Sluiten
Nederlandse spaarders zoeken hun heil bij Europees spaarplatform

Nederlandse spaarders zoeken hun heil bij Europees spaarplatform

Advertentie | apr 16, 2020

Nederlanders zijn gek op sparen. Zelfs nu de spaarrentes onder druk staan, blijft de hoeveelheid spaargeld van huishoudens verder stijgen. Wat echter nog onvoldoende wordt beseft, is dat er op Europees niveau hogere rentes beschikbaar zijn in vergelijking met die in Nederland. Raisin is de grootste Europese marktplaats voor spaarproducten die de toegang tot die hogere rentes mogelijk maakt.

Er tekent zich een opvallend contrast af. Wat de afgelopen periode vooral de pers heeft gehaald, is dat spaarders steen en been klagen over de telkens krimpende spaarrentes, terwijl overeind blijft dat Nederlanders nog altijd volop sparen. Het totale volume aan spaargeld bedraagt nu circa 368 miljard euro. En dat is een toename van maar liefst 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Het grootste deel van de toename vorig jaar was netto inleg. Namelijk 12 miljard euro, terwijl de bijgeschreven rente in die periode hooguit 1,2 miljard euro bedroeg. 


Spaarders die er actief naar zoeken, is het inmiddels bekend dat spaarrentes in het buitenland hoger uitvallen dan die in Nederland. Een groot deel van de spaarders is dat positieve signaal echter nog niet bekend. Met behulp van nieuwe technologie is Raisin er als spaarplatform in geslaagd een helder overzicht te brengen van de hoogste spaarrentes in Europa. Het openen van spaarproducten via Raisin gaat bovendien zeer eenvoudig. Dankzij het spaarplatform krijgt de gebruiker via één online account kosteloos toegang tot de beste spaarproducten van betrouwbare banken uit heel Europa. “In de praktijk komt het erop neer dat de gebruiker zich maar eenmaal online hoeft aan te melden en te legitimeren, waarna hij ongelimiteerd toegang heeft tot spaarproducten bij de aangesloten banken”, aldus Eelco Habets, die het spaarplatform Raisin in Nederland vertegenwoordigt. Wat Habets daar nog aan toevoegt, is dat zijn organisatie zaken doet met inmiddels negentig partnerbanken uit circa vijfentwintig landen, waarvan er tien reeds actief zijn in Nederland.


Hoofdspaarvormen

Over de gehele linie heeft de spaarder, zoals ook gebruikelijk is in Nederland, keuze uit twee hoofdspaarvormen bij Raisin. Bij de depositospaarvorm wordt een spaarbedrag ingelegd voor langere termijn in combinatie met een vaste rente voor de gehele looptijd. Bij de flexibele spaarvorm heeft de spaarder meer vrijheid wat betreft inleg en opname, hoewel daar in de regel een minder hoge, variabele rente aan is gekoppeld. Niettemin geldt dat ook bij deze vorm het niveau van spaarrente veelal gunstiger uitpakt in vergelijking met de rentestanden in Nederland. Dat geldt zeker ook voor de depositospaarvorm, waar op dit moment in bijvoorbeeld Estland rentes worden geboden tot wel 1,30% per jaar. In vergelijking met Nederlandse banken ligt dat duidelijk op een hoger niveau. Met de huidig dalende spaarrentes, kan het daarom juist nu een goed moment zijn een deposito te openen en een hoge rente vast te leggen voor een termijn naar keuze.


Buitenland

Sparen in het buitenland werd voorheen nog wel geassocieerd met een verhoogd risico, voor een belangrijk deel aangejaagd door de bankencrisis uit 2008. De EU heeft deze depressieperiode echter aangegrepen om harde verplichtingen in het leven te roepen. Nu er geharmoniseerde richtlijnen in Europa bestaan voor depositogarantiestelsels, hebben spaarders de zekerheid dat ze geen verliezen hebben te incasseren tot de dekkingsgrens van € 100.000 per rekeninghouder per bank. Mocht een Europese bank dus onverhoopt in problemen komen, dan is elke spaarder ervan verzekerd dat de inleg plus rente tot dat bedrag volledig wordt gecompenseerd. Dat geldt in Nederland en dus net zo goed voor buitenlandse banken. Bovendien is de terugbetalingstermijn van de depositogarantiestelsels maximaal 20 werkdagen, terwijl dit tegen 2024 zal verkort zijn tot 7 werkdagen. Een aantal lidstaten heeft deze verkorte termijn al in juni 2016 geïmplementeerd.


Nederlands aanspreekpunt

Raisin maakt sparen in het buitenland eenvoudig toegankelijk met een volledig Nederlandse dienstverlening, inclusief Nederlandse website, klantenservice en documentatie. Dankzij de 100% online service zijn de Europese bankzaken eenvoudig thuis vanachter de eigen pc of laptop te regelen.


Contact

www.raisin.nl

T: 020 715 9296 

(Werkdagen 8:30 - 16:30)

E: klantenservice@raisin.nl
Finance

Lees meer
SALAR Software maakt ingewikkelde loonadministratie kinderlijk eenvoudig met SalarFusion

SALAR Software maakt ingewikkelde loonadministratie kinderlijk eenvoudig met SalarFusion

Advertentie | okt 31, 2023
"Zoeken naar informatie is ouderwets"

"Zoeken naar informatie is ouderwets"

Advertentie | mrt 23, 2023
Inclusief en toegankelijk betalingsverkeer in Nederland

Inclusief en toegankelijk betalingsverkeer in Nederland

Finance | mrt 23, 2023