Deel dit artikel:

29 sep 2022

|

Economie

Nieuwe pensioenwet: laat je matching portefeuille harder werken


 Het nieuwe pensioencontact biedt pensioenfondsen meer beleggingsvrijheid, ook in de matching portfolio. Hogere rendementen zijn niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk, stelt Jeroen van Bezooijen, obligatiespecialist van vermogensbeheerder PIMCO. “Er komt immers een directe link tussen het beleggingsrendement en de hoogte van het pensioen.“ 

schermafbeelding-2022-09-29-om-16-31-19.png

 

De huidige DB-regelingen baseren zich op vaste pensioenaanspraken voor deelnemers. De matching portfolio dekt die af met vooral langlopende staatsobligaties en renteswaps. “DB is niet houdbaar, vanwege de hoge rentegevoeligheid, de slechte koopkrachtbescherming en de kwetsbaarheid voor de vergrijzing’’, stelt Ronald Heijn, bestuurslid van het beroepspensioenfonds voor apothekers, SPOA. PIMCO beheert al ruim twintig jaar actieve matching portefeuilles voor Nederlandse pensioenfondsen en werkt al bijna twee decennia nauw samen met SPOA op dit vlak. 

Het nieuwe pensioenstelsel probeert die kwetsbaarheden te verminderen. De uitkeringen hangen af van het beleggingsrendement en deelnemers krijgen, afhankelijk van het type contract (flexibel of solidair), meer een individueel pensioenpotje. Op 1 januari 2027 moeten Nederlandse pensioenfondsen over naar het nieuwe stelsel. SPOA ligt goed op koers en omarmt de nieuwe mogelijkheden, zo stelt Heijn. 

De grotere keuzevrijheid zal goed bij deelnemers in de smaak vallen, zo verwacht Heijn, en ook krijgen pensioenfondsen zelf meer beleggingsvrijheid nu vaste pensioenaanspraken niet meer rigide afgedekt hoeven te worden. “Matching blijft wel nodig, aangezien we blijven streven naar een zo stabiel mogelijke pensioenuitkering. Zeker in de laatste opbouwjaren en in de uitkeringsfase moet je excessieve schokken voorkomen, door steeds meer in obligaties te beleggen voor een deelnemer.”

Het beleggingsrendement wordt nog belangrijker 

Heijn ziet de strikte scheiding tussen return en matching portfolio’s als weinig zinvol. Hij verwacht dat er steeds meer return-elementen in de matching portfolio verschijnen, omdat er een grotere focus op beleggingsrendement zal liggen. “Daarbij kan er leeftijdsafhankelijk worden belegd, onder meer door voor jongeren meer risico te nemen - en daarmee hogere rendementen te behalen - omdat ze dat gezien hun lange beleggingshorizon kunnen dragen.” 

De splitsing tussen matching en return portfolio had altijd iets arbitrairs, bevestigt Van Bezooijen. “In de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft PIMCO veel ervaring opgedaan in het toevoegen van rendement aan een matching portfolio, met een zeer nauwe correlatie met de verplichtingen. Cumulatief heeft dat beetje extra jaarlijks rendement over die periode 60 tot 70 procent aan de door ons beheerde matching mandaat toegevoegd.”

Van bedrijfsobligaties tot Deense hypotheken

Hoe PIMCO die hogere rendementen heeft behaald? “Door actief beheer, door gebruik te maken van de inefficiënties op obligatiemarkten. Zo zijn bijvoorbeeld bunds veelal iets goedkoper in de futures-markt dan in de fysieke markt. Daar kun je op inspelen. Of denk aan Deense hypotheken. Niet veel pensioenfondsen zullen daarin beleggen, maar ze bieden triple A kredietwaardigheid met de yields van triple B bedrijfsobligaties”, stelt Van Bezooijen. 

Ook met het toevoegen van investment grade bedrijfsobligaties en illiquide beleggingen zoals private debt kunnen er hogere rendementen worden bereikt, vervolgt de obligatie-expert. “Het is daarbij mogelijk om echte inflatiebescherming in te bouwen, met inflation swaps en inflation-linked obligaties.” 

Zowel Heijn als Van Bezooijen zijn enthousiast over cash flow driven investing (CDI) voor de uitkeringsfase, waarbij de beleggingen niet zozeer de totale verplichtingen over 70 tot 80 jaar afdekken, zoals bij liability driven investments, maar de pensioenuitkeringen in de komende 20 jaar. “Een obligatieportefeuille dekt daarbij de lopende pensioenuitkeringen. Dat biedt zekerheid”, stelt Van Bezooijen. 

“Met bedrijfsobligaties kun je op die manier nog steeds de uitkeringen dekken, alleen op een efficiëntere manier en met een hoger rendement”, aldus Van Bezooijen.

Heijn: “Dit kan ook met minder liquide beleggingen, zolang die maar zorgen voor een stabiele kasstroom. Coupon plus aflossingen dekken de uitkeringen. Dat is uiteindelijk ook een begrijpelijk verhaal dat we aan onze deelnemers kunnen uitleggen.” 

Neem voor meer informatie over PIMCO’s dienstverlening contact op met een lid van het team, by contacting Patrick Dunnewolt, Head of Benelux at PIMCO: [email protected]

Alleen voor professioneel gebruik

PIMCO Europe Ltd (Registratie No. 2604517) is gereguleerd door de Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, London E20 1JN) in het Verenigd Koninkrijk. De services geleverd door PIMCO Europe Ltd zijn niet geschikt voor retail investeerders, zij kunnen in plaats daarvan contact opnemen met een financieel adviseur voor meer informatie. PIMCO is een merk van Allianz Asset Management of America L.P. in de Verenigde Staten en daarbuiten. © 2022, PIMCO Europe Limited. 

Gesponsord