Deel dit artikel:

1. mrt 2018

|

Economie

Privacy gaat iedereen wat aan

Bedrijven en overheden verwerken inmiddels grote hoeveelheden persoonsgegevens. Medische gegevens, financiële gegevens, gegevens over zoekgedrag op internet, etc. In een tijd waarin technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, alles digitaal gemaakt kan worden en alle data met elkaar verbonden kunnen worden, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven. 


Vrije mensen moeten in een vrij land zelf kunnen beschikken over hun gegeven en zelf in vrijheid kunnen beslissen wat ze, wanneer, hoe en met wie willen delen. Zonder permanent gevolgd te worden. Alleen zo kun je vrij en onbevangen jezelf zijn. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarborgt en versterkt die bescherming.


Een nieuwe wet was hard nodig. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens dateert uit 1995. Internet stond nog in de kinderschoenen. Zoekmachines waren er nog niet. De AVG is aangepast aan dit digitale tijdperk en technologieneutraal. En omdat de digitale samenleving grenzeloos is, geldt de AVG voor de hele Europese Unie. Eén set regels. Een gelijk beschermingsniveau voor alle burgers. Een wet die mensen meer zeggenschap geeft over hun gegevens en sterkere rechten. Organisaties worden sterker op hun verantwoordelijkheid gewezen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. En een wet ook, met een stok achter de deur: serieuze boetes bij overtreding. 


Veel mensen zijn nog onbekend met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Mensen vinden hun privacy belangrijk, maar beschouwen het als een verloren zaak. Onterecht. De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Een recht dat met de AVG versterkt wordt. Terecht, want schendingen van de privacy raken de fundamenten van onze rechtsorde; de gelijkwaardigheid van mensen, de solidariteitssystemen, de vrijheidsrechten en de democratische rechtsstaat.


Nog maar een paar maanden te gaan tot 25 mei. De meeste organisaties weten gelukkig inmiddels wel dat zij dan aan de privacywetgeving moeten voldoen, maar hebben ook behoefte aan hulp. Die praktische hulp aan organisaties biedt de AP met de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Met een regelhulp voor organisaties en veel informatie. Want privacy gaat iedereen wat aan: u, uw naasten, uw organisatie, uw werknemers en uw klanten.


Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens


Gesponsord