Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Verzuim tegengaan is essentieel voor bedrijfscontinuïteit

Sinds half oktober 2021 is het aantal ziektemeldingen in Nederland het grootst in drie jaar en de verwachting is dat ook in 2022 de uitval hoog zal blijven. Uit onderzoek van Interpolis, uitgevoerd door Motivaction, blijkt namelijk dat ongeveer een kwart van de werknemers zich zorgen maakt over hun fysieke of mentale gezondheid. Als het verzuim zo hoog blijft kan dat, zeker met het huidige personeelstekort, grote gevolgen hebben voor werkgevers, werknemers en de bedrijfscontinuïteit.

 

 


In coronatijd zagen we zowel het kort- als langdurig verzuim toenemen, vertelt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis. “Natuurlijk omdat mensen corona of griep kregen, maar ook omdat het thuiswerken soms een negatieve impact had op de gezondheid”, legt hij uit. “Als gevolg van het lange tijd thuiswerken ontstonden er mentale en fysieke klachten. Soms waren werkplekken bijvoorbeeld niet goed ingericht en werkten mensen lange tijd aan de eettafel zonder goede bureaustoel, dat gaat op een gegeven moment fysieke klachten opleveren.” Maar ook het mentale aspect was voor sommige mensen zwaar. “We zagen gezinnen van wie de leden met zijn allen in dezelfde ruimte moesten werken, ontspannen, lesgeven, sociale contacten onderhouden en dat kan veel stress opleveren. Ook verminderde de sociale cohesie met het team, waardoor zich minder verbonden voelde met het werk. Voeg daar nog het huidige personeelstekort aan toe, waardoor de werkdruk verhoogde en dan loop je al gauw tegen problemen en mogelijk langdurig verzuim aan.”

 


Ondernemers maken zich momenteel dan ook zorgen om het toenemend verzuim, maar toch wordt er vaak nog geen actie ondernomen. “Het begint allemaal met zicht op, en bewustwording, van het risico”, stelt Voets. “Het is logisch dat verzuim niet altijd hoog op de agenda staat. En gelukkig maar. Maar de impact van verzuim op de bedrijfsvoering, in tijden van een krappe arbeidsmarkt en  corona-steun die wegvalt, kan erg groot zijn. Op de ondernemer, de werknemer die ziek is en op de collega’s die het werk overnemen. Uiteindelijk levert dat dan een hoge kostenpost op’.  

 


Het is dan ook van groot belang om verzuim zoveel en daar waar mogelijk te voorkomen. “Je kan natuurlijk niet alles voorkomen, griep en corona zullen bijvoorbeeld altijd voor verzuim blijven zorgen, maar je kan wel proberen langdurig verzuim door fysieke en mentale klachten tegen te gaan”, stelt Voets. “Uit het onderzoek zien we dat werkgevers en werknemers het belangrijk vinden om in tijden van afstand toch met elkaar in contact te blijven en extra aandacht te hebben voor elkaar.”

 


Voets doet dat zelf ook met de teams die hij leidt. “Zo sprak ik laatst een collega die heel trots op haar thuiswerkplek zat”, vertelt hij. “Ze had een koffiezetapparaat gekocht om op haar bureau te zetten, zodat ze altijd lekkere koffie kon pakken. In theorie natuurlijk een heel mooi idee, maar het is juist goed af en toe even weg te zijn van je werkplek en je benen te strekken. Dat soort kleine dingen moet je je teams ook meegeven. ”

 


Waar het om gaat, is dat er duidelijke plannen worden gemaakt om verzuim duurzaam tegen te gaan en vooral om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. “We zien nu dat bedrijven met meerjarenplannen komen om te werken aan de vitaliteit van de medewerkers”, vertelt Voets. “Vitaliteit mag niet alleen maar een opvlieger zijn voor de als reactie op de  coronatijd, want je medewerkers zijn je grootste goed. Stel dus een duidelijk verzuimprotocol op waarin staat hoe je omgaat met iemand die ziek is, hoe je helpt bij de revalidatie, wanneer er gezocht wordt naar vervanging, etcetera. Zo weet iedereen waar ze aan toe zijn bij ziekte en verzuim. Stel daarvoor ook echt een verzuimcoördinator aan die hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Wij bieden ook een online cursus preventiemedewerker aan om de rol als verzuim coördinator te verstevigen. ”

 


Ook een verzuimverzekering kan voor werkgevers is een goede aanvulling op zo’n verzuimprotocol. “Zodra er verzuim optreedt krijg je dan dekking voor het risico”, vertelt Voets. “Niet alleen financieel, je wordt ook ondersteund in het reïntegratieproces en bij het inzetten van nieuw personeel. Je wilt verzuim natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen, maar als het toch voorkomt moet je je ook inzetten om te zorgen dat iemand snel en goed terugkeert. Een verzuimverzekering helpt daarbij.”

 


Uiteindelijk is het risico dat je loopt bij uitval gewoon heel groot, zeker met de huidige personeelstekorten op de arbeidsmarkt, stelt Voets. “Soms kiezen bedrijven er zelfs voor mensen weg te sturen of hun bedrijf dicht te gooien, dat gaat je uiteindelijk opbreken. Je kosten lopen immers wel door terwijl je omzet omlaaggaat. Uiteindelijk gaat het om je bedrijfscontinuïteit.”

 


Toch denken werkgevers vaak nog dat het heel duur is om in te zetten op verzuimpreventie en een verzuimverzekering af te sluiten. “We hebben mede daarom ook onze verzuimtool in het leven geroepen”, vertelt Voets. “Hiermee kunnen werkgevers alle informatie over hun organisatie en hun verzuim invoeren om zo de mogelijke verzuimkosten te berekenen. Zo worden ze zich bewust van het risico versus de kosten van mogelijk verzuim en kunnen ze zelf bedenken wat ze willen doen om het risico op verzuim te verminderen. Allemaal om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Zeker in deze tijd is dat enorm belangrijk.” 

ip-portretten-20210602-a8a3675.jpg

René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis

Gesponsord