Deel dit artikel:

29 sep 2022

|

Economie

MKB-investeringen bieden juist nu volop rendementszekerheid

TFH Holland is een investeringsfonds dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in stabiele winstgevende MKB-bedrijven. TFH Holland richt zich daarbij op sectoren met een aantoonbaar sterke groei, zoals ICT, cyberveiligheid, voeding en gezondheid. “Zelfs de 25 procent slechtst presterende bedrijven in die sectoren doen het nog altijd aantoonbaar beter dan het totale MKB-marktgemiddelde”, stelt algemeen directeur Nick Jacobs van TFH Holland.

 

 

 

Jacobs wil zeker in deze tijden van turbulentie op de wereldmarkt benadrukken dat investeringen in het midden- en kleinbedrijf belangrijke voordelen opleveren ten opzichte van beursgenoteerde bedrijven. Zeker als je dat voordeel beoordeelt in de context van deze turbulente tijden. Om dat in concrete cijfers uit te drukken: de AEX-index heeft sinds begin dit jaar circa achttien procent aan waarde verloren, terwijl de bedrijven waar TFH Holland zaken mee doet sindsdien flink in waarde zijn gestegen. “De sectoren waarin wij actief zijn, zoals de ICT-branche, haken optimaal aan bij maatschappelijke trends, waaronder digitalisering en veroudering van de maatschappij en dus oplopende zorgvraag. Vandaar ook dat deze bedrijven bovengemiddeld presteren”, aldus Jacobs, die daar nog aan toevoegt dat het MKB als belegging over de afgelopen 15 jaar een gemiddeld rendement van 11,2% op jaarbasis heeft behaald. Daar kunnen beursbedrijven bij lange na niet aan tippen. 

 


Bovendien hanteert Jacobs de zienswijze dat hij investeringen graag dichtbij huis wil houden en dat hij eerder gaat voor kwaliteit dan kwantiteit. Afgelopen jaren is door bedrijven veel IT-werkzaamheden uitbesteed aan Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. “In die regio zit inderdaad veel ICT-talent, maar we weten nu ook hoe dat er in die landen aan toe gaat. Wij zoeken het liever dichtbij huis, zodat we zekerheid hebben over de controle die we kunnen uitoefenen.”

Gezien deze aanpak kan TFH Holland succes niet ontzegd worden. Als Jacobs ziet hoeveel orders er liggen, dan zitten zijn werkzaamheden vol tot eind volgend jaar. De bedrijven waarin TFH Holland investeert, worden uitsluitend gefinancierd met eigen middelen en niet met vreemd vermogen. Jacobs ziet geen heil in bankleningen om overnames te realiseren, met name omdat financiële risico’s daarmee aanzienlijk worden beperkt. MKB-overnames die zonder bankleding worden gefinancierd, realiseren een grote kasstroom richting het fonds. Er bestaan immers vrijwel geen rente- en aflossingsverplichtingen. Bovendien wordt het vermogen van investeerders in de regel over meer dan dertig bedrijven verspreid. Een minder positief effect van één of misschien zelfs vijf bedrijven heeft daardoor weinig impact op het rendement.

 


Wat betreft de overnames zelf: TFH Holland investeert alleen in MKB-bedrijven waarin de verkopende ondernemer altijd betrokken blijft nadat hij een deel van zijn aandelen heeft verkocht. TFH Holland is daarna circa drie weken actief op locatie om de werkprocessen met de betreffende ondernemer te beoordelen. “Wat wij in die periode doen, is dat we de dagdagelijkse werkzaamheden evalueren en contact hebben met alle werknemers om de ins and outs van het bedrijf te bespreken. Informatie die daaruit vrij komt, gebruiken we om een realistisch groeiplan te formuleren. Bij het opstellen van het groeiplan zijn ook onze Raad van Advies en het investeringscomité betrokken.”

 


Dat is bovendien de sterke troef van TFH Holland, dat veelal investeerders aantrekt met een ruime dosis werkervaring. De ervaring van een grote groep ondernemers wordt op deze manier gecombineerd met het begeleiden van het overgenomen bedrijf. Een investment manager van TFH Holland is op wekelijkse basis betrokken bij het realiseren van groeiplannen om de beoogde groeiambities te kunnen realiseren.

 


Tot slot: wat eveneens een sterke troef is van TFH Holland is de transparante informatievoorziening. In deze sterk gedigitaliseerde tijd hebben investeerders via het zogenaamde Investor Portal direct zicht op de groeiontwikkelingen van hun beleggingen. “Op 14 oktober hebben wij een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Belangstellenden kunnen dan via een presentatie met ons kennis maken, maar ook natuurlijk in gesprek gaan met ons huidige team investeerders. Op die dag zullen we vooral uitleggen hoe onderscheidend ons plan van aanpak is.”

Gesponsord