Deel dit artikel:

7 jul 2022

|

Industrie

‘Warmtenetten onmisbaar voor transitie naar duurzamer energiesysteem’

Nederland wil vaart maken met de energietransitie, om klimaatdoelen te halen en voor energie niet langer afhankelijk te zijn van het buitenland. “Met lokale collectieve warmtesystemen kun je wijk na wijk van het gas halen en creëer je een lokale, onafhankelijke energievoorziening. Warmtenetten zijn daarom relevanter dan ooit.” 

 

 
In 2030 moeten zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas zijn, staat in het Klimaatakkoord. Voor naar schatting 600.000 woningen is een warmtenet de meest logische oplossing. “Vooral in dichtbevolkte gebieden is een warmtenet een heel haalbare en kostenefficiënte manier om woningen te verduurzamen”, stelt Tom Emons, operationeel directeur van Ennatuurlijk. “De kracht van een collectief systeem is dat je met één lokale bron een groot aantal woningen kunt verwarmen of koelen. Met één aardwarmtebron kunnen we bijvoorbeeld wel 10.000 woningen op een betrouwbare en veilige manier voorzien van duurzamere warmte. En een warmteaansluiting vraagt meestal geen grote woningaanpassing, waardoor de overlast voor bewoners beperkt blijft. Grote aantallen woningen tegelijk verduurzamen, sluit ook goed aan bij de gebiedsaanpakken die in gemeentelijke Transitievisies Warmte centraal staan.”

De duurzaamheid en potentie van een warmtenet is afhankelijk van een goede, duurzame, lokale warmtebron. Daarin zit ook gelijk een van de grootste uitdagingen. “We praten onder andere met het Ministerie van Economische Zaken over de verduurzaming van grote bestaande warmtenetten. In Midden- en West-Brabant wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van warmte van de RWE-centrale in Geertruidenberg die nu voor meer dan 80 procent  op biomassa draait. Maar nu dat niet meer gewenst is, wat kunnen alternatieven zijn? Wij hebben daar ideeën over.”

 


Bewoners enthousiast krijgen om van het gas te gaan, is een tweede grote uitdaging. “Bij warmtenetten voelt het gebrek aan keuzevrijheid als een obstakel, omdat bij gas die keuze er wel is. Maar dat is eigenlijk appels met peren vergelijken. Een gasnet is een open landelijk net. Daar kun je meerdere aanbieders hebben, want gas is overal hetzelfde. Een warmtenet is een gesloten lokaal net dat uniek is, nauwkeurig op de bron is afgestemd, en waar één aanbieder verantwoordelijk voor is. Dat zijn verschillende systemen.”

 


De warmtetransitie kan vleugels krijgen als je kiest voor lokale oplossingen. “Heb je eenmaal een goede lokale bron, dan kunnen we van daaruit samen met gemeenten aan de slag. Soms doen we dat proactief. In Breda en
Enschede hebben we bestaande warmtenetten uitgebreid met tracés door het centrum, zodat het net er al ligt als bewoners en ondernemers klaar zijn.” Onze ambitie is de energietransitie helpen versnellen, stelt Emons. “Dat doen we ook door kennis en ervaring met het aardgasvrij maken van wijken te delen. Woningcorporaties staan voor de enorme opgave al hun woningbezit van het aardgas te halen. Het is zonde als die allemaal zelf het wiel opnieuw uitvinden. Daarom is er een stappenplan ontwikkeld op basis van onze eigen ervaring en lessons learned in het aardgasvrij maken van wijken samen met woningcorporaties. Zo kunnen we samen doorpakken in lokale energie.”

p-28-tom-emons-16-1.jpeg

Tom Emons,

Operationeel directeur van Ennatuurlijk

Gesponsord