Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Tulpenfonds maakt AOV-verzekering voor zzp’er wel toegankelijk

Maar liefst tachtig procent van zelf-standigen zonder personeel heeft geen arbeidsongeschiktheidsverze-kering. Een zorgwekkende zaak, vindt Tulpenfonds, onderdeel van de Acture Groep, marktleider in de private uit-voering en verzekering van sociale zekerheid. Vandaar dat Tulpenfonds verschillende producten heeft ontwik-keld die dienen als financieel vangnet voor zelfstandigen.

Tachtig procent! Dat is inderdaad een schrikbarend hoog percentage, benadrukt CEO Maudie Derks van de Acture Groep. De oplossingen die deze sociale zekerheid-specialist op eigen initi-atief heeft ontwikkeld, sluiten juist wel aan bij de wensen van zelfstandigen. “Het is ook een beetje een menselijke eigenschap om geen acht te slaan op risico’s, maar vooral oog te hebben voor uitdagingen. Nadenken over een AOV-verzekering vergt veel tijd, je moet veel uitzoeken, dus dat is iets voor later”, evalueert Derks, die er in één adem aan toevoegt dat het onbe-sproken laten van uitval natuurlijk niet de oplossing is. Tulpenfonds heeft in feite als missie om deze onverschilligheid ten aan-zien van het onderwerp te keren. Insteek daarbij is vooral om zzp’ers een helder en overzichtelijk aanbod te presenteren. Zo kent het fonds verschillende modules waaruit elke klant een keuze kan maken. Er bestaat een oplossing voor elke leeftijd en professie. AOV Basis van Tulpenfonds is een betaalbare basisverzekering voor wie een goed vangnet wil hebben, maar dan zonder torenhoge premies en ingewikkelde keuzes. Afhankelijk van leeftijd en beroep wordt de klant ingedeeld in één van de vier premiegroepen van € 50,-, € 100,-, € 150,- en € 200,- bruto per maand.

Dat er een dergelijk scherp tarief op tafel ligt, heeft vooral van doen met de achter-grond van Tulpenfonds. De Acture Groep heeft namelijk veel ervaring met het bege-leiden van arbeidsongeschikten terug naar de arbeidsmarkt. “We weten heel goed hoe we arbeidsongeschikten zonder werkgever na uitval weer terug kunnen brengen in hun arbeidsproductiviteit. Die ervaring betekent dat onze gemiddelde kosten per deelnemer relatief laag zijn en dat we dus voor iedereen een aantrekkelijke premie kunnen hanteren”, aldus Derks.

Wat interessant is om te weten: één op de acht mensen in de beroepsbevolking krijgt gedurende zijn werkzame leven te maken met een uitval langer dan zes weken. Wat je zou kunnen doen om dit thema hoger op de agenda te krijgen, filosofeert Derks in algemene zin, is om de AOV te koppelen aan de zelfstandigenaftrek. “Als overheid zou kunnen zeggen: je hebt recht op die aftrek, maar dan stellen we wel als eis dat je een externe verzekering voor arbeids-ongeschiktheid afsluit. Een dergelijke regeling is in ieder geval veel gemakkelijk te introduceren dan het lastige nieuwe pensioenakkoord. Daarin wordt ook gesproken over een verplichte AOV, maar gezien alle haken en ogen is die regeling er waarschijnlijk niet voor pakweg 2026.” Tulpenfonds is er dus voor alle leeftij-den en alle beroepen. Wel geldt dat voor iemand met een hogere leeftijd en een risicovol beroep een andere oplossing be-schikbaar is dan een traditionele verzeke-ring. Voor die mensen bestaat er Crowd-surance Arbeidsongeschiktheid. Dat is een collectief van zelfstandigen, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Die oplossing wordt ook wel schenkkring genoemd. “We hoeven dus niemand uit te sluiten. Niet de webmaster van 25 jaar, maar ook niet de stukadoor van 58. Voor iedereen hebben we een gepaste oplossing.”

Oorspronkelijk kende Tulpenfonds een maximumlengte aan een uitkering van ze-ven jaar. De ervaring leerde dat de meeste uitval binnen die periode weer tot een ein-de kwam met terugkeer naar de arbeids-markt. En toch: het kan net zo goed anders lopen, dus dat je al op jongere leeftijd arbeidsongeschikt raakt tot pensionering. Vandaar dat Tulpenfonds een nieuwe rege-ling heeft ingevoerd. Met de lancering van dit nieuwe product met als naam AOV tot pensioen heeft de deelnemer de mogelijk-heid om zich tot zijn pensioengerechtigde leeftijd te verzekeren.
Wat tot slot nog benadrukt kan worden: er wordt vooral gestuurd op terugkeer naar de arbeidsmarkt, niet zozeer op het vasthouden van het eigen beroep. “In deze flexibele arbeidsmarkt is het vasthouden aan beroepsuitoefening eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat gaat altijd in goed over-leg. We bepalen samen waar de verzekerde behoefte aan heeft”, besluit Derks, die tot slot nog wil benadrukken dat er een oplos-sing bestaat voor elke zzp’er. “Het gaat er ons niet om wat je regelt, áls je maar iets regelt voor arbeidsongeschiktheid.”

 schermafbeelding-2022-05-25-om-15-51-40.png

Maudie Derks,
CEO Acture Groep

Gesponsord