’, in onze havens komt morgen niet alleen waterstof binnen voor heel Europa maar wordt hij ook massaal ingezet en geproduceerd. Als we onze infrastruc-tuur ombouwen zodat dit ook met grote hoeveelheden groene waterstof kan, dan behouden we onze industrie en welvaart en onze leidende rol. Ook morgen.” 

Meer weten?

Ga naar www.volth2.com

Gesponsord