Sluiten
Waarde creëren met asset management

Waarde creëren met asset management

Advertentie | nov 25, 2020

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Zekerheden zijn overhoop gehaald. De productie stagneert of is juist sterk gestegen. Moeten we focussen op uptime of kostenbeheersing? Wat betekenen alle veranderingen voor de beheer- en onderhoudsorganisatie? Toch is het in crisistijd mogelijk om meerwaarde te creëren met gedegen asset management. Wat is het nieuwe evenwicht?

De impact van het coronavirus op de economie is groot. Diverse sectoren hebben te maken met een dalende vraag. Er worden minder auto’s gefabriceerd en de behoefte aan brandstof is nu minimaal. Omdat de chemische sector vooral basismaterialen levert aan de voorkant van productketens, wordt ook een deel van deze sector getroffen door vraaguitval. Daarentegen hebben fabrikanten van desinfecterende middelen juist te maken met een sterke toename van de vraag. Verder geldt voor alle bedrijven dat door COVID steeds meer aandacht komt voor de persoonlijke veiligheid. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen en nieuwe toepassingen. En dan is er nog de factor tijd. Hoe lang gaat dit nog duren? Op het gebied van processen, de organisatie en technologie moeten - ondanks vele onzekerheden - keuzes worden gemaakt.

 

Mark Haarman, Managing director 


Meerwaarde

Mainnovation is de grondlegger van VDMXL, een wereldwijd erkende methode voor Value Driven Maintenance en Asset Management.  Managing director Mark Haarman: ‘Onze VDMXL methodologie heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als een crisis-bestendige, integrale verbeteraanpak waarmee de beheer- en onderhoudsorganisatie goed onderbouwde keuzes kan maken om meerwaarde te creëren. Het gaat hierbij om het vinden van het juiste evenwicht, het nieuw economisch optimum, tussen technische beschikbaarheid, onderhoudskosten, investeringen en veiligheid. Waar de focus moet liggen kan per bedrijf, of zelfs per fabriek, verschillen.’


Maintenance heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Van preventief naar predictief, van inspectierondes met papieren aftekenlijsten naar monitoring met sensoren en van een focus op de korte termijn naar een visie over de lange termijn. ‘We spreken liever van asset management’, legt Haarman uit. ‘Vanuit deze benadering is het mogelijk om de Technische Dienst te veranderen van een kostenpost in een bedrijfsfunctie die continu waarde toevoegt aan het bedrijfsresultaat.’ 


Vasthouden 

In 2018 deed Mainnovation, in opdracht van het Ministerie van I&W en in samenwerking met VNCI, VNPI en VOTOB, onderzoek naar de staat van de assets in de (petro)chemie. Haarman: ‘Aanleiding van dit onderzoek was een aantal veiligheidsincidenten in de chemische sector die duidden op veroudering van de asset base.’ De verrassende conclusie van het onderzoek was echter dat de asset base verjongt en dat dit vooral toe te wijzen is aan een verdere professionalisering van onderhoud. ‘Asset management bleek de best-practice om veroudering van assets tegen te gaan.’


Nu het evenwicht door de komst van corona voor veel bedrijven is verschoven, is de grote vraag: zijn bedrijven in staat om dit vast te houden nu we opnieuw te maken hebben met een crisis. Haarman heeft vertrouwen in de asset management organisatie. ‘Wie asset management op de juiste manier bedrijft, heeft – ook in tijden van financiële schaarste – grip op assets, de strategie en projecten. Wij zijn er dus van overtuigd dat het ook in crisistijd mogelijk is om meerwaarde te creëren met gedegen asset management.’


Vier inzichten

Maar wat is gedegen asset management? Volgens Haarman gaat het om vier belangrijke inzichten. ‘Allereerst moet je in beeld hebben voor welke assets je verantwoordelijk bent. Wat is de criticaliteit van de assets, het bouwjaar en de vervangingswaarde? Daarnaast gaat het over proactief in beeld krijgen wat de lange termijn verwachting is voor deze assets. Dit noemen wij een Long Term Asset Planning (LTAP). Ook moet de asset manager actief aan de slag met levensduurbewaking. Daarbij gaat het over real time condition monitoring maar ook over predictive maintenance. En door al deze kennis en data te verzamelen kan een stevige business case worden opgesteld waarmee aan het top management inzichtelijk kan worden gemaakt, hoe meerwaarde kan worden gecreëerd.’


Haarman realiseert zich dat hij met deze omschrijving reuzensprongen maakt. ‘Bedrijven moeten hierin groeien. Het begint wel met loskoppelen van onderhoud en asset management. De asset manager moet de lange termijn kunnen bewaken en niet worden weggezogen door korte termijn onderhoudsbehoeften, die uiteraard ook gewoon moeten plaatsvinden. Assets moeten blijven draaien en de veiligheid moet worden gewaarborgd.’ Dit is één van de best-practices die staan beschreven in de Roadmap Asset Management die in Q1 van 2021 verschijnt. Haarman: ‘Het is een vervolg op het eerdere onderzoek. Wederom in samenwerking van VNCI, VNPI, VOTOB en het Ministerie van I&W hebben we in kaart gebracht wat de best-practices zijn voor de beheer- en onderhoudsorganisatie. Hoe kunnen we asset management in de chemie naar een hoger niveau brengen?’ 


Nieuwe realiteit

Bedrijven moeten omgaan met een nieuwe realiteit en ook de beheer- en onderhoudsorganisatie moet wendbaar worden en hierin meebewegen. Anderhalve meter afstand, een stop op uitgaven en een lange termijn visie die volledig herzien moet worden. Waar ga je dan op focussen? Welke keuzes maak je en zijn die bestand tegen een eventuele nieuwe crisis? In de zoektocht naar nieuw evenwicht biedt Mainnovations VDMXL methodologie praktische handvatten en de benodigde tools om de focus te verleggen. Haarman: ‘De beheer- en onderhoudsorganisatie moet het nieuw economisch optimum vinden tussen technische beschikbaarheid, onderhoudskosten, investeringen en veiligheid. VDMXL helpt met het maken van de juiste keuzes. Voor nu en voor de lange termijn.’ 


www.mainnovation.comIndustrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023