Terug naar Indusource

Deel dit artikel:

10 jun 2024

|

Gesponsord

Optimaliseren inkoopprocessen is actueler dan ooit

De turbulentie op het wereldtoneel is een situatie die op veel vlakken problemen creëert. Er spelen tal van uitdagingen die volop consequenties hebben, ook voor inkopers en inkoopkanalen. Dus hoe om te gaan met harde, tastbare ontwikkelingen als oorlog en veranderende wet- en regelgeving, of met minder materiële invloeden als klimaatveranderingen en schaarste?

Het inkoopvak is door deze ontwikkelingen complexer dan ooit, stellen specialisten Erik Molenschot en Wietse Nieuwenhuis, beide mede-eigenaar van Indusource. Deze dienstverlener bestaat sinds 2006 en ondersteunt andere partijen bij hun strategische inkoopproces. Indusource is in die rol het verlengstuk van de inkoopafdelingen en zorgt ervoor dat bedrijven in deze volatiele wereld vanuit een goede inkoopstrategie grip houden op het inkoopproces.

Geopolitieke turbulentie Nieuwenhuis legt uit: “Bedrijven die klant zijn bij ons hebben gemiddeld één tot drie inkopers, maar door hun generieke portefeuille kunnen ze nooit echt diep in de materie gaan. Onze inkopers daarentegen zijn de hele dag bezig met de inkoop van specifieke producten en diensten als olie, meel, suiker of uitzendkrachten en verpakkingsmaterialen. En als het daarvoor nodig is om een vakbeurs te bezoeken of naar Turkije te gaan om een oogst van rozijnen te beoordelen, dan bestaat daar zeker ruimte voor.”

Wat betreft de uitdagingen van vandaag: er ontstond in de coronaperiode al een oplopende druk op het inkoopproces, en nu hebben turbulente geopolitieke omstandigheden, zoals de Oekraïne-oorlog, de inkoopmarkt verder gecompliceerd. Speculanten beïnvloeden de prijzen van grondstoffen, waardoor de voorspelbaarheid afneemt. Dit vraagt om een nog grotere focus op risicobeheersing en het opbouwen van buffers. Molenschot: “Het gaat niet alleen om het vinden van het juiste product, maar ook om het controleren van het juiste inkoopmoment. Niet alleen de juiste prijs is in het geding, in deze onstuimige wereld gaat het ook om risicobeheersing. We moeten zorgen voor alternatieve leveranciers en flexibel inspelen op marktveranderingen. Bedrijven zelf hebben daar vaak onvoldoende tijd voor, of het ontbreekt hen aan de benodigde kennis of schaalgrootte. Vandaar dat ze aanhaken bij een groter collectief zoals wij dat bieden.”

Transformatie Wat beiden vooral de laatste jaren signaleren, is dat nieuwe technologieën het inkoopvak sterk transformeren. Veel taken worden geautomatiseerd en zijn duidelijk efficiënter geworden. Nieuwenhuis: “Big data en AI hebben absoluut hun invloed laten gelden: je kunt nu veel zaken makkelijker automatiseren en analyseren. Dat lijkt een soort van versimpeling, maar het tegenovergestelde is waar: de complexiteit van deze technologieën vereist gespecialiseerde kennis en tijd.” Om een voorbeeld te geven: Indusource werkt met een geavanceerd platform dat het contractmanagement, de specificaties en factuurstromen beheert. Dit systeem verbindt de klanten met hun ERP-systemen, waardoor processen efficiënter verlopen.

De expertise van Indusource strekt zich uit over verschillende sectoren en producten, van grondstoffen zoals tarwe en suiker tot verpakkingsmaterialen, zoals karton en folie, en diensten zoals uitzendkrachten en logistiek. Door deze diversiteit kan het bedrijf een breed scala aan inkoopdiensten bieden. Wat Nieuwenhuis belangrijk vindt om te onderstrepen, is dat Indusource vanuit zijn duurzaamheidsgedachte voortrekker wil zijn bij het selecteren van leveranciers die voldoen aan de ESG-normen en CSRD-rapportages in de supply chain.

Gesponsord