Deel dit artikel:

20. dec 2022

|

Maatschappij

Stimuleren van duurzame mobiliteit met tevreden medewerkers en een perfecte administratie als resultaat

Mobiliteit zorgt jaarlijks voor 27 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ongeveer de helft hiervan komt voor rekening van werkgevers. Werkgevers kunnen dus een aanzienlijk bijdrage leveren bij het realiseren van CO2 reductie. Bedrijven hebben hierbij meerdere opties: denk hierbij aan het elektrificeren van het eigen wagenpark maar ook door een bredere verduurzaming van reizen en werken te stimuleren en te faciliteren voor werknemers. 

Verandering in mobiliteitsgedrag
Voor Fynch Mobility, een impact gedreven technologiebedrijf uit Utrecht, is gedragsverandering cruciaal bij het verduurzamen van mobiliteit. Het zijn de keuzes van reizigers die de CO2- uitstoot bepalen. “Fynch Mobility is gestart met een missie. “En dat is om mensen te motiveren om zo duurzaam en vitaal mogelijk te reizen”, vertelt Serge van den Berg, CEO en Co-Founder van Fynch Mobility. “Met een aantal kleine veranderingen in het gedrag kun je namelijk al heel veel impact maken. Daar zijn wij van overtuigd. Daarnaast móeten we onze mobiliteit verduurzamen. Wet- en regelgeving verplichten werkge-vers om hun CO2- uitstoot te verminderen in een steeds korter tijdsbestek.” 

Nieuwe uitdagingen
Covid-19 heeft er tevens voor gezorgd dat plaats- en tijd onafhankelijk werken een enorme vlucht heeft genomen. Dit dwingt bedrijven op een andere manier naar de mobiliteit van hun werknemers te kijken, waarbij flexibiliteit centraal staat. Van den Berg: “Bovendien mogen werkgevers geen vaste, onbelaste reiskostenvergoeding uitbetalen. Alleen de daadwerkelijke gemaakte reizen en thuiswerkdagen komen in aanmerking voor onbelaste vergoeding. De bewijslast ligt bij de werkgever. Hier wordt dus ook wat verwacht van de werknemer, die de ritjes en thuiswerkdagen moet bijhouden en declareren bij zijn of haar werkgever. Dit zorgt voor een hoop extra administratie. En per 1 juli 2023 dienen werkgevers met 100 medewerkers of meer het aantal gereisde kilometers per gebruikt vervoersmiddel (auto, motorfiets, bromfiets, (e-)fiets, openbaar vervoer) en brandstoftype (benzine, diesel, PHEV, elektrisch) voor woonwerk en zakelijke mobiliteit rapporteren. 

Inzicht
“De verduurzaming van mobiliteit vergt dus een hoop administratie voor zowel de werkgever als werknemer”, gaat Van den Berg verder. “Met ons innovatieve mobiliteitsplatform bieden wij werkgevers een makkelijke tool om op eenvoudige wijze drie problemen op te lossen. Allereerst helpen wij medewerkers bij het registreren en declareren van de dagelijkse zakelijke ritten en thuiswerkdagen. Middels de Fynch Autopilot functie geven wij onze gebruikers de mogelijkheid de dagelijkse ritjes en thuiswerkdagen automatisch te registreren. Werknemers geven wij een handig overzicht van alle trips, het labelen in zakelijk en woonwerk wordt hierdoor kinderspel. Uiteraard met inachtneming van de privacy van de gebruiker. Tegelijkertijd bieden wij met onze software inzicht in de CO2-uitstoot. “Iedereen weet, zeker nu, de hoogte van zijn of haar ener-gierekening”, gaat Joris Smulders, CEO en Co-Founder van Fynch Mobility verder. “Maar werknemers weten eigenlijk zelden wat hun CO2-footprint is. Terwijl dat voor bedrijven en werknemers heel erg relevant is. Door het tastbaar te maken middels onze app zetten wij zowel de bedrijven als werknemers aan tot denken en laten hen zien wat hun bijdrage is.” 

Vervolgens koppelen wij positieve consequenties aan het nieuwe duurzame gedrag, aldus Van den Berg. “Dit doen wij onder andere door het toepassen van social rewards , maar ook door het uitkeren van een hogere kilometervergoeding wanneer er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, fiets of deelmobiliteit. Via ons eigen beloningsprogramma keren wij coins uit wanneer er bijvoorbeeld wordt gewandeld of buiten de spits wordt gereisd. Deze coins kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld duurzame voeding, kleding of een elektrische fiets door onze samenwerking met onder andere Watt Mobility.” 

Samen duurzame mobiliteit realiseren
Censo Energy Services maakt gebruik van Fynch om drie redenen: Ten eerste de veranderende fiscale wetgeving, ten tweede de aanstaande invoering van de rapportageverplichting duurzame mobiliteit en ten derde de eigen duurzaamheidsagenda.” 

“Wij ondersteunen Censo Energy Services met ons innovatieve mobiliteitsplatform bij het realiseren van de doelstellingen uit de nieuwe mobiliteitsregeling. Hierbij faciliteren wij werknemers bij het automatisch registreren en declareren van zakelijke reizen, woonwerkverkeer en thuiswerkkosten. Daarnaast geven we de medewerkers inzicht in de CO2 footprint van hun mobiliteit en worden medewerkers gestimuleerd duurzame en vitale keuzes te maken via het Fynch gedragsveranderingsprogramma. Dit programma voorziet de medewerker o.a. van een hogere kilometervergoeding voor duurzame vormen van mobiliteit.” Aldus Smulders.

“Naast het samenwerken met bedrijven zijn steden ook belangrijke klanten van Fynch, gaat Smulders verder. “Zij zetten onze software in voor situaties van ongeplande hinder, spits mijden en fiets stimulering. Zo werken wij met Zuid-Holland Bereikbaar samen, omdat de Calandbrug onverwacht voor een aantal maanden dicht is voor onderhoud. Via onze app wordt de reiziger gecompenseerd voor het nemen van een alternatieve route.” 

“We staan voor een enorme opgave om onder de 1,5 graad temperatuurstijging te blijven”, besluit Smulders. “Wij geloven dat we door samen te werken in staat zijn om duurzaam en vitaal reizen de norm te laten zijn. ” Een belangrijke voorwaarde van het halen van deze doelstelling. 

 co founders 

Ga voor meer informatie naar www.fynchmobility.com
Of neem direct contact op via [email protected] 

Gesponsord