Deel dit artikel:

29. sep 2022

|

Economie

Verschillende oorzaken inflatie, gevaarlijke cocktail?

|

Foto: Merel Zoet & Pexels

In augustus kwam de inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) op 13,6 procent uit. Terwijl de centrale bank met man en macht werkt om deze hoge inflatie in de kiem te smoren, werkt de Nederlander hard om het hoofd, in financiële zin, boven water te kunnen houden. 

 

De koopkracht is over vijf jaar gehalveerd als de hoge inflatie van augustus aanhoudt. Zo uitzonderlijk hoog is die inflatie”, vertelt Madelon Vos, expert op gebied van macro-economie en bitcoin. ‘’De inflatie in Nederland ligt ruim boven het Europees gemiddelde van 9,1%. Een inflatiecijfer van 2% dat is wat de ECB (Europese Centrale Bank) als wenselijk ziet. Zij streven naar prijsstabiliteit, echter wordt dat streven momenteel niet behaald. Deze hoge inflatie houdt nog een tijdje aan, aangezien de verhoging van de grondstofprijzen doorwerkt in de gehele productieketen. De inflatie piek moet dus nog komen.”

 

schermafbeelding-2022-09-29-om-14-20-50.png
Hoe kan dat? “Deze hoge inflatie kon je van mijlenver aan zien komen. De enorme geldcreatie tijdens de lockdown, het opengaan van winkels na de lockdown, én de hoge grondstofprijzen creëren een gevaarlijke cocktail. Deze hogere grondstofprijzen maken het voor producenten duurder om producten te produceren en vervoeren. Werknemers willen door de hoge inflatie meer loon en zo komt men in een opwaartse spiraal terecht. Deze prijsstijging kan nooit 1-op-1 doorberekend worden in de lonen, de consument is altijd de dupe.” 

 


Een recessie is mogelijk, aldus Vos. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft twee knoppen om aan te draaien, te weten: het opkoopbeleid en het rente-mechanisme. Zij maken een prognose - op basis van prognoses van nationale centrale banken – om te bepalen hoe zij ‘prijsstabiliteit’ kan bewerkstelligen. Zo kunnen zij er voor kiezen om de rente te verhogen wanneer de inflatie te hard oploopt. “Dat is ook wat nu gebeurt. Dit heeft zijn uitwerking op de hypotheekrente en de rente op de spaarrekening. Door de hogere rente nemen mensen minder snel een hypotheek. Mensen gaan dus minder snel lenen en indien mogelijk meer sparen. Hoewel de rente mijns inziens eerder en meer geleidelijk verhoogd had moeten worden, is de Europese centrale bank nu eindelijk het pad in geslagen om iets te doen tegen de hoge inflatie. Het gevolg is dat de inflatie (zie het als het aanbod van geld) gaat dalen, maar we kunnen daardoor ook in een recessie terecht komen. Bij een recessie neemt de werkloosheid toe. Het zorgt er ook voor dat mensen minder kopen en de prijzen van goederen, diensten en soms ook woningen door een daling van de vraag, in prijs stabiliseren of zelfs dalen.”

 


Beschermt een koophuis nog wel tegen inflatie? “Uit onderzoek van Hoogleraar Piet Eichholtz blijkt dat wie voor een maximale periode van 15 jaar in een koophuis woont, de kans op een negatief rendement - na correctie voor inflatie - schommelt tussen de 30 en 40%. Maar, als je 20 jaar in het huis woont is de kans daarop nog maar 3%”, geeft Vos aan.

 


Boven water blijven tijdens een recessie? “Vaak kijk ik vanuit macro-economisch perspectief naar de economie, maar je kunt ook op microniveau naar de huidige economische veranderingen kijken. De invloed van de stappen die de ECB zet, is voelbaar op verschillende financiële markten. Zo is de rente verandering van invloed op bijvoorbeeld de spaarrente, de hypotheekrente, de pensioenen en indirect ook de groei van de economie en de werkloosheid. Bedenk daarom goed welke van deze veranderingen van invloed kunnen zijn op jouw financiële situatie. De rente loopt op: Heb jij je hypotheek vastgezet? Of kan je bij een verhoogde hypotheekrente de rente nog steeds opbrengen?”

 


Richt je daarnaast vooral op kansen. “De belangrijkste factor in deze is dat je ervoor zorgt dat je je cashflow behoudt, die er voor zorgt dat je de lasten kan blijven dragen ten tijde van economische neergang. Op welke manier je dat doet, is aan jou. Wat kun je naast je baan nog meer doen? Kun je iets maken om te verkopen, (voor een deel) voor jezelf beginnen, spullen verhuren, een extra baan erbij nemen? Het voordeel van een recessie is dat sommige mensen dan keuzes maken waar ze al lang over twijfelden en het stimuleert ondernemerschap.”

 


En het belangrijkste punt: beheer je verdiende vermogen op een verantwoorde manier. “Zorg ervoor dat je je geld aan het werk zet en dus niet enkel en alleen uitleent aan de bank, in ruil voor een zeer lage rente. Kijk naar andere opties om jouw geld aan het werk te zetten. Dit doet men door middel van het opbouwen van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Waarin er spreiding aangebracht wordt in verschillende asset classes waaronder, cash, vastgoed, aandelen, obligaties, goud en zilver of bitcoin.“ 

 


Via haar Instagram account en YouTube kanaal houdt Madelon Vos wekelijks meer dan 100.000 kijkers op de hoogte over de huidige economische ontwikkelingen én bespreekt zij de bedreigingen, maar ook zeker de kansen die zich op de financiële markten voordoen, met een ieder die zijn of haar vermogen ten tijde van inflatie wil beschermen en laten groeien.

 

 

 

Gesponsord