27 mei 2024

|

Gesponsord

Magazijnbeheer? Besteed het uit

Veel bedrijven zien hun magazijn of distributiecentrum in de regel als onderdeel van hun core business. Toch kun je daar ook vraagtekens bij zetten. Want neem retail, die zal toch vooral tijd, geld en energie willen steken in het groeien, vernieuwen en het openen van nieuwe locaties. Logistieke prestaties zijn belangrijk, maar toch niet bepalend voor succes?

Oude gewoontes en een nieuwe realiteit Het beheren van een magazijn onder eigen verantwoordelijkheid komt voort uit het automatisme om de supply chain als kernactiviteit te beschouwen. “Je zou kunnen zeggen dat het historisch is gegroeid om zelf controle te hebben over magazijnbeheer. Bedrijven willen hun handelswaar het liefst dichtbij zich houden. Het magazijn wordt ervaren als een eigen kindje.” oordeelt logistiek specialist Steve Wiersma, directeur business development van GXO Logistics, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in contractlogistiek.

In weerwil van deze emotie bestaat er echter ook een nieuwe realiteit. Verschillende factoren zetten het beheer van een eigen magazijn of eigen distributiecentrum namelijk onder druk. Het mondiale handelsverkeer is, regelmatig, als gevolg van verschillende conflicten sterk ontregeld, waardoor onder andere transport- en productiekosten sterk blijven stijgen. In financiële kringen wordt zelfs al gesproken over het risico op een recessie. Daar bovenop komt de uitdagende arbeidsmarkt; helpende handen zijn er amper te vinden.

Een krappe arbeidsmarkt Wiersma: “Zeker voor de arbeidsmarkt geldt dat de uitdagingen er niet minder op worden, eerder ingrijpender. Bovendien zitten vrijwel alle bedrijven in een sterk competitieve markt, hetgeen betekent dat ze almaar kritischer worden op bestedingsvoorkeuren.

Het kan een keuze zijn om een gebrek aan arbeidskrachten te compenseren door diep te investeren in robotics, automatisering of AI, maar de vraag die je daarbij kunt opwerpen, is of dat toebehoort aan je core business. Wil je maar blijven investeren in je logistiek, en wil je als retailer of fabrikant niet veel meer bezig zijn met zaken als productontwikkeling of het openen van nieuwe locaties?”

Daarbij geldt ook dat die laatste vraag aanschuurt tegen de constatering dat magazijnruimtes een forse kostenpost zijn. Voor kledingbedrijven bijvoorbeeld kunnen magazijnkosten oplopen van twee tot maar liefst tien procent van de omzet. Een krappe arbeidsmarkt stuwt die kosten verder omhoog, terwijl het lastig blijft om dure veiligheidsvoorraden in balans te brengen met het risico op voorraadtekorten.

Takover-in-place Wiersma stelt dat de tijd meer dan ooit rijp is voor alternatieven. Zo heeft GXO Logistics het concept takeover-in-place ontwikkeld, waarbij GXO de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het exploiteren van een bestaand magazijn. Deze verantwoordelijkheid omvat zowel het overnemen van medewerkers, die een GXO-badge krijgen opgespeld, als het leasecontract van bijvoorbeeld material handling-apparatuur, maar ook activa als stellingen en magazijnequipement. Dat gebeurt dus allemaal ter plekke in het bestaande magazijn. “Een dergelijke takeover-in-place vergt uiteraard de nodige voorbereidingen, te meer omdat bedrijven het voelen alsof ze een deel van hun core business uit handen geven. Natuurlijk behandelen we dat met de nodige tact, maar je kunt net zo goed zeggen ‘Bedrijven besteden wel hun loonadministratie of transport uit, dus waarom niet hun magazijnactiviteiten?’ Voorraad houden is an sich evenmin een kernkwaliteit van een producent of retailorganisatie.”

Verder zegt Wiersma dat bedrijven er ook voor kunnen kiezen een deel van de operatie in eigen beheer te houden. Sommige mondiaal opererende bedrijven willen de specifiek voor hen geschreven automatisering in eigen huis bewaken, terwijl GXO de rest verzorgt. “Juist omdat GXO mondiaal opereert, beschikken we over de nodige schaalgrootte, technologie en expertise om het serviceniveau van het magazijn te vergroten. Dat heeft een duidelijk positief effect op het bedrijfsresultaat.”

Eén van de grootste knelpunten in magazijnoperaties betreft het gebrek aan personeel. Dat laat zich vooral gelden op bepaalde piekmomenten. Zo hebben veel retailers tijdens de feestmaand december behoefte aan extra capaciteit. Op dat punt kan uitbesteding van magazijnexploitatie oplossingen bieden. Het van oorsprong Amerikaanse GXO heeft een vooraanstaande positie in het leveren van geavanceerde logistieke oplossingen voor multinationals en marktleiders. Het bedrijf beheert in totaal circa 1.000 magazijnlocaties in 27 landen, met een totaaloppervlakte van 200 miljoen vierkante meter, en er werken meer dan 130.000 medewerkers.

Gesponsord