Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Hoe ga je als bedrijf om met economische sancties en exportcontrole?

BenninkAmar Advocaten is het enige advocatenkantoor in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in econo- mische sancties, exportcontrole en aanverwante handelsaspecten. Met de opgedane ervaring, diepgaande juridische kennis en een internatio- naal netwerk is BenninkAmar Advoca- ten ongeëvenaard in het adviseren en vertegenwoordigen van haar cliënten in sanctierecht en export- en contro- levraagstukken.

schermafbeelding-2022-05-30-om-15-13-42.png

Internationale sancties

Internationale sancties zijn politieke in- strumenten die kunnen worden opgelegd door de Verenigde Staten, de Europese Unie of op nationaal niveau om het gedrag van bepaalde landen of groepen te bestraffen of te sturen, vertelt Yvo Amar, advocaat en medeoprichter van Bennink- Amar Advocaten. “Internationale sancties bestaan uit handelssancties of uit finan- ciële sancties. Handelssancties hebben vaak betrekking op handel in specifieke goederen, wapenembargo’s of handel met overheidsinstanties of staatsbedrijven. Financiële sancties gaan vaak over het bevriezen van tegoeden en economische middelen.”

schermafbeelding-2022-05-30-om-15-13-30.png

 

Actualiteit

Rusland viel in 2014 voor het eerst Oekraïne binnen. “Kort na het opzetten van ons kantoor werd het eerste Rusland sanctieregime opgelegd”, vertelt Sebastiaan Bennink, advocaat en
medeoprichter BenninkAmar Advocaten. Al gauw volgden er de eerste Rusland- gerelateerde vragen en vonden er een aantal andere interessante ontwikkelingen plaats. Zo werd in 2015 Iran opengesteld en zijn wij met de minister van Economisch Zaken naar Iran meegegaan. Vervolgens hebben wij aan Nederlandse bedrijven een aantal ‘roadshows’ gegeven om aan te geven hoe het is om handel te drijven met Iran. Helaas bleek dat werk deels voor niets te zijn geweest, want met de komst van Trump werd in 2018 de handel met Iran grotendeels de kop ingedrukt. In 2017 was er de MH17-ramp en op dit moment hebben we te maken met de Russische inval in Oekraïne. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven die internationaal zakendoen met vragen zaten en zitten over hoe zij aan de regels kunnen voldoen, welk
beleid daarop moet worden gemaakt, welke vergunningen er nodig zijn, welke producten er naar Rusland of Iran kunnen worden uitgevoerd en welke niet? En in het geval dat het misgaat staan wij onze cliënten bij in de rechtszaal om hen, bijvoorbeeld, strafrechtelijk bij te staan ”

Expertise

Al meer dan twintig jaar hebben bedrij- ven te maken met sancties tegen Rusland. Amar: “Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is de druk nog nooit zo hoog geweest voor bedrijven om op de juiste manier te reageren op sancties. De afgelopen tijd hebben we echt een enorm verandering waargenomen. Hoe konden bedrijven op een zo ethisch verantwoord mogelijke manier omgaan met Rusland? Wilden zij überhaupt wel verder gaan met hun handel met Rusland? Op welke manier zouden zij door kunnen gaan? En als zij geen handel meer willen drijven, hoe kunnen zij zich dan het beste terug- trekken?” Bennink vult aan: “Al bijna tien jaar maken we bedrijven bewust van de geldende wet- en regelgeving omtrent sancties en exportcontrole. En het belang hiervan wordt steeds duidelijker. Door be- drijven aan de hand mee te nemen, vanuit onze expertise en kennis die wij hebben opgebouwd de afgelopen tien jaren, kun- nen wij hen assisteren bij het zetten van de juiste stappen. En dat is hard nodig, want bedrijven hebben niet altijd zelf de juiste kennis in huis.”

Ethiek

“We kunnen wel aan iedereen uitleggen dat je niet door rood mag fietsen, maar dat betekent ook dat we zelf niet door rood moeten fietsen”, aldus Bennink. “We zullen ons dan ook niet lenen om via schimmige financiële constructies tot een omzeiling te komen. We mogen en willen niet meewerken aan, of verbonden wor- den met, situaties die niet pluis zijn.”

Zodra er meer sancties worden ingesteld betekent dit ook meer werk voor BenninkAmar Advocaten. “We zijn nu met acht advocaten en binnenkort zijn dat er al tien. We zijn goed gegroeid de afge- lopen tijd, maar dat houden we sterk in de gaten. Daar zal het echter voorlopig bij blijven. Zeg nooit nooit, maar we hebben niet de ambitie om door te groeien tot een middelgroot advocatenkantoor.”

Ben je op zoek naar een advocaten- kantoor dat je kan assisteren bij het navigeren door het moeilijke juri- dische landschap van economische sancties en exportcontrole? Neem dan contact met ons op via www.batradelaw.com

Gesponsord