Sluiten
WATERSTOF, CIRCULAIRE ECONOMIE EN DUURZAME LANDBOUW: TRIODOS GROENFONDS KIJKT VERDER DAN DE ENERGIETRANSITIE

WATERSTOF, CIRCULAIRE ECONOMIE EN DUURZAME LANDBOUW: TRIODOS GROENFONDS KIJKT VERDER DAN DE ENERGIETRANSITIE

Advertentie | dec 19, 2022
Triodos Investments Management - Newsroom

Triodos Investment Management is a globally active impact investor. We see impact investing as a driving force in the transition to a more inclusive and sustainable world.

https://www.triodos-im.com/

Bekijk alle artikelen

Triodos Groenfonds belegt in verschillende secto-ren, zoals energie, voeding en landbouw en duur-zaam vastgoed. Zou het niet effectiever zijn als het fonds belegt in één specifieke sector, bijvoorbeeld energietransitie? 

 “Triodos Groenfonds wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Wij investeren tenmin-ste 70 procent van ons vermogen in projecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling groenprojecten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.). We zijn trots op die groene status, die bepaalde be-lastingvoordelen kan opleveren voor onze investeerders. De regeling kijkt verder dan de energietransitie en biedt ook mogelijkheden voor de voedsel- en grondstoffentran-sitie. Dit sluit goed op elkaar aan.”

Hoe zie je de rol van het fonds nu steeds meer ‘mainstream’-investeerders beleggen in groene projecten?

“Om de gevolgen van de klimaatverandering te beper-ken, is er eerder meer geld nodig dan minder. We zien de intrede van de mainstream-investeerder dan ook als iets positiefs. Triodos Groenfonds is een voortrekker van groene investeringen. Wij waren bijvoorbeeld pionier in het financieren van windparken. Nu grotere partijen zich op dit segment gaan richten, focussen wij vooral op kleine en middelgrote innovatieve projecten met een maatschap-pelijk draagvlak, bijvoorbeeld op het gebied van warmte-transitie, batterij-opslag en duurzame landbouw.”

Waar zie je groene innovatie?

“In de energietransitie zien we nog steeds veel innovatie, denk aan de ontwikkelingen op het gebied van water-stof. Daarnaast kijken we naar de circulaire economie, zoals bio-based bouwen - bouwen met materialen uit de natuur – of vleesvervangers en plantaardig voedsel. Er zijn overal groene transities te vinden, ook in voedsel en grondstoffen.”

Hoe selecteert het fonds de projecten waarin het investeert en waar moet een project aan voldoen?

“We hebben drie verschillende teams die zich richten op duurzame energie, biologische landbouw en duurzaam vastgoed. Ook hebben we een team dat zich richt op opkomende markten. Deze teams bekijken welke pro-jecten aan onze uitgebreide eisen voldoen op het gebied van impact op mens en klimaat, maar ook van risico en rendement.”

2022 was een lastig jaar voor vastrentende fondsen. Hoe heeft Triodos Groenfonds het gedaan en wat zijn de vooruitzichten voor 2023?

“Door de gestegen rente, was het ook voor Triodos Groenfonds een lastig jaar waarin koersen daalden. Toch heeft het overgrote deel van onze projecten het heel goed gedaan en zijn de aflossingen en rentebetalingen onverminderd doorgegaan. We zijn daarom voor 2023 positief gestemd, zeker als de rente in stabieler vaarwater terechtkomt. De noodzaak om te verduurzamen is groot en daarom willen we verder groeien en blijvend bijdragen aan duurzame transities.” 

Met behulp van Triodos draagt het initiatief GroenLeven op grote schaal bij aan de energietransitie. Een voorbeeld hiervan zijn semi-transparante zonnepanelen die als beschutting dienen voor zacht fruit, zoals frambozen, rode bessen en aardbeien. Dankzij deze duurzame, innovatieve oplossing voor zachtfruittelers wordt het fruit door zonnepanelen beschut tegen weersomstandigheden. Plastic overkapping is dan niet meer nodig. Tegelijkertijd genereren de panelen groene stroom. Een ultieme win-winsituatie voor fruitboeren én voor de natuur.

Groenregeling en Belasting box 3
Vanaf 2023 wordt de vermogensbelasting in box 3 anders berekend. Het heffingsvrije vermogen is dan € 57.000,- (voor fiscale partners € 114.000,-). Vermogen dat groter is, wordt belast. Om het belastbare rendement te bepalen, wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen spaargelden, overige bezittingen en schulden.

Er wordt gerekend met een rendement van:
• 0,01% voor tegoeden op een betaal- en spaarrekening;
• 2,46% voor schulden;
• 6,17% voor overige bezittingen (waaronder beleggingen)2.

Het belastingtarief voor 2023 bedraagt 32% over dit belastbare (forfaitaire) rendement. Dit tarief wordt jaarlijks, tot 2026, met een procent verhoogd. Voor beleggingen is dan de aanslag 32% van 6,17%, ofwel 1,97% van uw vermogen. 

Het goede nieuws: de groenregeling blijft gehandhaafd. Een groenbelegging geeft een vrijstel-ling bovenop het ‘gewone’ heffingsvrije vermogen. Deze extra vrijstelling bedraagt € 61.215,- (voor fiscale partners € 122.430). Daarbovenop geeft een groenbelegging een extra heffingskorting in box 1. Dit is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling. Het fiscale voordeel van groen beleggen kan daarmee oplopen tot 2,67% van de inleg. 

Het belastingvoordeel hangt af van de individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Raadpleeg uw fiscaal adviseur. 

Wilt u beleggen in het Triodos Groenfonds? Neem dan contact op met uw bank of financieel adviseur. 

Finance

Lees meer
The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

The Macallan lanceert met Bentley uniek geniet moment

Advertentie | dec 20, 2022
PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

PIN Voorschot ook in 2023 ‘de winkelbank’

Advertentie | dec 19, 2022
Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix

Finance | dec 19, 2022