Deel dit artikel:

4 jul 2022

|

Maatschappij

Zonder data geen energietransitie

De nieuwe werkelijkheid op de ener-giemarkt is dat er door decentrale energieproductie een radicale breuk plaatsvindt met centrale productielocaties. Elk huis en elk bedrijf met zon-nepanelen produceert nu energie. Om vraag en aanbod met elkaar in even-wicht te krijgen, is gebruik van data een absolute must om dit proces tot een succes te brengen.

Eén ding moet je echt goed begrijpen”, zegt CEO Jos den Broeder van Jules Energy ter verduidelijking, “de waarde van elektriciteit wordt bepaald door het voorspellen van vraag en aanbod en de mogelijkheid om levering ervan op- en af te schalen.” Deze zin raakt precies de kern van de activiteiten van Jules Energy, dat met een eigen softwareplatform gebruikers ondersteunt om optimaal gebruik te maken van fluctuaties in energiegebruik. Deze constatering valt misschien wel het best te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. In dit geval: de tuinbouwsector. Vrijwel alle grote tuindersbedrijven beschikken over een warmtekrachtkoppeling, een soort van minielektriciteitscentrale die aardgas omzet in elektriciteit, warmte en CO2. Als er meer vraag dan aanbod is op de elektriciteitsmarkt kan de tuinbouwsector extra stroom produceren. Is er meer aanbod dan vraag, dan kan de sector ook een rol spelen om dat op te vangen door de energieproductie af te schakelen. 

schermafbeelding-2022-07-04-om-10-15-23.png
Jules Energy Den Broeder: “De prijs op de energiemarkt schommelt met name door verkeerde voorspellingen. Veel vraag en weinig aanbod stuwt de prijs omhoog. Andersom gebeurt precies hetzelfde: dan daalt de prijs. Waarmee wij gebruikers nu ondersteunen, is door hen gebruik te laten maken van onze softwareplatform en te profiteren van een optimale prijs.”


Waar dat op neerkomt, is dat een aanbieder, zoals een tuindersbedrijf, kan beslissen om extra stroom te produceren als er veel energievraag bestaat. Dan wordt de aanbieder financieel extra beloond. Is er minder vraag, dan levert die minder terug aan het net. Jules Energy heeft niet direct contact met eindklanten, maar doet dat getrapt via energieleveranciers. Voor deze insteek is gekozen omdat juist die partijen zich gevoelig tonen voor prijsschommelingen op de groothandelsmarkt. Het is tekenend dat er steeds minder langdurige contracten met vaste tarieven worden afgesloten; dit is vooral een gevolg van de stevig wisselende energieprijzen. Wat Jules Energy doet, is in feite een digitale en inclusieve infrastructuur brengen om continue prijzen te communiceren waar zowel aanbieders als afnemers optimaal van kunnen profiteren. De energieleverancier heeft daartoe verschillende programma’s beschikbaar, waarbij de basis bestaat uit een digitale structuur om de administratieve efficiëntie te verhogen en risico’s te kunnen beheren. Dit is vooral bedoeld voor de kleinzakelijke markt, terwijl het meest uitgebreide softwareprogramma zich manifesteert als online handelsplatform voor flexibel beheer en uitvoering van energiecontracten met grootzakelijke klanten.


Jos den Broeder tot slot: “Uiteindelijk zal het besef ontstaan dat we met alternatieve energiebronnen voldoende energie beschikbaar hebben. Wat we nu moeten leren, is hoe we vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen brengen.”

Gesponsord