Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Hoe zorg je ervoor dat internationaal verlonen van personeel geen obstakel wordt?

Over de grenzen gaan met je onder- neming, betekent meestal dat je ook
met internationale werknemers – en dus internationale verloning- te maken krijgt. Of andersom: als je in Nederland buitenlands personeel aanneemt, krijg je te maken met wet- en regelgeving op dit vlak. Binnen Europa geldt dat verloning vaak een obstakel vormt bij internationaal ondernemen.

Buitenlands personeel in Nederland aannemen 

Ralph Koks, arbeidsjurist bij internationale HR- en salarisdienstverlener SD Worx, onderstreept: “zeker nu veel bedrijven zo moeilijk aan personeel komen, kan het extra interessant zijn om buitenlands personeel te werven. Het is daarbij belangrijk om je te realiseren dat daar veel wet- en regelgeving bij komt kijken. De overheid stelt bijvoor- beeld dat organisaties eerst binnen Europa op zoek moeten naar een geschikte kandidaat.
Werknemers binnen de Europese Economi- sche Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder vergunning in Nederland werken. Voor werknemers uit andere landen geldt dat meestal een werkvergunning nodig is.”

Werknemers uit verschillende landen verlonen
Echt complex op vlak van verloning wordt het als je werknemers uit meerdere landen in dienst hebt. Loongegevens moeten dan geïntegreerd worden, zodat elke werknemer op continue basis de juiste en tijdige wijze uitbetaling ontvangt. Ralph Koks: “het blijkt dat Nederlandse salarisspecialisten onze eigen wet- en regelgeving op dit vlak al als zeer complex beschouwen, en vaak worstelen met de regels in andere landen.”

Vergelijk landen met elkaar

Wil je weten wat de belangrijkste zaken zijn om rekening mee te houden bij het verlonen van buitenlands personeel? SD Worx ontwikkelde hier speciaal de ‘Payroll Profiency Index’ voor: een index die per land laat zien wat de grootste verschillen zijn om rekening mee te houden.

 schermafbeelding-2022-05-30-om-14-03-10.png

“Naast verloningscomplexiteit, is het zinvol om je te verdiepen in aanvullende factoren. Hoe zijn de regels omtrent aanwerving en ontslag? Hoe gaat men in een bepaald land met verzuim en verlof om? Wat vinden werkne- mers uit het betreffende land qua cultuur en samenwerking belangrijk? En – zeker in het bedrijfsleven – hoe digitaal volwassen zijn werknemers gemiddeld? Het zijn zaken die goed zijn om in acht te nemen alvorens je een kandidaat werft, zodat je voor een positieve kennismaking kunt zorgen, en teleurstellingen aan beide kanten voorkomt”, benadrukt Koks.

Ook op dit vlak zijn benchmarks beschik- baar, bijvoorbeeld om de digitale volwas- senheid per land te vergelijken. Een speciaal e-book over HR kpi’s per land vind je hier:

schermafbeelding-2022-05-30-om-14-03-15.png

Gesponsord