Deel dit artikel:

20. feb 2018

|

Economie

We zullen doorrijden

Ondanks alle onheilsspellingen vanuit populistische hoek heeft de mens het statistisch gezien alsmaar beter. Dat geldt ook op het gebied van de mobiliteit. De 3300 jaarlijkse verkeersdoden begin zeventiger jaren en de zware milieubelasting van de tachtiger en negentiger jaren hebben we een heel stuk achter ons gelaten.

Opvallend genoeg lijken de mobiliteitsstatistieken recent wat in het voordeel van de doemdenkers. Voor het eerst in jaren waren er meer verkeersslachtoffers te betreuren. Dat is mijns inziens een tijdelijk effect, vooral veroorzaakt door ons smartphonegebruik. Daar mag je pas mee spelen als je een (deels) zelfrijdende auto hebt. 


Maar een ander verslechterende statistiek is die van het toenemend aantal filemeldingen. Die passen niet meer in het daarvoor gereserveerde tijdsslot na het radiojournaal. Schijnbaar vinden we het niet erg genoeg; de file ben je immers zelf. Als de filerijders de makkelijke opties als flexibilisering van werktijden, gebruik van steeds beter beschikbare verkeersinformatie of het veranderen van werk of woonplaats niet oprapen, moeten we misschien het leed niet teveel meer verzachten. 


En het zal nog erger worden. Blijkbaar is de auto gewoon een te goede modaliteit. En die wordt snel nog beter. Je kunt straks iets anders doen in de file of zelfs tijdens het rijden op de snelweg, daar kan de auto het al snel overnemen. Dan los je het fileprobleem op door niet de file maar het probleem op te lossen. Rijassistentiesystemen gaan zorgen dat het moeilijk wordt een ongeval te hebben, zelfs met smartphone in de hand. Elektrificatie zal versnellen vanwege hoger comfort en lagere prijs, nog los van het milieuvoordeel. Over een paar jaar is een geheel elektrische auto gewoon goedkoper dan een auto met verbrandingsmotoren, ook zonder subsidie. 


En allerlei diensten rondom het rijden maken mobiliteit nog makkelijker, u leest er menig voorbeeld van in deze editie. Mensen zullen langzaam maar zeker van bezit naar gebruik verschuiven. Niet eens zozeer voor kostenbesparing, maar vooral omdat het voordelen biedt: minder parkeerproblemen, een grotere auto voor de verhuisdag, een zondag in een sportwagen. 


Want die kosten dalen verder. Roland Berger consultants voorspelde onlangs dat over een aantal jaar een private lease elektrische auto te krijgen is voor 99 euro per maand. Ik zie de branche schrikken. Waar is de marge nog te halen…? Het goede nieuws: veel mensen zullen kiezen voor de 199, 499 of 2099 euro per maand. De auto voldoet nu eenmaal erg goed aan een biologische basisbehoefte om mobiel te zijn. Wie daar de juiste meerwaarde weet aan te bieden, blijft beloond worden. Want we zullen nog een hele tijd door blijven rijden.

Gesponsord