Sluiten
Arbeidsperspectief tijdens coronacrisis

Arbeidsperspectief tijdens coronacrisis

Advertentie | apr 16, 2020

Robidus gelooft dat Arbeidsperspectief de motor is van Inzetbaarheid. Het hebben van een goed perspectief op arbeid zorgt er immers voor dat je niet alleen nu, maar ook in de toekomst in staat bent om in je eigen inkomen te voorzien. En het hebben van inkomen is tenslotte de beste vorm van sociale zekerheid! Robert Wondaal, Chief Commercial Officer bij Robidus, ligt toe hoe Robidus samen met haar opdrachtgevers werkt aan het verlagen van verzuim en waar werkgevers in de coronacrisis tegen aan lopen bij verzuimbeheersing. 

'Een goede aanpak start met een analyse om zo te identificeren waar potentiele inzetbaarheidsrisico’s liggen binnen je organisatie.'


Robert Wondaal, Chief Commercial Officer bij Robidus


Verhoging van de inzetbaarheid

De aanpak van Robidus om inzetbaarheid te bevorderen kenmerkt zich door een integrale benadering over drie assen: “Een goede aanpak start met een analyse om zo te identificeren waar potentiele inzetbaarheidsrisico’s liggen binnen je organisatie, wat de basis vormt voor het creëren van een inzetbaarheidsbeleid en helpt bij het bepalen van de juiste financieringsoplossingen.” Daarnaast is het van belang om op een juiste wijze uitvoering te geven aan de diverse wetten en regelingen binnen het speelveld. Dit vergt een sluitende administratie en vele contact met de verschillende overheidsinstanties om zo te voldoen aan de wettelijke vereisten, aldus Wondaal. “Ten slotte is het juist beheren van een (verzuim)dossier essentieel.” Indien een medewerker is uitgevallen, is het zaak om op het juiste moment de juiste acties in te zetten, zodat zo spoedig mogelijk weer met werkhervatting begonnen wordt. Het inzetten van gerichte interventies is hierbij cruciaal. Met deze benadering heb je meer grip op de situatie en zal de inzetbaarheid omhoog gaan, wat resulteert in een win- win situatie voor werknemer als werkgever, volgens Wondaal.  


Uitval tijdens corona

“Het is een bijzondere tijd, waarin plotsklaps een nieuwe werkelijkheid is gecreëerd.  Veel organisaties staan onder grote (financiële) druk en zitten in een overlevingsmodus. Het aantal ziekmeldingen vliegt sinds halverwege maart door het dak en is verzesvoudigd. Maar de grote vraag in deze situatie is: wanneer is er nu eigenlijk écht sprake van verzuim bij een ziekmelding?” Wij merken dat indien je de medewerker vraagt of ze zich ook ziek gemeld zouden hebben indien er geen sprake was geweest van ‘Corona omstandigheden’, dan is het meest gegeven antwoord dat ze gewoon aan het  werk waren gegaan, aldus Wondaal. “Vanuit privacybescherming mogen werkgevers niet vragen wat er aan de hand is, terwijl je dat eigenlijk wel wilt weten in deze situatie. Is er echt iets aan de hand met de medewerker of zijn er gezinsleden met klachten waardoor de medewerker thuis moet blijven. Of wellicht is er wel degelijke sprake van ziekte en mogelijk zelfs Corona. Met welke andere collega’s is hij dan in aanraking geweest en moet je die dan niet waarschuwen?” De privacywetgeving geeft nogal strijdige signalen momenteel, aldus Wondaal. “Conform AVG mag je niets vragen en is het aan de bedrijfsarts om vast te stellen. Echter, op Europees niveau wordt er aangegeven dat in het geval van een pandemie uitzonderingen gelden om de gezondheid van de medemens te beschermen.” Vandaar dat de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs heeft bericht voorlopig het toezicht op naleving van de AVG te versoepelen om werkgevers de ruimte te geven deze crisis het hoofd te bieden, aldus Wondaal. 


Wij begrijpen dat er veel vragen leven bij werkgevers op dit moment en leven ontzettend mee met alle organisaties die het moeilijk hebben momenteel. Het publiceren van relevante informatie is voor ons dan ook prioriteit nummer één nu. We proberen te helpen waar we kunnen, besluit Wondaal. “Zo hebben we een hulplijn voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en hebben we vele FAQ’s op onze website over bijvoorbeeld hoe om te gaan met verzuim.”


Economie

Lees meer
Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Economie | nov 27, 2023
Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Digitalisering | nov 03, 2023
Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Digitalisering | nov 03, 2023