Sluiten
Investering: Ondersteuning van toekomstbestendige banen en groei in Europa

Investering: Ondersteuning van toekomstbestendige banen en groei in Europa

Finance | dec 10, 2018

Het ondersteunen van investeringen was de afgelopen tien jaar de kern van het Europese economische beleid. Aan het begin van de economische crisis daalden de investeringspercentages in heel Europa. Sindsdien is de situatie aanzienlijk verbeterd, met name dankzij krachtig overheidsoptreden, ook op EU-niveau.

De investeringen zijn aangetrokken en zullen in 2018 naar verwachting stijgen met een degelijke 3 procent in de EU en met zelfs 5,5 procent in Nederland. Toch blijven de investeringsquotes onder het niveau van voor de crisis. Verdere beleidsmaatregelen zijn dus nodig om de potentiële groei te bevorderen en de onevenwichtigheden in de eurozone te verminderen. 

 

Investeringen zijn de motor van de toekomstige groei. Ze genereren nieuwe ideeën, technologieën en innovaties en bieden mensen nieuwe vaardigheden. Het dichten van de blijvende investeringskloof betekent dus ook het scheppen van nieuwe en betere banen voor Europeanen. Met name overheidsinvesteringen spelen een belangrijke rol bij het corrigeren van onvolkomenheden op de markt en het ondersteunen van de economie, op voorwaarde dat zij particuliere ondernemingen niet verdringen. 

 

De economische en financiële governance van de eurozone is aanzienlijk versterkt. Dit heeft geholpen bij het aanpakken van de financiële fragmentatie, het stabiliseren van de banksystemen en het verlenen van steun aan landen waar de financiële stabiliteit in gevaar is. Het investeringsplan van de Europese Commissie, ook bekend als het plan-Juncker, heeft eveneens aanzienlijk bijgedragen aan het stimuleren van investeringen in Europa. Dankzij het plan is er ongeveer 350 miljard euro aan extra investeringen losgekregen; precies op schema om de ambitie van 500 miljard euro extra investeringen in 2020 te bereiken. Bijna een derde van deze investeringen komt ten goede aan het mkb, 850.000 bedrijven in Europa. Een groot deel daarvan is geïnvesteerd in toekomstgerichte sectoren zoals OR&D, energie of digitale technologie. 

 

De klus is echter nog niet geklaard. Knelpunten in de regelgeving staan investeringen nog steeds in de weg, zoals blijkt uit een onlangs gepubliceerde Eurobarometer-enquête. Hoewel er aanzienlijke verschillen tussen de landen bestaan – Nederland is een van de best presterende landen – zorgen de nauwe banden van de nationale economieën ervoor dat als hervormingen worden doorgevoerd daar waar dat het meest nodig is, dit de groei en de werkgelegenheid in de EU als geheel ten goede komt. 

 

Voortbouwend op het succes van het investeringsplan heeft de Commissie voorgesteld om dit plan te verbreden en uit te breiden via het nieuwe InvestEU-programma. InvestEU zal verder gaan met het aanjagen van publieke en particuliere investeringen, en tegelijk marktfalen en lacunes in de investeringen aanpakken. Het zal ook een groot aantal bestaande financiële instrumenten samenbrengen om het effect en de focus van het Europese investeringsbeleid te verbeteren. Hiermee kunnen we banen, groei en innovatie in Europa ondersteunen.

 

Marco Buti, directeur-generaal Economische zaken van de Europese Commissie

Finance

Lees meer
Gamification: leervorm van de toekomst

Gamification: leervorm van de toekomst

Finance | apr 28, 2022
Geniet (financieel) zorgeloos van je oude dag

Geniet (financieel) zorgeloos van je oude dag

Advertentie | mrt 29, 2022
3 vragen aan Loege Schilder

3 vragen aan Loege Schilder

Finance | mrt 29, 2022