Sluiten
Efficiënt magazijn is veilig magazijn

Efficiënt magazijn is veilig magazijn

Industrie | sep 24, 2018

Grootschalig producten opslaan, hoeft niet ‘in huis’ te gebeuren. Er bestaan doorslaggevende redenen om te kiezen voor een logistieke dienstverlener of fulfilment-partner met een eigen magazijn. Zo kan de opdrachtgever zich richten op zijn core-business en kan hij tevens seizoenspieken en ruimtebehoefte opvangen. Maar aan wie vertrouw je nu veilige opslag toe?

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen verlangt dat je als opdrachtgever steeds verder de keten in kijkt’

Neem het voorbeeld van een webretailer. Als het aantal zendingen enkele tientallen keren per dag gaat bedragen, dan breekt vroeg of laat het moment aan om contact op te nemen met een logistieke dienstverlener. Het lijkt logisch om die af te rekenen op zijn logistieke prestaties. Als hij er maar voor zorgt dat het product op tijd vanuit zijn magazijn bij de klant wordt bezorgd. Dan is de kous af. Toch?


Nou, zo eenvoudig ligt dat niet benadrukt, senior Beleidsadviseur Arbeidsomstandigheden Daniëlle Gevers Deynoot van evofenedex, een vereniging voor die opkomt voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Een veilig magazijn, is een efficiënt magazijn. “Een veilig magazijn noteert minder schades, minder missers en minder ongevallen. Onveiligheid gaat dus ten koste van de logistieke prestaties. Daar komt bij dat steeds meer bedrijven MVO hoog in het vaandel hebben en ook op dat punt aangesproken kunnen worden op de verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Je wil als opdrachtgever niet meer geassocieerd worden met wantoestanden bij jouw logistiek dienstverlener. Als logistiek dienstverlener kan jouw KPI ook een profileringsinstrument zijn”, aldus Gevers Deynoot.


Veilige opslag heeft dus een duidelijke link met arbeidsomstandigheden. Nu is ieder bedrijf met werknemers volgens de Arbo-wet verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen. Maar er is meer nodig. “Wil een bedrijf van compliancy naar participatie gaan en daarmee echt een veilig magazijn krijgen, dan moet gewerkt worden aan een goede en integrale veiligheidscultuur, waarbij werknemers voldoende ruimte krijgen om mee te doen. Met goede arbeidsmiddelen, realistische werkplanning, veiligheidsbewustzijn van teamleiders, en het naleven en handhaven van veiligheids- en gedragsvoorschriften”, aldus Gevers Deynoot.


Ze voegt er nog aan toe dat het bedrijfsleven op initiatief van evofenedex een Code Gezond en Veilig Magazijn heeft samengesteld. Ook zijn daarin suggesties gedaan voor de aanpak van die risico’s, waarbij “de mens” als belangrijke factor in de ongevallen de hoofdrol krijgt. “Het heeft geen zin dure preventiemaatregelen te nemen als je die mens niet meeneemt in de toepassing ervan.” 


Consultant Carlo Peters van supply chain-adviesorganisatie Buck Consultant International benadrukt dat het juiste levertijdstip niet de enige kwaliteit is waar je een logistieke dienstverlener op kunt afrekenen. De opdrachtgever wil net zo goed dat zijn zending in perfecte staat, onbeschadigd en op de juiste manier bij de klant wordt afgeleverd. “Wat je ziet, is dat partijen beroep doen op een logistieke partijen met eigen kwaliteiten. Het op de juiste manier en veilig opslaan en verzenden van een pennenset vergt andere capaciteiten dan het in magazijn houden van bankstellen.”


Opdrachtgevers, constateert de consultant, zijn steeds beter in staat om hun logistieke dienstverlener op eigen geformuleerde definities af te rekenen. Eerlijk is eerlijk: veel bedrijven kunnen wat dat betreft nog een verbeterslag maken. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen verlangt dat je als opdrachtgever steeds verder de keten in kijkt en daarover verantwoordelijkheid neemt. Dat is een duidelijk waarneembare positieve trend, maar tegelijkertijd is dat is niet voor elke partij even gemakkelijk. Het toetsen van fulfilmentpartner vergt een grondige aanpak, waarbij je de aanbieder kritisch mag afrekenen definities die voor jou belangrijk zijn. Veel bedrijven beperken zich tot het samenstellen van een simpel A4-tje, terwijl je daar eigenlijk een veel diepere studie op moet loslaten.”

Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023