17 mei 2024

|

Gesponsord

NLMP, de verbinder van MKB-Nederland

Het midden en klein bedrijf in Nederland, oftewel het MKB, is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Belangrijk voor werkgelegenheid, innovatie en kapitaal. Bij private equity fonds Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, NLMP, is verbinding een belangrijk woord: participeren in een MKB-bedrijf en laten samengaan met een ander.

Bij een potentiële acquisitie en het daarna samenvoegen met een ander bedrijf uit het portfolio – de gebruikelijke werkwijze van NLMP - is er sprake van een zorgvuldig proces: hoe is de strategische fit en passen de culturen wel bij elkaar? Klikt het, dan kan een dergelijke strategie tal van synergie- en schaalvoordelen bieden, waardoor winstgevendheid en de waarde van de ondernemingen substantieel kunnen toenemen. Dit kan de groei van bedrijf en omzet betreffen, maar ook duurzaamheid en de werknemers die meegenomen worden om een dergelijke acquisitie tot een succes te maken. ‘Buy and build’ noemen we dat bij NLMP, aldus Leon Breed, managing partner.

Leon breed.jpg Leon Breed, Managing partner

Groeiperspectief NLMP zit er niet voor de korte termijn. Integendeel, het fonds kijkt met een horizon van 5 tot 8 jaar naar hun participatie in MKB-bedrijven. Het management en personeel wordt meegenomen in de strategie die is uitgezet nadat een bedrijf is overgenomen. Want voor een overname wordt 4 tot 9 maanden uitgetrokken, legt Investment Director Menno Hulst uit. “Het gaat om bedrijven met groeiperspectief, waarin we de kans zien om een goed rendement te halen. Maar altijd met het oog op samenwerking. Hoe zetten we samen een strategie neer die vanaf het begin van het acquisitieproject duidelijk is voor alle partijen? Dat biedt de beste garantie voor groei en rendement.”

menno hulst.jpg Menno Hulst, Investment Director

Senior Portfoliomanager Hendrik Stegenga praat over het overname proces. “De eigenaar vindt uiteraard de prijs van belang. Maar het gaat bij de verkopende partij vaak om veel meer. Denk aan een groep werknemers die op de loonlijst staat, waar men zich uitdrukkelijk verantwoordelijk voor voelt. Die wil je een toekomst bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Dus zoeken we een bedrijf dat complementair is en al in ons portfolio zit, en die voeg je dan samen. Het gaat nadrukkelijk om de continuïteit van de organisatie en we kijken dan ook goed hoe de culturen bij elkaar passen. Samen ben je vaker complementair en completer.”

hendrik stegenga.jpg Hendrik Stegenga, Senior Portfoliomanager

De lange termijn Duidelijkheid over de koers en toekomst van het overgenomen bedrijf is belangrijk. De communicatie moet vanaf het begin helder zijn. “Daarmee creëer je rust, en vanuit die rust kan je gaan bouwen en de strategie implementeren die je voor ogen hebt. Dat is belangrijk voor personeel en management, maar ook voor leveranciers en klanten. Er is direct duidelijkheid over de managementstructuur, en de primaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de strategie ligt bij de algemeen directeur. We coachen waar nodig en uiteraard hebben we periodiek overleg over hoe het gaat met de implementatie van de strategie. We hebben ervaring in zeer verschillende branches en van elke leer je iets.”

Het gaat bij ons om puur ondernemerschap. Dat is de drive die we zoeken

NLMP is nadrukkelijk niet uit op winst op korte termijn. “We ambiëren een groeistrategie gericht op de lange termijn, want dat voegt veel meer waarde toe dan de korte termijn. We zijn natuurlijk wel gericht op groei, zowel qua omzet als winstgevendheid, dus financieren we de acquisities ook zonder bankfinanciering.”

Het MKB vormt voor NLMP de backbone van de Nederlandse economie waar kapitaal, innovatie en werkgelegenheid hand in hand gaan. “MKB-bedrijven kunnen dingen realiseren die een grote corporatie nooit voor elkaar kan krijgen. Ze zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Het gaat bij ons om puur ondernemerschap. Dat is de drive die we zoeken.”

NLMP begeeft zich met name binnen niche-sectoren waar de behoefte aan werkkapitaal beperkt is. Geen zware industrie maar digital marketing, serviceproviders en non-food groothandel met een groot service component bijvoorbeeld. Dus investeren ze in volwassen en stabiel winstgevende Nederlandse (familie)bedrijven met een bewezen marktpositie. Daarnaast beleggen ze verantwoord, omdat ze erin geloven dat gelijkheid en inclusiviteit essentiële onderdelen zijn die bijdragen aan de kwaliteit van de ondernemingen waarin ze participeren. NLMP ondersteunt dan ook maatschappelijke projecten op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Gesponsord