Deel dit artikel:

19 dec 2022

|

Economie

Sonneborgh introduceert Zorgwoningfonds IV

Beleggingsfondsen met kwalitatief Nederlands zorgvastgoed en een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Dat is waar Sonne-borgh voor staat. Het is in die traditie dat begin volgend jaar een nieuw zorgwoningfonds wordt geïntroduceerd dat belegt in drie woon- en zorgcomplexen met de zekerheid van langjarige huur-contracten van professionele zorgorganisaties. 

Over Sonneborgh
Sonneborgh is een ontwikkelaar én belegger in zorg-vastgoed uit Eindhoven sinds 1997. Al een kwart eeuw zijn zij dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Sonneborgh biedt particuliere beleggers de gelegenheid te participeren in haar beleggingen door het aanbie-den van beleggingsfondsen. “Als geen ander weten wij kennis van deze sectoren, en de uitdagingen waar zij voor staan, te combineren met onze jarenlange ervaring met ontwikkel-, bouw- en exploitatieprocessen en een uitgebreid netwerk van financiële partners,” zegt Carola Boonen, algemeen directeur van Sonneborgh. “Hierdoor zijn wij in staat om op creatieve wijze en tegen een aantrekkelijk en stabiel rendement maatwerk oplos-singen te bieden voor de meest uitdagende projecten. Duurzaam, kwalitatief en betaalbaar.” 

Zorg een stabiele groeimarkt
Zorgvastgoed staat in het brandpunt van de belangstelling. En eigenlijk is dat ook wel logisch, reageert Arjan Kuijpers, commercieel directeur van Sonneborgh. Al was het alleen maar omdat het aantal ouderen in Nederland in de toekomst fors gaat toenemen. Wonen er nu circa 800.000 senioren van 80 jaar of ouder in Nederland, over pakweg 25 jaar, in 2050, zijn dat er maar liefst 2 miljoen, meldt een bevolkingsprognose van het CBS. “Zorgvastgoed wordt daarmee steeds relevanter”, zegt Kuijpers. “Het aantal senioren groeit explosief, er is in Nederland een stevig tekort aan geschikte woningen en bovendien hebben we te kampen met een gebrek aan complexen die een intensieve zorgvraag combineren met woongenot. Wat je nu ziet, is dat je als senior pas in aanmerking komt als er zich een acute crisis voordoet. Al met al liggen er daarmee volop kansen om nieuwe woonzorgconcepten in ontwikkeling te brengen.” 

Waarom beleggen in zorgwoningfondsen
De aantrekkelijkheid van beleggen in de Zorgwoningfondsen van Sonneborgh schuilt in het feit dat het een tastbaar beleggingsproduct betreft (vastgoed) dat op termijn goede bescherming biedt tegen inflatie. Daar-naast speelt het in op twee belangrijke langetermijntrends in de Nederlandse samenleving: een structureel tekort aan woningen en een toenemende zorgvraag als gevolg van demografische ontwikkelingen. Particuliere beleggers mogen rekenen op een direct rendement uit de exploitatie van het vastgoed en een indirect rendement (exit rendement) bij verkoop. Je zou in dat geval ook kunnen spreken van een winstdeling. “Omdat de inkomsten en uitgaven goed voorstelbaar zijn, vanwege de langjarige (huur)con-tracten, krijg je als belegger een stabiel netto rendement,” aldus Boonen. “Verder wordt het direct rendement vier keer per jaar uitgekeerd en worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.” 

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV
Sonneborgh introduceert begin volgend jaar een nieuw beleggingsfonds: Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen, te weten: in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden na ople-vering langjarig verhuurd aan professionele, reguliere zorgorganisaties (minimaal 15 jaar) voor in totaal 119 (jong)volwassenen en ouderen met een zorg- en onder-steuningsvraag. Het totale fondskapitaal bedraagt 20,8 miljoen euro, waarvan een deel hypothecair is gefinan-cierd. Kuijpers: “Voor deelname richten we ons met name op particuliere beleggers met een minimale deelname van 100.000 euro. Veelal zijn dat ondernemers en beleggers met affiniteit met vastgoed en een interesse voor maat-schappelijk relevant investeren”. Het fonds wordt in januari opengesteld voor inschrijving en de beoogde datum waarop het fonds live gaat is 1 mei 2023. 

Maatschappelijke impact
Nog even over het maatschappelijk rendement. Wat betekent dat precies? “Met Zorgwoningfonds Sonneborgh IVinvesteren we in kwalitatief en duurzaam vastgoed met een aantrekkelijk en stabiel financieel én maatschappelijk rendement”, benadrukt Boonen. “Als participant in dit fonds leidt je investering tot een maatschappelijke impact. Met de investering creëren we woonruimte voor mensen die een zorgbehoefte hebben. Dus in die zin kun je wel degelijk spreken van maatschappelijk rendement. Een goed financieel rendement staat daarbij uiteraard buiten kijf, waarbij we in het verleden hebben bewezen dat we met onze fondsen een gemiddeld direct uitkeerbaar jaarrendement van 5,2 procent hebben behaald. Wat ons uniek maakt, is dat we een integrale verantwoordelijk-heid nemen,” vult Kuijpers aan. Deze vaststelling komt onder andere tot uitdrukking in het op maat inwilligen van wensen bij de hurende zorginstellingen. “Door daar specifiek rekening mee te houden, creëren we projecten met een duurzaam karakter en langjarige tevredenheid. Uiteindelijk komt dit ook het rendement van de participanten ten goede.” 

Meer weten? Benieuwd of Zorgwoningfonds Sonneborgh IV past binnen uw beleggingsportefeuille? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden. Uiteraard kunt u ook direct vrijblijvend een plaats reserveren voor dit fonds. Kijk hiervoor op onze website: www.sonneborgh.nl/zorgwoningfondsIV 

Gesponsord