Deel dit artikel:

22 aug 2018

|

Economie

Het administratiekantoor is niet dood, maar leeft!

Een efficiënt werkende ICT straat, specialistische kennis binnen handbereik, breder durven adviseren en weten wat er speelt bij jouw klant. Een administratiekantoor dat hieraan voldoet, heeft de toekomst.

“Je hoort vaak dat mensen de noodzaak van een administratiekantoor niet langer inzien”, vertelt Wichard Hendriks, directeur van Finovion, een franchiseformule voor het administratiekantoor. “Steeds meer processen gaan tegenwoordig automatisch, en dat is fantastisch, maar ondernemers hebben ook belang bij een financieel partner, die meedenkt in hun complete bedrijfsvoering.”


Vooral kleinere kantoren kunnen volgens Hendriks veel extra waarde bieden. “Kleine kantoren kennen de klanten waarmee ze samenwerken door en door en zijn ook enorm betrokken. Grotere kantoren bestaan uit veel te veel afdelingen. Eén persoon doet de administratie, de ander de belastingaangifte en weer een derde houdt zich bezig met de jaarrekening. Bij kleinere kantoren is deze kennis over de klant niet verspreid, maar ligt bij dezelfde persoon, waardoor er tussen de klant en het administratiekantoor een echte band ontstaat en waarbij er in vertrouwen ideeën worden uitgewisseld. Er valt veel winst te behalen door verder te kijken dan enkel de cijfers en echt met de klant mee te denken over de te behalen doelen.”


Toch zijn er ook een aantal randvoorwaarden waar het kleinere administratiekantoor minder goed aan kan voldoen. “Je moet natuurlijk altijd met de tijd mee blijven gaan”, stelt Hendriks, “maar als klein kantoor heb je niet altijd de middelen om een goedwerkende ICT-straat op te zetten. Ook is het soms lastig om de continuïteit te waarborgen. Zo’n kleiner administratiekantoor bestaat vaak uit één persoon met extra kennis. Als deze persoon wegvalt, dan heeft de klant gelijk een probleem omdat niemand anders binnen dit administratiekantoor deze persoon kan vervangen.”


In zo’n geval zou het erg gunstig zijn om je als klein administratiekantoor aan te sluiten bij een franchiseformule. De franchisegever helpt dan bijvoorbeeld bij de inzet van ICT, waardoor het aangesloten kantoor meer tijd over heeft voor het delen van zijn kennis en het meedenken met de klant. “Ook biedt een franchiseformule de eigenaar van het kantoor de mogelijkheid om te sparren met collega kantooreigenaren en specialisten binnen de formule. Het door middel van landelijke bijeenkomsten en regio-verleg samenbrengen van aangesloten kantoren, dat is de kracht van een franchise. Zo hebben de kantooreigenaren altijd de kennis in huis die nodig is om de vraagstukken van hun klanten op te lossen, ook als dit binnen hun eigen administratiekantoor ontbreekt.”


Daarnaast neemt de franchise een deel van de marketing voor haar rekening. “Door de naamsbekendheid van de franchiseformule en het intern kunnen waarborgen van continuïteit komen aangesloten kantoren makkelijker in contact met bedrijven tussen de 5 en 25 man personeel. Immers de omvang van de franchiseformule zorgt automatisch voor vertrouwen. Als kleiner zelfstandig administratiekantoor ben je vaak alleen interessant voor de ZZP-er. Deze ZZP-er heeft slechts beperkt adviesvraagstukken en kiest zijn administratiekantoor vooral op prijs.”“Alle doemverhalen ten spijt bestaat het administratiekantoor over vijf jaar dus nog, maar wel verenigd in een netwerk, waar de ICT wordt gedeeld en waar voldoende extra kennis aanwezig is om iedere klant verder te helpen in zijn complete bedrijfsvoering.”


Gesponsord