Sluiten
Anderson MacGyver helpt organisaties transformeren - Digitalisering vereist drieledige benadering

Anderson MacGyver helpt organisaties transformeren - Digitalisering vereist drieledige benadering

Advertentie | jul 13, 2020

Digitale technologieën scheppen in nagenoeg elke sector volop kansen. Tegelijk staan organisaties voor de uitdaging om adequaat in te springen op de veranderende behoeften bij klanten, nieuwe verdienmodellen en toenemende concurrentie. Adviesbureau Anderson MacGyver baseert succes in de digitale wereld op drie pijlers: duidelijkheid in digitale koers en agenda, de juiste organisatorische inrichting en passende technologie. Data stroomt als vierde element overal doorheen.

Data op orde is randvoorwaardelijk om succesvol te zijn in de moderne wereld.

Digitalisering is volgens Anderson MacGyver alleen zinvol wanneer de beoogde veranderingen in lijn zijn met de activiteiten, kansen en ambities van de organisatie. “Simpele, maar weldoordachte modellen helpen bedrijven en hun bestuurders om trefzeker te navigeren langs alle digitale mogelijkheden”, zegt medeoprichter Gerard Wijers. “Dat is wat we doen als Anderson MacGyver en waar we ons in onderscheiden. Daarmee stellen we onze klanten in staat makkelijker de juiste keuzes te maken.”


Herijking

Wijers noemt als voorbeeld het Nederlandse bedrijf Allinq, dat gespecialiseerd is in het bouwen en onderhouden van grote telecom-infrastructuren. “De veranderende markt vroeg om een grondige herijking. Om Allinq klaar te maken voor de toekomst hebben we een blauwdruk gemaakt van de totale organisatie, zowel qua business, cultuur, besturing als data en technologie. Met als doel: betrouwbaarheid en voorspelbaarheid richting klanten, een gestroomlijnde operatie en stapsgewijze digitalisering van producten en diensten.”


De juiste data is daarbij cruciaal, omdat dit zowel de business, de organisatie als de technologie raakt. Wijers: “Data op orde is randvoorwaardelijk om succesvol te zijn in de moderne wereld.” Alleen met eenduidige, toegankelijke en veilig beheerde gegevens is het mogelijk om de klanten de gewenste producten en diensten te bieden. Dat vraagt om de juiste organisatorische vaardigheden en verantwoordelijkheden, en een IT die aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen.
Businessagenda

Het zogeheten Operating Model Canvas helpt om gemakkelijker strategische keuzes te maken. Bor van Dijk, die zich vanuit Anderson MacGyver vooral richt op de digitale businessagenda, legt uit: “Een poster op A0-formaat toont in één oogopslag de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten, klanten en businesspartners. Het stimuleert het gebruik van één bedrijfstaal voor alle betrokkenen en vormt de verbinding tussen het businessmodel, bedrijfsprocessen, data en IT-systemen.”


Daarnaast helpt het canvas om de context en dynamiek te begrijpen waarin klanten opereren. “Dat vraagt om goed luisteren en scherp vragen stellen. Veel organisaties lijken qua besturingsmodel en activiteiten op elkaar en ook op detailniveau zijn er overeenkomsten. Het niveau van analyse moet dus recht doen aan de uniekheid van iedere klant. Onze kracht is dat we op basis van best practices maatwerk leveren waarmee directieteams hun digitale agenda daadwerkelijk realiseren.”


Organisatie

Als de organisatie eenmaal goed in beeld is, volgt een effectieve en efficiënte inrichting en ondersteuning van de diverse bedrijfsactiviteiten, allemaal met hun kenmerkende snelheid en dynamiek. Dat gaat volgens Anderson MacGyver’s Edwin Wieringa het beste met multidisciplinaire teams, die allemaal waarde leveren die aansluit op de strategie. “Sommige teams zijn gefocust op snel veranderende eisen van de business, terwijl andere gericht zijn op activiteiten die stabiliteit en voorspelbaarheid vereisen. Digitale uitwisseling van gegevens zorgt voor onderlinge samenhang en afstemming. Zo kan ieder onderdeel zichzelf optimaal organiseren rond specifieke activiteiten, met de juiste competenties op de juiste plek.”


Veel bedrijven hebben te maken met een verouderde informatievoorziening die de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten belemmert, zo constateert technologie-lead Onno Wasser. “Bij het ontwerpen van een nieuw IT-landschap zijn de bedrijfsactiviteiten richtinggevend.” De gekozen oplossingen doen tevens recht aan de ondersteunende processen, functies en domeinen – bijvoorbeeld binnen financiën, inkoop of HR. “In de praktijk bestaat een ‘fit for purpose’ technologie vaak uit waardegerichte activiteiten veelal met veel interactie met klanten die snel en flexibel kunnen meebewegen met klanten en markt, in combinatie met een stabiele informatievoorziening aan de achterkant.”


Solide basis

Onno Wasser noemt constructie- en engineeringsbedrijf SPIE als voorbeeld waarbij de drieledige benadering van Anderson MacGyver samenkomt. “Zij implementeren de digitale agenda bedrijfsbreed vanuit de operationele kernactiviteiten. Uiteindelijk worden de vijf voornaamste organisatie-onderdelen door één technologieplatform ondersteund. In termen van besturing en databeleid gaat dit veel voordeel opleveren.”


Ook bij andere organisaties is een succesvolle digitale transformatie vaak gebaseerd op een combinatie van businessagenda, organisatie-inrichting en technologie. Anderson MacGyver faciliteert een coöperatief proces waarin dilemma’s worden opgelost door beproefde methoden, expertise en een open houding. De context en uitdagingen van de klant staan daarbij altijd centraal.


www.andersonmacgyver.com 


Digitalisering

Lees meer
Q&A met Josu Devasia, Directeur TCS Nederland

Q&A met Josu Devasia, Directeur TCS Nederland

Digitalisering | mei 17, 2023
‘We zitten midden in een digitale revolutie’

‘We zitten midden in een digitale revolutie’

Digitalisering | mei 17, 2023
Naar 24/7 netwerkbeveiliging

Naar 24/7 netwerkbeveiliging

Digitalisering | mei 17, 2023