Terug naar Nassau Door

Deel dit artikel:

17 jun 2024

|

Gesponsord

Markt begint belang van deurrecycling te onderkennen

In een tijd waarin de aandacht voor duurzaamheid en recycling toeneemt, groeit ook de aandacht voor hergebruik van deuren. Vooral bij industriële en bedrijfsdeuren is dit een punt van zorg. Een flink deel van die deuren is namelijk deels geconstrueerd met PU-schuim. Dat heeft weliswaar een sterk warmte-isolerende waarde, maar bij vervanging van de deuren kwam dit polyurethaanschuim veelal op de vuilnisbelt terecht.

Gezien de huidige duurzaamheidsopvattingen ontstond zodoende steeds meer urgentie tot ontwikkeling van een duurzaam recyclingproces. Het goede nieuws is: dat bestaat nu. Nassau Door, leverancier van overhead- en garagedeuren, en InSus, dat zich heeft gespecialiseerd in recycling van PIR-materialen, hebben de handen ineen geslagen voor een duurzaam recyclingproces. Beide bedrijven hebben door hun samenwerking een nieuwe innovatief logistiek concept ontwikkeld, die zorgt voor een milieuvriendelijke afvoer en hergebruik van grondstoffen. Daardoor worden zowel kosten als ecologische voetafdruk verminderd.

Duurzame oplossing Alex Kiffen, algemeen directeur van Nassau Door, benadrukt dat zijn bedrijf de eerste partij is die op brede schaal deze duurzame oplossing aanbiedt. “De overheid neemt een voortrekkersrol, maar daarnaast zie je zeker ook dat de vraag in het bedrijfsleven naar meer duurzame en milieuvriendelijke producten toeneemt. Wij nemen de verantwoordelijkheid door meer te doen dan alleen het produceren, we nemen ook de verantwoordelijkheid voor afvoer van oude deuren. Dat was voorheen een milieubelastend proces, maar door de samenwerking met InSus is daar een kentering in gekomen.”

Harry van Dam, directeur van InSus, licht deze voortschrijdende ontwikkeling toe. Kern van zijn verhaal is de nieuwe technologie die recycling van polyurethaan isolatie mogelijk maakt. “Toen we in 2015 begonnen, was er geen goede oplossing: PU-afval werd gedumpt op vuilstortplaatsen, terwijl het niet goed mogelijk was om het materiaal in verbrandingsovens weg te werken. Wat wij hebben gedaan, is het ontwikkelen van een integraal proces, dat begint bij het inzamelen van deuren, waarna deze na recycling worden teruggebracht tot schone materiaalstromen. De schadelijke drijfgassen die in het verleden werden toegepast worden opgevangen en onschadelijk gemaakt, terwijl het isolatiemateriaal waar mogelijk opnieuw als basismateriaal wordt gebruikt. Zo leggen we de basis voor de meest hoogwaardige vorm van hergebruik en gaat er geen materiaalwaarde verloren.” aldus Van Dam, die eraan toevoegt dat de eigen fabriek een verwerkingscapaciteit heeft van drie grote containers per uur. Op jaarbasis kan hiermee een CO2-uitstoot van 1.500.000 ton worden gereduceerd.

Volledig circulair In feite gaat de aanpak breder dan het recyclen van PU-afval en afvangen van schadelijke drijfgassen. Ook de andere elementen van de deur, zoals staal of aluminium, worden na recycling schoon opgeleverd. Zo is het materiaal opnieuw geschikt voor hergebruik. Hetzelfde geldt voor de kunststof materialen die in de deuren zijn verwerkt.

De samenwerking tussen Nassau Door en InSus leidt daarmee tot een volledig circulaire cyclus. Oude deuren worden niet alleen op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, de vrijgekomen grondstoffen worden deels ook hergebruikt voor de productie van nieuwe deuren. Een uniek aspect van deze samenwerking is bovendien het onderliggende logistieke concept dat Nassau Door en Insus hebben ontwikkeld. De deuren die aan vervanging toe zijn worden als retourvracht meegenomen door dezelfde vrachtwagens die het nieuwe materiaal leveren. Inzameling van deuren gebeurt zodoende milieuvriendelijk en kostenefficiënt. Op zich kan dat laatste element zich ook manifesteren als een prikkel voor de markt, die weliswaar steeds meer aandacht heeft voor duurzaamheid, maar zich toch ook laat verleiden door scherpe prijzen. Van Dam: “Het mes snijdt aan twee kanten: we kunnen een scherpe kostprijs bieden in combinatie met meer aandacht voor duurzaamheid.”

Dankzij de ontwikkeling van dit recycleconcept willen Nassau Door en Insus zich duidelijk laten zien als duurzaamheidsvoortrekker. Nassau Door onderhoudt ruim 55.000 deuren in Nederland en is gespecialiseerd in de vervangingsmarkt. Kiffen: “Aangezien wij een sterke positie hebben op de vervangingsmarkt komen wij veel in aanraking met het probleem van deurafval. Door ons te onderscheiden met duurzame oplossingen, zien wij dit als kans om de markt kennis te laten maken met meer milieuvriendelijke oplossingen.”

Hergebruik van materialen is bij InSus het vertrekpunt. Dat komt met name tot uiting in de fabriek in Duiven, de eerste en enige productiefabriek ter wereld die bestaand isolatiemateriaal en sandwichpanelen recyclet én verwerkt tot nieuwe PIR-platen.

Nassau is al ruim 50 jaar leverancier van industriële deuren, alsmede specialist in het oplossen van storingen of het uitvoeren van onderhoud. Het bedrijf kent een brede klantenkring, van de voedingsindustrie tot de luchtvaart.

Gesponsord