Deel dit artikel:

31 mei 2022

|

Economie

Voldaan, factuurovername met goed fatsoen

ZZP’ers en Mkb‘ers die hun facturen verkopen aan Voldaan weten precies waar ze aan toe zijn.Dankzij de een- voudige dienstverlening weten klan- ten precies wat hen te wachten staat, zonder verborgen kosten. Na verkoop van de factuur wordt het debiteuren- beheer door Voldaan overgenomen enloop je als opdrachtgevers geen enkel risico meer.

schermafbeelding-2022-05-30-om-15-57-48.png

Er bestaat een dringende behoefte on- der ZZP’ers en Mkb‘ers aan nieuwe financieringsmogelijkheden. De mogelijkheden voor bancaire financieringen zijn immers door strengere regelgeving vrijwel volledig opgedroogd, met name omdat er direct duidelijke jaarcijfers op tafel moeten komen. Zeker voor kleinere en beginnende zelfstandigen kan dat een onoverkomelijke hindernis opleveren.

In oriëntatie op nieuwe vormen van financiering wordt er daarom steeds vaker gekeken naar de mogelijkheden van fac- toring. Voldaan wijkt af van de standaard factoring door in tegenstelling van concur- rent niet naar jaarcijfers te vragen, snel te handelen en het debiteurbeheer volledig over te nemen. Vooral ondernemers die klanten hebben met langlopende betaal- termijnen profiteren van deze oplossing. Ad Buijs, oprichter en algemeen directeur van Voldaan, ligt dat verder toe: “Vanaf het moment dat wij de factuur van de klant goedkeuren, krijgt die dezelfde dag het bedrag op zijn rekening gestort. De verantwoordelijkheid voor betaling van de factuur nemen we volledig over. Als zijn debiteur te laat betaalt of helemaal niet be- taalt, dan is dat ons risico. Wij nemen het debiteurbeheer op ons, daarin handelen we altijd professioneel en met goed fatsoen. We treden altijd in overleg met de debiteur om onze werkwijze toe te lichten. Het is de manier waarop je dat doet, bij ons heeft dat nog nooit tot onbegrip geleid.”


Voldaan hanteert geen onderscheid in type klanten. Elk mkb-bedrijf of zzp’er is wel- kom. Onze klanten zijn actief in de bouw, zorg of dienstverlening. Wat de werkwij- ze van Voldaan anders maakt is dat het acceptatieproces grotendeels is geautoma- tiseerd. Buijs: “Wij hebben een algoritme ontwikkeld die facturen beoordeelt op 130 datapunten. Zo kunnen we al snel ont- dekken of er een dispuut met de debiteur van onze klant kan ontstaan, terwijl we in datzelfde proces meteen beoordelen of de debiteur voldoende kredietwaardig is. Zijn alle signalen positief, dan gaan we direct over tot acceptatie van de factuur”, vertelt Buijs, waarbij hij nog benadrukt dat Voldaan uitsluitend actief is in de business-to-business-sector en dus niet in de consumentenmarkt.

Het grootste onderscheidende vermogen van Voldaan zit in het transparante kostenmodel. Elke ondernemer betaalt hetzelfde tarief, ongeacht of deze nu een factuur uit heeft staan van honderd of van honderdduizend euro. De enige kosten die in rekening worden gebracht om een factuur over te nemen is afhankelijk van de betaaltermijn. Heel overzichtelijk:

  • Voor een factuur met een betaalter- mijn van 30 dagen wordt 4% in reke- ning gebracht.
  • Voor een factuur met een betaalter- mijn van 60 dagen wordt 5% in reke- ning gebracht.
  • En voor een factuur met een betaal- termijn van 90 dagen gaat het om 6%.

Buijs: “We hanteren geen verborgen kosten, dit is echt alles wat we in rekening brengen. Op het eerste gezicht lijken we misschien niet altijd de goedkoopste, maar vaak wordt er niet gedacht aan de verborgen kosten die concurrenten wel in rekening brengen.”

Er wordt bij de acceptatie van de factuur niet gekeken naar de aard van de onder- neming. Uitsluitend de factuur zelf is uitgangspunt, waarbij uiteraard wel geldt dat de werkzaamheden zijn afgerond en geleverd. Er worden geen jaarcijfers ge- vraagd voor acceptatie, maar wie zich als ondernemer bij Voldaan kenbaar wil ma- ken, wordt wel een vorm van identificatie gevraagd. Dat gebeurt onder andere aan de hand van bedrijfsgegevens en KVK-num- mer, waarbij dat wordt aangevuld met een online video-identificatie. Buijs: “We willen wel graag weten of je bent wie je zegt dat je bent.”
Tot slot: Samenwerken staat hoog in vaan- del bij Voldaan, daarom werken zij samen met meerdere partners in de bancaire sector om samen ondernemers verder te helpen. Daar gaat het immers om.

Gesponsord