Deel dit artikel:

1. mrt 2018

|

Maatschappij

Vastgoed als dienst

Wereldwijd ervaren steden een periode van ongekende groei. De Verenigde Naties schat dat in 2030 60% van de wereldpopulatie in steden zal wonen. De vastgoedindustrie speelt met het oog op deze snelle verstedelijking een belangrijke rol in het creëren van leefbare, welvarende en duurzame stedelijke omgevingen. Ons succes hangt af van hoe we omgaan met de complexe krachten verbonden aan verstedelijking, waaronder globalisatie, snelle technologische vooruitgang, culturele veranderingen en demografische veranderingen. 


Deze krachten veranderen de eisen die aan vastgoed worden gesteld in snel tempo.  We zien een verschuiving in het gedrag van bewoners en gebruikers van gebouwen en steden, waaronder een grotere voorkeur voor gebruik in plaats van eigendom, gezamenlijke in plaats van privéruimte en de mogelijkheid om wonen, werken en recreëren te combineren op één plek. Gebruikers verlangen bovendien steeds meer diensten en flexibiliteit van eigenaren en managers. Hierdoor vervagen de grenzen tussen sectoren; placemaking is belangrijker dan ooit en er ligt meer nadruk op aantrekkelijke openbare ruimtes. Verdichting van steden wordt noodzakelijk voor het faciliteren van functiemenging en een betere bereikbaarheid en connectiviteit.


Als gevolg van deze ontwikkelingen verdwijnen traditionele toetredingsdrempels en staat het verdienmodel van vastgoedspelers, zoals ontwikkelaars en beleggers, op de helling; het gebruik van vastgoed steeds vaker als een dienst wordt gezien - “space as a service” - en het operationeel management steeds vaker het verschil maakt. Hierdoor verandert de risico/rendementsverhouding drastisch en hebben vastgoedspelers nieuwe vaardigheden nodig om zich succesvol aan deze nieuwe realiteit aan te kunnen passen.


Lisette van Doorn

Chief Executive, Urban Land Institute Europe

Gesponsord