Deel dit artikel:

13 jul 2020

|

Economie

Het speelveld van industriële automatisering

Journalist: Nandenie Moenielal & Dick Hoogendoorn

Nederland als modern ICT-land biedt een zeer vruchtbare grond voor digitalisering binnen de gehele maakindustrie. We praten al enige tijd over slimme fabrieken en ‘magazijn robots’. Hierin investeren ook steeds meer kleinere industrie bedrijven om de ingezette koers van digitalisering te realiseren.Als Legian zien wij dat slimmer omgaan met data en het anders inrichten van de bedrijfsvoering binnen een digitale strategie ‘key’ is. Overigens geldt dit ook in meer of mindere mate in andere sectoren, zoals de logistieke sector en gemeentelijke overheden (denk aan ‘Smart Cities’). Industriële ondernemingen integreren hun procesbesturingssystemen steeds meer met IT systemen, ook wel convergentie tussen IT en OT genoemd. Machines die met machines praten, om zo meer efficiëntie en ook kostenbesparing te bereiken. Door in een vroeg stadium data te verzamelen over de kwaliteit, gaan we van massa productie naar zero defect productie.

Speelveld

Op het eerste gezicht lijkt de convergentie van het IT en OT landschap eenvoudig. Toch is er een set van factoren te noemen, die bepalend zijn voor deze verwevenheid.


Met de opkomst van Smart Industry (Industry 4.0) en in het kielzog daarvan de opkomst van het Industrial Internet of Things (IIoT) biedt de technische infrastructuur mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Hiermee wordt het eenvoudiger om data te ontsluiten. Groot voordeel hiervan is dat deze data gebruikt kan worden om sneller en vooral slimmer te produceren. De data helpt bijvoorbeeld bij het efficiënter inrichten van processen en performance metingen.


Echter, door het koppelen van industriële omgevingen met het ICT-landschap lopen de meest kritieke processen van maakindustrieën grotere beveiligingsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan windparken en medische apparatuur, die gekoppeld raken aan het internet. Door de toename van cyber incidenten, zoals ransomware, groeit de bewustwording hierover. Onlangs benadrukte het CSBN 2020 (NCTV) het niet op orde zijn van de digitale weerbaarheid van organisaties. (Vitale) organisaties met procesbesturingssystemen in sectoren als de zorg, transport en nutsvoorzieningen, worden vaak gezien als gericht doelwit voor digitale aanvallen. Het gaat hierbij steeds meer om actief misbruik van kwetsbaarheden en het zoeken naar zwakke schakels in de keten van leveranciers.


Naast de techniek en beveiliging is onze ervaring dat er juist ook aandacht moet zijn voor de mens en cultuur. Strategische plannen, die geen ruimte kennen voor het meenemen en ‘anders denken’ door de medewerkers, zijn vaak gedoemd te mislukken. 
Keten

Door het gebruik van nieuwe mogelijkheden om data uit te wisselen tussen leveranciers en producenten, wordt de relatie tussen deze partijen anders. Zo zal er meer gedacht moeten worden in regievoering en coördinatie. Uit de kracht van samenwerking tussen partijen is al veel winst te behalen. Gelukkig zien we anno 2020 al genoeg succesvolle voorbeelden hiervan terug in ons klantenbestand. Denk hierbij aan bijvoorbeeld leveranciers meer zien als partner, waar vanuit een gezamenlijke visie de samenwerking is ingericht.  


Noodzaak 

Hoewel de behoeften van een klassieke industrie vaak gericht zijn op zeer hoge continuiteitseisen en lage frequentie van interventies, is er een intrinsieke noodzaak om te veranderen. Deze intrinsieke noodzaak vormt de basis voor verandering, het is juist de vraag ‘hoe’ dit te verwezenlijken. Inzicht creëren is een van de cruciale punten hierin. Door het vooraf uitvoeren van heldere analyses op de data en het dataverkeer, kun je als organisatie de juiste besluiten nemen voor de doorontwikkeling van de infrastructuur met Smart toepassingen. Het grip houden op de operationele technische omgevingen blijft ook in deze dynamiek mogelijk. Een valkuil hierbij is dat er te vaak voor controle in managementsystemen gedacht wordt. Juist regievoering is hierin essentieel.


Meer dan ICT

Deze innovatiekoers voor industriële organisaties, van klein tot groot, wordt gevoed door het gehele speelveld te analyseren en in de besluitvorming mee te nemen. En is dus vooral meer dan een ‘ICT- feestje’. 


In ons werkveld spitsen wij ons toe om vanuit de verschillende elementen in het speelveld het management te helpen om de juiste beslissingen te nemen. Door onze aanpak vanuit techniek, proces en organisatie, met als uitgangspunt aandacht voor privacy en security, dragen wij ons steentje bij aan de weg naar Smart Industry.


De accountmanagers van Legian praten graag met u verder over onze consultancy diensten en detachering. Zie ook onze website www.legian.nl


Gesponsord