Deel dit artikel:

28 jul 2023

|

Maatschappij

Kunststofindustrie pakt komende jaren verdere uitdagingen op in verduurzamingstraject

Kunststof en rubber hebben de reputatie schadelijk te zijn voor het milieu. In strikte zin is dat niet correct – de klimaatimpact van voedselverspilling zonder gebruik van kunststoffen is bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger. Niettemin staat de kunststofindustrie de komende jaren voor forse uitdagingen om zijn milieuimpact te verbeteren.

Harold de Graaf en Roger Loop, respectievelijk algemeen directeur van de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en directeur NRK Verpakkingen, rekenen op dit moment twee hoofdonderwerpen tot hun directe verantwoordelijkheid. De eerste daarvan heeft te maken met de bijmengverplichting van recyclaat en/of biobased materiaal. En de tweede heeft van doen met het Nationaal Groeifonds programma Circulair Plastics NL. “

“Van al het kunststof wordt ongeveer tien procent gerecycled, de rest wordt verbrand. Gaat het om kunststof verpakkingen: daarvan wordt 49 procent gerecycled. Die percentages zijn vanuit circulariteitsperspectief duidelijk vatbaar voor verbetering.”

De bijmengverplichting bestaat uit het voornemen om het percentage recyclaat of biogebaseerd plastic in 2030 op te laten lopen tot 25 – 30 procent. De NRK-directeur laat zich duidelijk positief uit over deze maatregel. “Een bijmengverplichting is een uitnodiging aan de industrie om te komen tot een meer duurzame oplossing”, aldus De Graaf, die daarbij benadrukt dat het hierbij in feite gaat om de eerste ketengesloten circulaire maatregel in Nederland die mede bedoeld is voor CO2-besparing.

Ook Loop toont zich positief over deze maatregel. “De producerende kunststofindustrie was al jarenlang bezig met dit onderwerp, terwijl er toch wat koudwatervrees was bij afnemers. Met deze bijmengverplichting zullen ook afnemers deze circulariteitsomslag maken.”

En dan is er nog Nationaal Groeifonds programma Circulair Plastics NL. Het gaat daarbij om een programma om kunststof te vergroenen waarbij  recycling van kunststoffen veel aandacht krijgt. De Graaf: “We zijn trots dat wij als partij aan de overlegtafel zitten.

Dit najaar zullen de eerste leden van ons gaan deelnemen aan dit programma om hun kennis in te brengen en bij de te dragen aan de beoogde koploperpositie van Nederland bij deze transitie.”

Gesponsord