Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Grote ondernemingen worstelen met crediteuren zakelijke bijeenkomsten

Tijdens corona was het niet de eerste vraag die bij inkopers en financieel managers opkwam. Hoe krijg je vat op die duizenden boekingen van zakelij- ke bijeenkomsten bij tientallen, soms wel honderd locaties. Maar de externe meeting is meer terug dan ooit tevo- ren. Alsof corona alweer jaren achter ons ligt. Daarmee groeit bij inkopers en financieel managers de urgentie voor een structurele oplossing hiervoor.

schermafbeelding-2022-05-30-om-16-41-23.png

Hoe urgent is dit probleem?

“Sinds het einde van de coronamaatregelen in januari zien we binnen drie maanden een verdrievoudiging van het aantal reserverin- gen van zakelijke bijeenkomsten”, vertelt Bob Pieterson, founder van Worldmeetings.com, intermediair voor externe zakelijke bijeenkomsten. “De verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Dus juist nu is het zaak dat je als onderneming je credi- teuren op dit gebied onder controle hebt. Bedrijven zijn tot € 275 per boeking kwijt, alleen al aan interne kosten door beheer van crediteuren. We ontmoeten bedrijven die hiermee worstelen en het lastig vinden om dit probleem onder controle te krijgen. Ook zien we bedrijven die zich niet bewust zijn van dit probleem.”

Is zo’n oplossing er?

“Natuurlijk is die er. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een selectie van preferred loca- ties. Dat reduceert het aantal locaties
en daarmee het aantal crediteuren al flink. Betere oplossing is te kiezen voor een inter- mediair. Dan houd je nog maar één credi- teur over.”
Dat klinkt te mooi om waar te zijn...

“In werkelijkheid is het nog beter. Dat heeft te maken met de centrale inkoop door de inter- mediair. Omdat de intermediair de meeting- en hotelbranche door en door kent en boven- dien bij duizenden locaties tegelijk inkoopt, zijn de externe kosten ook nog eens lager dan bij het werken met preferred locaties.”

Houdt die ook rekening met duurzaam- heids KPI’s van inkopers?
“Dat ligt aan de intermediair. Wij hebben een sterke focus op duurzaamheid, dus ne- men we hierin zelf het initiatief. We geloven dat iedere onderneming voordelig en duur- zaam moet kunnen bijeenkomen. Iedere meeting is immers beslissend en draagt bij aan de toekomst van onze planeet.”

Gesponsord