Deel dit artikel:

29. mrt 2024

|

Levensstijl

Uitdagingen en innovaties in zakelijk reizend Nederland

Elke travel management professional staat voor dynamische uitdagingen door technologische vooruitgang, COVID-19, klimaatproblematiek en geopolitieke onrust. De groeiende behoefte aan persoonlijk contact bij zakelijke meetings en events weerspiegelt de complexiteit van het bedrijfsreisbeleid, waar reizigers vaak geen weet van hebben.

Binnen de wereld van zakelijk reizen is een interessante ontwikkeling waar te nemen, waar nieuwe spelers in de industrie en upgrades van bestaande systemen de kwaliteit van zakelijke online boekingsplatforms verbeteren. Verbeteringen, gericht op een consumentgerichte gebruikerservaring en innovatieve oplossingen, met AI als katalysator. Daarnaast is sinds de pandemie service door de reisagent steeds belangrijker geworden voor zowel bedrijven als de zakenreizigers. Zodra er zich hobbels voordoen in het reisproces wordt service cruciaal.

Daarnaast staat duurzaamheid hoog op de agenda, bedrijven worden gedwongen serieus te rapporteren over hun emissies, inclusief emissies die veroorzaakt worden door bedrijfsreizen, onder de “Significant Scope 3 GHG”-categorie van de EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Uniformiteit in rapportage behoeft nog verbetering wat rapportage lastig maakt. 2024 is ook een cruciaal verkiezingsjaar, met veranderingen in het politieke landschap die het zakelijk reislandschap zullen beïnvloeden, samen met belangrijke EU-wetgeving zoals CountEmissionsEU en Multimodal Digital Mobility Services (MDMS).

Unknown222.jpg Odete Pimenta da Silva, Managing Director, NATM

De vraag blijft of overheden zullen slagen in hun pogingen om de luchtvaart te beperken vanwege milieugronden, met specifieke aandacht voor kwesties zoals geluidshinder en verboden op korte vluchten. Terwijl reisleveranciers onder druk staan om hun milieu-impact te verminderen, worden ze geconfronteerd met kritiek op ‘greenwashing’, waarbij overdreven prestaties worden aangevochten door consumentenorganisaties en milieuactivisten. De noodzaak om zakelijk te reizen wordt bepaald door het type bedrijfsvoering en de te behalen bedrijfsdoelstellingen.

Positief is de groeiende toegankelijkheid van zakenreizen voor alle reizigers, met een grotere inspanning om diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in te bedden in zakelijke reisprogramma’s. Ook zien we dat veel kleine en middelgrote organisaties zich na de pandemie realiseren dat managed travel ook voor hun bedrijfsvoering noodzakelijk is, met TMC’s en grote luchtvaartmaatschappijen die programma’s lanceren of upgraden gericht op het MKB.

Daarnaast kijken we uit naar innovatieve vooruitgang in biometrisch gestuurde reizen, waardoor de reiservaring op Europese luchthavens en transportknooppunten aanzienlijk zal verbeteren. Ook wordt nauwlettend gekeken of en wanneer er een verschuiving van traditionele wereldwijde distributiesystemen (GDS’en) naar NDC-gebaseerde kanalen gaat plaatsvinden.

Kortom, 2024 belooft een uitdagend jaar te worden waarin de zakelijke reisbranche wordt gevormd door technologische innovaties, duurzaamheidseisen en veranderende politieke landschappen.

Hoewel de echte impact van deze veranderingen wellicht pas in de komende jaren volledig zichtbaar zal zijn, is de weg naar een meer veerkrachtige en inclusieve zakelijke reiswereld duidelijk ingezet.

Gesponsord