Deel dit artikel:

17 mei 2024

|

Economie

Sparen over de grens

Journalist: Eltjo Nieuwenhuis

In vergelijking met andere Europese landen zijn de spaarrentes in Nederland laag. Dit veroorzaakt een interesse in sparen in het buitenland. Wat zijn hiervan de voordelen, nadelen en mogelijkheden?

Wat zijn de belangrijkste factoren die de huidige spaarrente in Nederland beïnvloeden? De spaarmarkt reageert op vraag en aanbod. Banken en andere kredietinstellingen hebben de vraag naar spaargeld, spaarders zorgen voor het aanbod. Omdat Nederland van oudsher een spaarland is, is er veel aanbod. In vergelijking met andere Europese landen, drukt in Nederland de hoge concentratie van de spaarmarkt de rentes. Omdat er voldoende spaargeld op de balans staat bij enkele grote banken, is er voor hen ook geen prikkel om de spaarrente te verhogen.

newEelco1.jpg Eelco Habets, Country Head - the Netherlands, Raisin GmbH

Hoe verhoudt de spaarrente in Nederland zich tot die in andere EU-landen en wat verklaart deze verschillen? Over het algemeen zijn er, ook voor Nederlandse spaarders, hogere rentes te behalen buiten Nederland. De Nederlandse economie is in mindere mate dan bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk afhankelijk van industriële activiteiten, waar grote investeringen voor nodig zijn, want dit verhoogt de vraag naar spaargeld. Daarnaast zijn er in andere landen veel meer banken en is het spaargeld minder geconcentreerd, wat de concurrentiedruk verhoogt en de rentes die geboden worden omhoogstuwt.

Wat zijn de voordelen en risico’s voor Nederlandse spaarders om hun spaargeld bij buitenlandse banken onder te brengen? Nederlandse spaarders vinden over de grens veelal een hogere rente dan bij onze banken thuis. Alle Nederlanders profiteren van een concurrerende en gezond functionerende Europese spaarmarkt. Net als in Nederland wordt geld automatisch wettelijk beschermd door nationale depositogarantiestelsels tot € 100.000 per rekeninghouder per persoon, of een gelijkwaardig bedrag in lokale valuta, ongeacht bij welke (Europese) bank een spaarder zit.

Wat zijn de voor- en nadelen van het diversifiëren van spaargeld over betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaardeposito’s? Niet iedere euro is gelijk: spaarders kunnen hun spaargeld in drie delen opknippen. Het geld waar je de maandelijkse uitgaven mee bekostigt, laat je op een betaalrekening staan. Hierop ontvang je doorgaans geen rente. Je financiële buffer, waarmee je onverwachte uitgaven opvangt, zet je op een vrij opneembare spaarrekening. Je kunt direct bij het geld en ontvangt alsnog rente. Daarnaast zijn er spaardeposito’s. Deposito’s zijn perfect voor iedere euro die je wat langer kunt missen, en worden steeds populairder in Nederland. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 stond er ruim € 21 miljard spaargeld meer op depositorekeningen dan twaalf maanden eerder. Het spaarvolume op vrij opneembare spaarrekeningen groeide in dezelfde periode met slechts ongeveer € 10 miljard.

Met een deposito weet je op dag één precies hoeveel rente je aan het einde van de looptijd bij kunt schrijven, omdat de rente vaststaat. De beschikbare looptijden variëren van een paar maanden tot enkele jaren, en de rentes liggen vaak ook een stuk hoger dan op een vrij opneembare spaarrekening. Toen de rentes nog stegen, gebruikten veel spaarders de zogenaamde dakpanstrategie om flexibel een hoog rendement te behalen. Nu het niet uitgesloten is dat de rentes gaan dalen, zijn spaardeposito’s vooral een zeer passend instrument om hoge rentes voor een tijd vast te leggen.

Gesponsord