Terug naar Sodexo

Deel dit artikel:

17 jun 2024

|

Gesponsord

Meer werkplekbeleving met data

Zaten medewerkers vroeger de hele dag achter hun bureau, nu groeit het aantal flexibele en dynamische werkplekken die welzijn, vitaliteit, verbondenheid en productiviteit bevorderen. Door de steeds snellere technologische vooruitgang en veranderende werkomstandigheden wordt de beleving op de werkplek steeds belangrijker.

Voor Cunera Vlaar, CEO van Sodexo (Food & Facility Management dienstverlener), zorgt deze ontwikkeling voor een andere kijk op dienstverlening: “De fysieke werkplek bestaat natuurlijk nog steeds, maar is ingrijpend van karakter veranderd. Traditionele werkplekken worden vervangen door flexibele omgevingen die werken, leren, ontmoeten en co-creëren optimaal faciliteren. Dit sluit aan op de veranderende behoeften van medewerkers. Voor gefocuste, individuele taken werken mensen graag thuis, op kantoor zie je juist sociale interactie en samenwerking in allerlei vormen. Dat vraagt om vitale werkomgevingen en om nieuwe faciliteiten voor medewerkers, voor een optimale servicebeleving. Daarmee wordt werken op kantoor aantrekkelijker. Om dit efficiënt te organiseren, is het gebruik van data en de slimme toepassing ervan noodzakelijk.”

**Van bedrijfscatering naar bedrijfshoreca ** Onze consumptiepatronen veranderen, ook op de werkvloer. Als foodexpert zit Sodexo boven op deze ontwikkelingen: de voorkeur is verschoven van belegde broodjes naar luxere gerechten. Vlaar: “We gaan van bedrijfscatering naar bedrijfshoreca. Samen met collega’s genieten van lekkere, verrassende gerechten in een prettige sfeer, creëert meer beleving op de werkvloer. Medewerkers verwachten daarnaast meer variatie in het aanbod én willen verantwoorde keuzes kunnen maken; goed voor henzelf en de planeet. Ze verwachten betrouwbare informatie over de gerechten, zoals voedingswaarden, ingrediënten en herkomst.”

Ook voor werkgevers is dit urgenter dan ooit, benadrukt Vlaar: “De negatieve impact van eten en drinken op het klimaat moet de komende jaren fors naar beneden. Om dit voor elkaar krijgen, kloppen organisaties bij ons aan. Betrouwbare data en informatie zijn hierbij cruciaal.”

Technologie als enabler Data wordt in Facility & Workplace Management steeds belangrijker. Sodexo werkt steeds meer datagedreven om de werkomgeving te optimaliseren en de beleving te verbeteren. Met een doordachte IT-infrastructuur zorgt Sodexo voor relevante en betrouwbare data. Vlaar: “We gebruiken verschillende dashboards voor onze klanten en medewerkers om deze data te analyseren. Zo werken we met een Site Management Systeem dat via sensors inzicht geeft in werkplekbezetting en energieverbruik, doorlooptijden van opdrachten en projecten, kwaliteit van installaties, feedback van gebruikers, etc.”

Ook in Sodexo’s foodservices zien we dit terug. Cunera Vlaar: “Door het combineren en analyseren van data, hebben we de behoeften van gasten in bedrijfsrestaurants goed in beeld. Zo kunnen we voorspellen welke gerechten populair zijn en stemmen onze menu’s daarop af. Met slimme weegschalen meten we afvalstromen en nemen we maatregelen om deze te reduceren. Met als resultaat steeds beter afgestemde gerechten en dienstverlening, minder voedselverspilling en efficiëntere inkoop. Voorwaarden voor een optimale werkplekbeleving en de realisatie van de duurzaamheidsdoelen van Sodexo en onze klanten.”

Duurzamer werken Sodexo streeft ernaar om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Technologie en data maken het mogelijk om de net zero ambitie te laten doorrekenen. Sodexo is daarmee de eerste in de Food & FM branche die het SBTi certificaat toegekend heeft gekregen.

Data speelt ook bij het realiseren van deze ambitie een grote rol. Vlaar: “We zien steeds meer het belang van diversificatie en het personaliseren van dienstverlening. Bij de ontwikkeling van onze services spelen we in op de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen; productiemedewerkers vragen immers om andere gerechten dan mensen op kantoor. Zo kunnen we gepersonaliseerde maaltijden aanbieden en weten we steeds sneller in te spelen op consumptietrends.”

“Met de inzet van AI kunnen we de verkregen data nog efficiënter analyseren en effectiever gebruiken. Bijvoorbeeld door het koppelen van gegevens over het weer, eetpatronen, werkplekbezetting en klimaatbeheersing. Daarmee kunnen we nog betere services ontwikkelen, klanten beter adviseren, medewerkers nog klantgerichter laten werken, efficiënter inkopen en stap voor stap onze duurzaamheidsdoelstellingen realiseren.”

Gastvrijheid is key Ondanks alle technologische ontwikkelingen, blijft gastvrijheid essentieel in de food en facilitaire dienstverlening. Contact met mensen en een persoonlijke benadering zijn onvervangbaar, data en technologie dienen als hulpmiddel. Facilitaire medewerkers trainen en ontwikkelen is dan ook cruciaal. Vlaar tot slot: “De uitdaging in onze sector is om − met het juiste gebruik van technologie en data − vanuit gastvrijheid áltijd de beste service te leveren. Terwijl de wereld verandert, blijft de kern van een goede werkplek hetzelfde: een duurzame omgeving waar mensen zich goed voelen en optimaal kunnen presteren.”

Sodexo, opgericht in 1966 in Marseille door Pierre Bellon, is de wereldleider op het gebied van duurzame voeding en waardevolle ervaringen op elk moment in het leven: leren, werken, genezen en spelen. In Nederland verzorgt Sodexo met circa 2.200 medewerkers het volledige scala aan food & facility management diensten voor het bedrijfsleven, industrie, overheidsdiensten, ziekenhuizen en offshore-installaties. Van catering, receptie, onderhoud en schoonmaak tot aan integraal facility management. Lees meer op de website van Sodexo.

Gesponsord