Deel dit artikel:

8. apr 2024

|

Economie

Unieke technische oplossingen voor duurzaamheid

Journalist: Albert Lanser

Iedereen zou het liefst schone en duurzame energie willen hebben, maar die moet dan wel voldoende beschikbaar en betaalbaar zijn. Hoe krijgen we dit als samenleving voor elkaar? In theorie heb je dan geschikte technologieën nodig en een markt die hiervoor kan en wil betalen. Op het eerste gezicht geen hogere wiskunde, maar nu de praktijk en de bijbehorende uitdagingen.

In dit artikel aandacht voor een Nederlands internationaal opererend technologiebedrijf dat wereldwijd klanten bedient met unieke technische oplossingen die schone, betaalbare en duurzame energie beschikbaar willen maken voor iedereen.

Investeringen Bedrijven actief in de energietransitie vinden het nog wel een uitdaging om de elders duurzaam geproduceerde energie te importeren en hier verder te distribueren naar afnemers. Om de import van ammoniak als energiedrager en de productie van waterstof uit ammoniak vorm te geven, moet daarvoor infrastructuur worden gerealiseerd. Men spreekt dan over de productie van ammoniak uit zon of wind, het transporteren van vloeibare ammoniak met zeeschepen, het realiseren van ammoniakterminals in havens voor opslag en eventueel verder landinwaarts transport en kraakinstallaties voor de omzetting naar waterstof en verdere distributie daarvan o.a. met een pijpleiding die Nederland met België en Duitsland verbindt. In de praktijk blijkt dat geen enkele partij of bedrijf de gehele waardeketen vanaf het opwekken van hernieuwbare energie tot en met de distributie van waterstof als enige aankan of wil doen. Dat maakt dat veel partijen op zoek zijn naar complementaire partijen die met elkaar de gehele nieuwe waterstof leveringsketen kunnen realiseren. Bedrijven zijn daarom geïnteresseerd in samenwerking met andere partijen die een waardevolle toevoeging zijn voor deze duurzame energieleveringsketen. Onnodig te melden dat dit voor de samenwerkende partijen hoge investeringskosten met zich meebrengt. Deze investeringen kunnen voor een deel met subsidies en bijvoorbeeld het Groeifonds worden gefinancierd.”

In het financieringsvraagstuk van de energietransitie past een zogenaamd “costs for difference” subsidie voor afnemers, die de business case positief doet kantelen

Businessmodel De financiering van de aan te leggen infrastructuur wordt een stuk makkelijker, indien investeringen in deze nieuwe leveringsketen met voldoende zekerheid rendabel worden. De duurzaam geproduceerde waterstof concurreert met fossiele brandstoffen. Met de huidige prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame waterstof is het nu nog een vraag of de investering in de gehele keten-infrastructuur zichzelf binnen een redelijke termijn terugverdient. Verschillen in brandstofprijzen zullen om diverse redenen (o.a. CO2 uitstoot beprijzing en opschalingsvoordelen duurzame energieproductie) steeds dichter bij elkaar komen, totdat uiteindelijk duurzame energie minder kost dan energie uit fossiele brandstof. Tot die tijd zal deze onbalans met behulp van subsidies (bijvoorbeeld een zogenaamde “cost for difference” subsidie waarbij de overheid voor een afgesproken periode het verschil in kostprijs tussen aardgas en waterstof voor haar rekening neemt) en andere financiële overheidsinstrumenten moeten worden verkleind, zodat het investeringsrisico voor private partijen binnen voor hen acceptabele grenzen komt te liggen.

In de samenwerking met complementaire partners heeft Duiker een belangrijke pilaar in handen t.b.v. de bouw van de brug naar grootschalige import van duurzame energie

Gesponsord