Deel dit artikel:

15 sep 2023

|

Economie

Met Impact Beleggen van ABN AMRO wordt belegger deel van de oplossing

Als één van de eerste banken heeft ABN AMRO er vier jaar geleden voor gekozen om uitsluitend standaard ESG-beleggingen aan te bieden aan haar klanten. Dit komt tegemoet aan de wensen van klanten die naast financieel rendement in toenemende mate ook streven naar een maatschappelijk en sociaal rendement.

Jan Willem Hofland, Hoofd Investment Sales NL bij ABN AMRO MeesPierson, benadrukt met deze inleiding dat duurzaam beleggen ondertussen mainstream is geworden. ESG-beleggen (environmetal, social en governance) is het nieuwe normaal in vermogensbeheer. De oorsprong van die belangstelling is tweeledig. Enerzijds is er breder maatschappelijk besef dat ESG-beleggen een positieve impact heeft op onze planeet. Tegelijkertijd leidt de keuze tot ESG-beleggen niet per definitie tot een lager rendement. “Je kunt die aanname ook omdraaien: bedrijven die hun duurzaamheidissues niet goed op orde hebben, lopen op termijn mogelijk meer risico op bedrijfsschades en claims. Als je niet ESG belegt, dan zou dat  dus kunnen leiden tot een bedrijfsnadeel.”

Daarbij geldt bovendien dat de criteria waaraan duurzaam beleggen moet voldoen, zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Die term wordt weinig gebruikt. Er wordt vooral gesproken over ESG-beleggen. “Kern is in ieder geval dat er een breed pakket aan indicatoren wordt meegewogen. Dat framework is ook in onze ogen de best tastbare manier om te participeren in ESG-beleggen, waarin  bijvoorbeeld criteria worden meegenomen als water- of energieverbruik tijdens productieprocessen, maar je kunt ook denken aan de werkomstandigheden van  medewerkers.”

scherm-afbeelding-2023-08-14-om-14-53-28.pngMaatschappelijk en sociaal rendement

Nadat investeerders over de volle breedte kennis hebben genomen van ESG-beleggen, dient de volgende fase zich aan. In 2019 was de bank een van de eerste in Europa met een Impact-mandaat. Impact beleggen is een vorm van duurzaam beleggen waarbij de positieve impact van de inleg  nadrukkelijk wordt meegewogen. Het maatschappelijke en sociale rendement staat voorop, al is een gunstig financieel rendement ook belangrijk “Impactbeleggen is ontwikkeld voor beleggers die zich nauw betrokken voelen bij maatschappelijke vraagstukken. Klanten vroegen ons naar de samenstelling van onze duurzame beleggingsportefeuille en stimuleerden ons om de rapportage daarvan  nog verder te verbeteren met relevante duurzaamheidsdata. Zo hebben klanten ons eigenlijk gestimuleerd om het impact mandaat aan te bieden. Impact beleggen is interessant voor beleggers die er veel aan is gelegen om onderdeel van de oplossing te zijn”, vertelt Hofland, die eraan toevoegt dat klanten hun eigen afweging moeten meewegen om tot het juiste beleggingsmandaat te komen. “De klant die kiest voor het Impact mandaat is meer betrokken bij zijn portefeuille dan de klant die kiest voor een mainstreamproduct zo ervaren wij. Het is een keuze die echt bij je moet passen.”

Scherpe analyses over duurzaamheidsdoelen

Wat in de loop der jaren een forse ontwikkeling heeft doorgemaakt, is de aard van de non-financiële rapportages. Klanten ontvangen naast financiële rapportages met prestaties van hun portefeuille ook non-financial reports. Duurzaamheidsdata die ABN AMRO daarvoor gebruikt, worden steeds toegankelijker en uitgebreider. Dat komt enerzijds omdat bedrijven inzien dat het steeds belangrijker is om transparant te zijn over voortgang in duurzame prestaties. Anderzijds zijn bedrijven tot deze transparantie verplicht door

wet- en regelgeving. “De beschikbaarheid van meer duurzaamheidsdata over bedrijven stelt ons in staat om een scherpe en heldere analyse te maken van de klantportefeuilles..”

Deze niet-financiële inzichten zijn veelomvattend en geven klanten informatie over de mate waarin bedrijven bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo kun je als investeerder zien hoe bedrijven in de beleggingsportefeuille presteren op het gebied van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld ten opzichte van het marktgemiddelde. Bovendien ziet de klant in deze gepersonaliseerde rapportage niet alleen hoe er vandaag op duurzaamheidsvlak wordt gepresteerd, maar krijgt  hij of zij tevens teruggekoppeld wat het effect is wanneer hij zijn of haar portefeuille aanhoudt tot 2050. Zo is omschreven in welke mate de beleggingen bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die door de EU zijn geformuleerd. “Sustainability wordt veelal geassocieerd met het opwekken van groene energie. Dat is echter slechts een deel van het verhaal. Investeren in energie-efficiency, dus het besparen op energiegebruik is met afstand de grootste duurzaamheidsbijdrage. Wij hebben verschillende bedrijven in onze Impact-portefeuille die hieraan bijdragen, zoals Hannon Armstrong, Trane Technologies en Legrand. Deze bedrijven hebben activiteiten in verduurzamingsprojecten voor betere energie-efficiency en reductie van energieverspilling.”

De rapportage wordt per klant gepersonaliseerd gepresenteerd, te meer omdat klanten individueel de keuze maken om meer in aandelen of in obligaties te beleggen. De scores van de portefeuille en hun bijbehorende posities worden daarin eveneens meegenomen.

scherm-afbeelding-2023-08-14-om-14-53-41.pngBeleggingsadvies

Veel financiële instellingen hebben zich uit de adviesmarkt teruggetrokken, of hebben de instapgrens of de kosten verhoogd. ABN AMRO MeesPierson hecht er juist waarde aan om te investeren in hoogwaardig beleggingsadvies. Zo houdt de klant zelf de keuze. Klanten zijn welkom in beleggingsadvies bij ABN AMRO MeesPierson vanaf 500.000 euro, voor vermogensbeheer is dit 50.000 euro. Klanten kunnen binnen beleggingsadvies kiezen uit twee concepten die allebei volledig ESG-conform zijn: beleggingsfondsen en individuele effecten. Bij vermogensbeheer selecteer je een specifiek mandaat, waarbij ABN AMRO's assetmanagers ESG-conforme beleggingen kiezen die overeenkomen met de duurzaamheidskenmerken van het mandaat.

Hofland: “Bij vermogensbeheer draag je het volledige mandaat over aan de bank, terwijl bij beleggingsadvies de klant uiteindelijk beslist. Er is een grote groep beleggers die het prettig vindt om zelf de regie in handen te hebben. Dat is ook wel verklaarbaar: klanten van nu zijn goed geïnformeerd en willen graag zelf de eindbeslissingen in handen houden op basis van analyses en rapportages die wij hen aanreiken. Wie waarde hecht aan eigen inbreng, wil dat terugzien in de  portefeuille.”

Expertise

Klanten van ABN AMRO MeesPierson mogen rekenen op expertise bij ESG- en impact beleggen. Nog voordat ESG-beleggen populair werd, heeft de bank geïnvesteerd in duurzaam beleggen middels het opbouwen van kennis.  Beleggers van de bank voldoen aan de strengste vereisten, terwijl de  private bankers zijn geschoold aan kwalitatief hoogwaardige opleidingsinstituten als Oxford. Daarnaast investeert de bank in duurzaamheidsdata van bedrijven om weer te geven in de persoonlijke non-financial reports voor klanten.

Impact Fondsenmandaat

Met het Impact Fondsenmandaat, dat dit jaar werd gelanceerd, is ABN AMRO een van de koplopers in Nederland. Hofland geeft te kennen dat hij vooral trots is op de obligatieportefeuille, die onder andere zogenaamde groene en social impact-obligaties omvat. “Je kunt denken aan obligaties in landbehoud en het terugplanten van regenwoud. Samen met onze alternatieve social impact-beleggingen als studentenleningen in Afrika en bijvoorbeeld het investeren in windparken onderscheidt ABN AMRO zich op inhoud.”

Gesponsord