Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Het belang van verantwoord financieren

Hoe maak je als kredietverstrekker de afweging tussen verantwoord financie- ren en tegelijkertijd meer risico nemen om kleine ondernemers met grote ambi- ties te helpen? Het is een uitdaging waar wij als fintech-financier dagelijks mee te maken hebben, want Qeld wil ieder bedrijf een eerlijke kans geven, maar tevens waakzaam blijven voor overkre- dietering.

Onze zelfontwikkelde kredietbeoordeling helpt ons om die balans te bewaken. Het ge- avanceerde kredietproces is een combinatie tussen slimme algoritmes en data learning, maar ook het bieden van een luisterend oor en menselijk contact. Precies daardoor heb- ben wij al 30.000 ondernemers in 7 markten kunnen helpen met snelle bedrijfsfinancie- ring tot € 200.000, binnen 24 uur uitbetaald.

Iedere kredietaanvraag is anders

Per leningsaanvraag spelen tientallen factoren een rol, zoals de levensfase van een onderneming, het type bedrijfsactiviteiten en de mensen achter een onderneming. Als wij een ondernemer financieren, willen wij dat er voldoende buffer is om tevens tegen- slagen het hoofd te bieden, want een zakelijk krediet mag nooit de oorzaak van financiële problemen zijn. Tegelijkertijd blijven wij kritisch over het verlenen van zakelijk kre- diet als oplossing voor bestaande financiële problemen, want schulden financieren met nieuwe schulden is - in de meeste gevallen - simpelweg niet verantwoord. Wij nemen, tijdens het kredietbeoordelingsproces, bij- voorbeeld contact op met de ondernemer om kritische vragen te stellen over de financiële situatie. Achten wij de financiering, na deze toetsing, niet verantwoord, dan zien we ons
genoodzaakt om een leningsaanvraag af te wijzen of mogelijk een lager leenbedrag beschikbaar te stellen.

Kredietbeoordeling aangepast door de coronacrisis
De coronacrisis heeft absoluut invloed gehad op onze kredietbeoordeling en wat wij onder ‘verantwoord financieren’ verstaan. Zo hebben veel ondernemers aanspraak moeten maken op hun financiële buffer, waardoor er momenteel in diverse sectoren een liqui- diteitstekort is met beperkte solvabiliteit, terwijl dit wel noodzakelijk is voor groei. Om die groei toch te stimuleren, hebben wij dit ook meegenomen in ons kredietbeoor- delingsproces en kijken we, bijvoorbeeld, tevens naar de jaarcijfers en omzet pre-co- ronacrisis om een beeld te kunnen vormen van potentiële toekomstige kasstromen. Een algoritme kan aangeven dat een onderne- ming - wegens gemiste omzet in coronatijd en een beperkte buffer - niet financierbaar is, maar een menselijk perspectief kan hier ander licht op werpen, helemaal als we de afgelopen 24 maanden in overweging nemen. Zo helpen wij ondernemers om gezond en naar draagkracht te lenen, want verantwoord financieren is een concept waar iedereen profijt van heeft!

Gesponsord