Deel dit artikel:

1. jul 2022

|

Economie

Repowered regisseert en levert flexibiliteit aan het energiesysteem

We worden iedere dag met onze neus op de feiten gedrukt. Stijgende energieprijzen door afhankelijkheid van buitenlandse fossiele energie, steeds minder ruimte voor duurzame initiatieven vanwege netcongestie en tegelijkertijd  een collectief besef dat de CO2-uitstoot omlaag moet. 

 

 


Deze uitdagingen vragen om een frisse en vernieuwende blik en biedt voor zowel bedrijven als overheden ook vele kansen. Een van deze kansen ligt in het lokaal optimaliseren en afstemmen van vraag en aanbod van energie. Dirk Jan Masselink,  directeur en oprichter van Repowered, geeft een verdere toelichting: “Om afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstoffen werken we toe naar een meer decentraal georiënteerd energiesysteem op basis van duurzame energiebronnen.  Echter, naast duurzaam moet het systeem ook betaalbaar en betrouwbaar blijven. Hierbij speelt flexibiliteit in de energievoorziening een cruciale rol.”

 


“De afgelopen jaren is het aantal energie-initiatieven voor zonne- en windenergie sterk toegenomen. De volgende uitdaging ligt bij om deze opwek ook gelijktijdig aansluiten op de vraag naar energie. Dit kan door integratie van flexibel vermogen zoals batterijen, elektrolysers, maar ook door het energieverbruik beter af te stemmen op de momenten dat (goedkope) duurzame energie aanwezig is. Denk daarbij aan e-boilers en slim laden van elektrische voertuigen. In de praktijk zien we nog de nodige barrières, waardoor initiatieven lastig van de grond komen.”

 


Probleem met de huidige regelgeving is dat deze achterloopt op de technische ontwikkelingen. Zo worden batterijen voor elektriciteitsopslag nog aangemerkt als energieverbruiker, terwijl die positie veel genuanceerder ligt. Masselink: “Batterijen zijn juist verbruikers op het moment dat het energienet niet vol is. Als ik één megawatt aansluiting voor een batterij aanvraag bij de netbeheerder, dan gaat die ervan uit dat ik die capaciteit structureel gebruik. Dat is natuurlijk niet zo. Ook een zonne-installatie levert niet structureel stroom, en kan de aanwezige netcapaciteit delen met wind of opslag. We moeten veel meer leren dat we flexibeler en efficienter moeten omgaan met onderdelen van het energienetwerk als aansluitingen en netcapaciteit.”

 


Waar Repowered op inzet is het realiseren van duurzame energie op het juiste moment, op de juiste plek en tegen de juiste prijs. De oplossingen voor decentraal flexibele energie zijn stevig in ontwikkeling, benadrukken Masselink en zijn compagnon en mede-oprichter Jeroen van den Berg. “Het ontbreekt veelal aan een integrale blik over hoe je lokaal vraag en aanbod beter op elkaar afstemt. Wij als Repowered pakken deze ontbrekende rol aan door integrale flexoplossingen te ontwerpen en te optimaliseren. Hierdoor wordt het energiesysteem duurzamer, efficiënter en betaalbaarder benut.” 

 


“Enerzijds laten we ons zien als consultant om decentrale overheden, zoals provincies, waterschappen of gemeenten te ondersteunen met afstemmingsvraagstukken, denk daarbij aan het opzetten van lokale Smart Energy Hubs. Anderzijds bieden we ook daadwerkelijke flexoplossingen, zoals integratie van batterijen voor energieopslag of elektrolyser voor conversie naar groene waterstof. We helpen bedrijven bij het ontwikkelen van haalbare businesscases voor nieuwe energievormen, terwijl we bij de exploitatie onze klanten volledig ontzorgen in het aansturen en optimaliseren van de beschikbare flexibiliteit voor een maximaal rendement.” 

 


Deze toelichting laat zich zien in een praktisch voorbeeld. In Nieuw-Buinen in Drenthe staat één van de grootste zonneparken van Nederland, Zonnepark Vloeivelden Hollandia. Begin 2024 wordt hier met een gedeelte van de opgewekte zonne-energie 100 procent groene waterstof geproduceerd. H2ollandia is de naam die het project heeft gekregen. Een bijzondere eigenschap van dit project is de directe koppeling met het zonnepark, waardoor er direct uit zonnestroom 100 procent groene waterstof wordt gemaakt, zónder dat het elektriciteitsnet wordt belast.

Van den Berg: “Heel kenmerkend voor dit project, is dat we door in een vroeg stadium de omgeving en lokale overheden mee te nemen in het ontwikkelingsproces ervoor gezorgd hebben dat er lokaal besef is voor geschikte toepassingen van nieuwe energievormen. Dat is ook een belangrijke taak voor Repowered: het besef doen groeien wat de mogelijkheden zijn van flexibele assets, om te komen tot een werkbare business case die tevens bijdraagt aan de versnelling naar een volledig duurzaam en fossielvrij energiesysteem.”

Gesponsord