Deel dit artikel:

14 okt 2022

|

Economie

Implementeer beleidsveranderingen snel en foutloos

Journalist: Marc van der Sterren

Grote frustratie van veel banken zijn beleidsveranderingen. Toch kunnen beleidswijzigingen snel worden doorgevoerd, terwijl het de foutgevoeligheid tot bijna nul terugbrengt. Koppel daarvoor het gedigitaliseerde via Model Based Engineering aan het operationele proces. Deze combinatie biedt nog veel meer mogelijkheden. Zoveel zelfs, dat dit één van de grootste risico’s vormt. 

 

Vanaf begin dit jaar is IG&H in gesprek met verschillende financiële instellingen die allemaal werken aan een digitale transformatie. Ieder op zijn eigen manier, heeft Stephan de Jong gemerkt, “maar er is één alomvattend thema dat als verstorend, vertragend en soms zelfs verlammend wordt ervaren. En dat is de wet- en regelgeving. Deze is vaak ad hoc en raakt alle uithoeken van een organisatie.” 

 


De Jong is directeur Technology en Digital Transformation bij IG&H. De problematiek is niet te onderschatten: “Nieuwe en veranderende wet- en regelgeving legt soms voor 80 procent beslag op de verandercapaciteit van een organisatie.” 

 

Bedrijven investeren veel geld en energie in het digitaliseren van operationele processen. “Dus hebben wij gekeken of we iets kunnen doen met de risicoprocessen.” De oplossing ligt erin om gedigitaliseerde beleidsdocumenten te koppelen aan risicoframeworks. “Vanuit de gedigitaliseerde beleidsdocumenten bouwen we een risicotaxonomie die we koppelen aan het operationele proces.” 

 


Kern van de oplossing is Model Based Engeneering, waarmee processen worden uitgemodelleerd. “Dat doen we al een paar jaar”, vertelt De Jong. Evenals het digitaliseren van beleid. Het combineren van die twee is wel nieuw. “En de voordelen zijn groot.” 

 


Voorbeeld: de overheid stelt dat banken geen lening mogen verstrekken groter dan vier keer het jaarinkomen. Of: een bank mag geen geld verstrekken aan een Rus. Onder de huidige omstandigheden gaan die documenten naar een afdeling die ze handmatig vertaald in eigen risicoframeworks. “Het is niet één op één te controleren of dat goed gaat. Gaat dit digitaal, dan is de foutgevoeligheid eruit, én het gaat sneller.” Bovendien kun je vervolgens ook automatisch rapportages laten draaien, waar geen dure consultants voor nodig zijn. 

 

De voordelen zijn legio, maar er zijn ook obstakels, erkent De Jong. Zo is er nog steeds menselijke input nodig, omdat de technologie niet alle finesses uit een beleidstekst haalt. En dan heeft beleid vaak gevolgen voor het hele product. Mag een hypotheek bijvoorbeeld geen schulden veroorzaken, of moet het duurzaam zijn, dan gaat zo’n maatregel de hele organisatie door, want bij veel banken is zo’n product opgedeeld in stukjes waar verschillende afdelingen voor verantwoordelijk zijn. “Het is dan moeilijk om iedereen die er iets over te zeggen heeft op één pagina te krijgen.” 

 


Het grootste obstakel hangt echter samen met een groot voordeel: De overvloed aan mogelijkheden die de oplossing en de technologie bieden. “Je kunt bijvoorbeeld direct de impact op veranderingen zien”, stelt De Jong. Wie er mee werkt ziet meteen de diverse mogelijkheden om processen bij te sturen of veranderingen te rapporteren. “Het risico bestaat dat iemand met 26 ideeën komt. Wil je die allemaal uitvoeren dan raken daar meer mensen bij betrokken en vergt het juist meer van een organisatie.” 

 


Wil je succesvol zijn, zo stelt de directeur, dan vergt het visie en discipline om het incrementeel op te bouwen. “En daarmee kan het een enorm positief effect opleveren.” 

 

Feiten

Model Based Engineering of MBE is een bewezen aanpak in het modeleringproces. Met een simulatie, of digital twin, waarin alle details, inclusief het dynamische gedrag van een asset zijn opgeslagen, kunnen alternatieven voor het ontwerp worden vergeleken en eenvoudig aanpassingen worden doorgevoerd, voordat dergelijke aanpassingen in de ‘echte wereld’ worden doorgevoerd. 

Gesponsord