Deel dit artikel:

1 nov 2023

|

Economie

Meer innovatie met CS4NL cybersecurity subsidie

Vergaande digitalisering biedt kansen voor onze maatschappij. De digitalisering vraagt om digitale weerbaarheid om cyberaanvallen te kunnen voorkomen, er adequaat op te kunnen reageren en er vervolgens van te herstellen. Om digitaal weerbaar te zijn en om de huidige digitale voorsprong in Nederland te behouden zijn meer cybersecurity-innovaties nodig. Het is daarbij niet alleen essentieel om naar huidige ontwikkelingen te kijken, maar ook naar toekomstige trends en uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en onze tegenstanders zitten niet stil. Daarom zijn 18 organisaties het CS4NL-programma (Cybersecurity voor Nederland) gestart om met verbeterde subsidiemogelijkheden innovaties te creëren. We spreken met Antal van Kolck, CS4NL-programmamanager bij dcypher.

CS4NL is het vraaggestuurde innovatieprogramma voor cybersecurity in Nederland
Wat is het CS4NL-programma? Antal: “CS4NL is het grootste cybersecurityinnovatieprogramma van Nederland. Het CS4NL-programma bestaat uit 10 topsectoren en 8 kennis-, branche en andere organisaties, geïnitieerd door het samenwerkingsplatform dcypher en Topsector ICT. We werken samen om gedeelde cybersecurity-uitdagingen beter aan te pakken met innovatiesubsidies. Dat doen we samen met overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven op een vraaggestuurde manier. We stellen vragen, zoals: wat is er precies nodig om over 5 tot 10 jaar als bedrijfsleven en overheid nog steeds digitaal veilig te zijn? Met welke uitdagingen gaan we steeds meer worstelen? Deze onderwerpen zijn gebundeld en daar waar inhoudelijke overlap is, gaan we die uitdaging samen aan met subsidie-instrumenten zoals NWO-calls, TKI-calls en SBIR-programma’s.” 


Cybersecurity als randvoorwaarde voor digitale economische groei
Hoe groot is de uitdaging op cybersecurity gebied voor Nederland? “De vergaande digitalisering in Nederland vergroot ons aanvalsoppervlakte en het risico van aanvallen. De ontwikkeling van AI creëert bijvoorbeeld mogelijkheden voor aanvallers om op andere manieren en op grotere schaal aan te vallen. Betere cybersecurity biedt meer veiligheid en draagt  bij aan de economie van Nederland. Daarnaast worden grote transities op het gebied van zorg, energie, duurzaamheid en logistiek gedragen door digitalisering. De zogenoemde data-economie ontwikkelt zich in hoog tempo. De opbrengsten van de enorme investeringen daarin kunnen we alleen garanderen als er ook voldoende digitale veiligheid is. Onderzoek van Dialogic toont aan dat

0,94% van het BBP voortkomt uit producten en diensten die verkocht worden door cybersecurity-bedrijven. De cyberindustrie zet 26 miljard euro om en groeit met 10-15% per jaar. Het is duidelijk dat we als digitale samenleving en economie weerbaarder moeten zijn tegen cyberaanvallen. De directe impact van goede of slechte cybersecurity op onze samenleving en economie is lastig te meten. Er bestaat geen maat voor cyber zoals een kilo aan CO2, maar het probleem is er wel degelijk.“

unknown(13).jpeg


Cybersecurity in de grote transities en als probleem zonder eigenaar
Waar zie je kansen om cybersecurity innovatie goed te doen? “Cybersecurity komt gelukkig steeds hoger op de agenda te staan. Samen met Eddy Boot [directeur dcypher] spreken we veel bestuurders bij de overheid en het bedrijfsleven. We horen dat de uitdagingen en de impact van digitale verstoringen steeds zichtbaarder worden. Daarnaast zien zij ook kansen. Als je cybersecurity direct meeneemt in het ontwerp van bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten of -systemen, is de kans veel groter dat het gehele systeem veiliger wordt, en vanaf het begin af aan al! Juist voor grote maatschappelijke transities zijn de systemen enorm in beweging: dit is hét moment voor lage cybersecuritykosten en betere beveiliging. Zoals bijvoorbeeld in de energietransitie, waarbij het landschap verschuift van enkele grote energiebedrijven naar een groot gedeelte van Nederland met zonnepanelen en elektrische auto’s. Dit systeem verlangt drastische veranderingen op het gebied van beveiliging. Het is een uitgelezen kans om socio-economische en technische kennis en innovatie te bevorderen.”

“Vanuit dcypher en CS4NL richten we ons op de complexe cybersecurity uitdagingen zonder duidelijke eigenaar, zoals ‘supply chain security’: hoe houd je de keten van (onder)aannemers veilig evenals bouwstenen die zij leveren aan eindoplossingen? Daar is onze eerste TKI subsidie-call voor ingezet. In een keten werken veel verschillende partijen met verschillende security-maturity-niveaus samen. Zij dienen samen de  gehele keten veilig te houden, zonder eindverantwoordelijke of integraal overzicht. Organisaties verenigen zich steeds vaker om dit soort uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Mijn persoonlijke mening is: concurreer waar je wilt, maar werk samen op cybersecurity vlak. Dit is echt nodig voor een veiliger Nederland. Enkele security-mature partijen doen dit al, zoals bijvoorbeeld de banken in het TIBER-programma.” 


Meedoen aan het CS4NL-programma en subsidie ontvangen
Hoe kan iemand mee doen? “Op drie manieren. Als eerste kan elke onderzoeksinstelling en bedrijf zich inschrijven voor subsidiecalls in consortia. Momenteel hebben we drie soorten subsidies. Onze ambitie is om de komende jaren voor ongeveer 50 miljoen euro aan subsidies uit te zetten. De eerste soort subsidie vindt plaats via een call uitgevoerd door NWO. Deze richt zich op fundamenteel onderzoek en vereist samenwerking tussen een onderzoeksinstelling en bedrijfsleven. De tweede optie bestaat uit calls uitgevoerd door de Topsectoren zelf (zogeheten TKI-calls). Deze zitten op hoger TRL- Technology Readiness level, (en staan dichtbij een product of markt), waarbij ook bedrijfsleven en onderzoek samenwerken. Samenwerking moedigen we dus op meerdere manieren aan. Vaak hebben cybersecurity-bedrijven een helder beeld van de uitdagingen, maar als mkb-bedrijf is er vaak een beperkt R&D-budget en tijdshorizon. Onderzoeksinstellingen hanteren een langere tijdshorizon en zoeken naar de link met de markt. De samenwerking van mkb met grote partijen en onderzoeksinstellingen kan én moet relevante en cruciale innovaties realiseren. Ook start-ups en scale-ups zijn uitgenodigd om hun innovatiekracht in te zetten. Als derde soort subsidie komt er een SBIR-programma aan vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarbij de overheid subsidie biedt aan bedrijven om met een vernieuwend concept te komen voor concrete cybersecurity-uitdagingen.

Gesponsord