Deel dit artikel:

7 dec 2021

|

Economie

Is beleggen in huurwoningen asociaal?

Hogere overdrachtsbelasting, een door de overheid gemaximeerde stijging van de huurprijzen, opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht in heel veel gemeenten. Op verschillende manieren beknot de overheid de mogelijkheden om in woningen te beleggen en wordt ook het rendement op een dergelijke belegging onder druk gezet. Blijkbaar worden woningbeleggingen als niet wenselijk beschouwd. Zijn woningbeleggers dan de oorzaak van de huidige problematiek?

“Gelukkig niet”, vertelt Eduardo Alvarez, algemeen directeur van Credit Linked Beheer, een beheerder van Nederlandse zes woningfondsen. “Beleggingen in duurzame en betaalbare huurwoningen leiden tot uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland en die zijn hard nodig. Dat beseft de overheid ook.”


Structureel tekort aan woningen

Er is een groot en nog altijd oplopend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, veroorzaakt door onder andere de lagere bouwproductie tijdens de laatste crisis (met daarbij het structurele verlies aan bouwcapaciteit), de verduurzamingsopdracht van de woningvoorraad, te veel bureaucratie, de te lage rente en de verhuurdersheffing. “Om dit tekort terug te dringen is het bouwen van meer koop- en huurwoningen noodzakelijk. Het geld voor vrije sector huurwoningen moet uiteindelijk komen van beleggers.”, stelt Alvarez. “Bouwen, bouwen, bouwen, al vaak geroepen, is echt de enige oplossing om het tekort te laten afnemen.”


Enerrgiezuinige en duurzame woningen

Credit Linked Beheer beheert circa 2.600 energiezuinige eengezinswoningen en appartementen, verspreid over ruim 90 locaties in Nederland.  Er wordt nagenoeg alleen belegd in duurzame nieuwbouwwoningen. Eén van de allereerste Credit Linked Beheer fondsen was zelfs volledig gericht op groene woningen. “Verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad gaat en moet gebeuren. Daar willen we een steentje aan bijdragen. We bouwen woningen die grotendeels zelfvoorzienend zijn qua energieverbruik.” De build-to-let-strategie van Credit Linked Beheer is vergelijkbaar met die van woningcorporaties en institutionele partijen. De woningportefeuille van Credit Linked Beheer richt zich vrijwel alleen op middenhuur woningen. 


Maatregelen van de overheid

Waarom lijkt het dan toch dat de overheid beleggers in woningen op verschillende manieren aanpakt? “Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van het woningtekort. Omdat dit niet op korte termijn kan worden opgelost, grijpt de overheid naar middelen om de pijn voor met name starters en huurders te verzachten. Symptoombestrijding.” Het beperken van de pijn voor huurders en starters ten koste van investeerders maakt de problemen echter niet kleiner.

De zelfbewoningsplicht lijkt echter een logische maatregel. Toetredende beleggers die goedkope bestaande koopwoningen verhuren voor te hoge prijzen dragen zeker niet bij aan de oplossing. In combinatie met de hogere overdrachtsbelasting worden “huisjesmelkers” wel degelijk aangepakt. “Het optreden tegen exorbitante huurprijsstijgingen en de wildgroei aan kamerverhuur is helaas noodzakelijk.”


Wat brengt de toekomst

Onderaan de streep moet de woningvoorraad met duurzame middenhuur woningen prioriteit krijgen van de overheid. Huishoudens die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor een koopwoningen, vallen nu tussen wal en schip. “Dat kan niet worden opgelost door hypotheeknormen te verruimen, dat leidt alleen tot verdere prijsstijgingen.” 

Ten aanzien van toekomstige maatregelen zegt Alvarez: “Bij elke maatregel dient de overheid zich dus af te vragen of dit daadwerkelijk leidt tot meer woningen want met symptoombestrijding los je uiteindelijk het tekort niet op. Extra regulering ten koste van de aantrekkelijkheid van build-to-let investeringen is een weg die niet moet worden bewandeld. Zolang de overheid dat besef houdt, kan een belegging in duurzame middenhuur woningen interessant zijn.” 

Over de toekomst van Credit Linked Beheer vertelt Alvarez: “Wij streven ernaar om het logische alternatief te zijn voor mensen die willen beleggen in huurwoningen, zonder de rompslomp van het in eigen bezit hebben van één of enkele huurwoningen. Beleggers, maar ook bouwers en ontwikkelaars, weten ons gelukkig al goed te vinden.”

Gesponsord