Sluiten
Slim vastgoed met Truestate voor een optimale exploitatie  en gebruikerservaring

Slim vastgoed met Truestate voor een optimale exploitatie en gebruikerservaring

Advertentie | mei 31, 2021

Met slimme gebouwtechnologie kunnen eigenaren en beheerders van vastgoed slim inspelen op belangrijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheidseisen,  flexibiliteit  en coronaproof werken. Technologisch dienstverlener Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop in ontwikkelingen die aansluiten op maatschappelijke thema’s.  

“Truestate, onderdeel van Croonwolter&dros, is een integraal dataplatform waarmee wij klanten in staat stellen om hun vastgoed optimaal te exploiteren”, vertelt Joyce van de Velde, Manager Smart Buildings bij Croonwolter&dros. “Allemaal met als doel om zowel het gebouw als haar gebruikers zo optimaal mogelijk te laten presteren. Vastgoedeigenaren staan voor een complexe opgave,  door innovaties en nieuwe technologieën kan enorm veel data gegenereerd worden. Maar hoe zorg je dat je als vastgoedeigenaar in control blijft?  Wij zetten onze klanten weer in de ‘driver’s seat’ met stuurinformatie afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.“


Stuurinformatie 

“Onze aanpak begint altijd met het in kaart brengen van de informatiebehoefte van de klant. Wij zien hierbij een drietal centrale thema’s; flexibiliteit, gezondheid en duurzaamheid”, gaat Van de Velde verder. “Bij Flexibiliteit staat het optimaal inzetten van de beschikbare vierkante meters centraal. Gezondheid gaat over het creëren van een gezonde en inspirerende werkomgeving. Human capital is voor veel organisaties immers hun grootste asset. Ook heeft een groot aantal van onze klanten zich gecommitteerd aan de Paris Proof duurzaamheidsdoelstellingen en willen deze concretiseren. Wij merken dat organisaties het lastig vinden om hun informatiebehoefte concreet te maken. Met behulp van business cases ondersteunen wij onze klanten hierbij. Wanneer de informatiebehoefte helder is, beoordelen wij welke data er al door de bestaande installaties wordt gegenereerd. Tussen de informatiebehoefte en de bestaande data die gegenereerd wordt, zit veelal een ‘gap’. Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk welke toevoegingen, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, er nodig zijn om te komen tot de juiste stuurinformatie. Dit hoeft lang niet altijd te gaan om grote investeringen. Veel vastgoedeigenaren zijn zich niet bewust van welke data er al in het vastgoed wordt gegenereerd. Door deze data te ontsluiten, samen te brengen en te analyseren ontstaan de eerste waardevolle inzichten. Daarnaast kijken wij ook naar natuurlijke vervangingsmoment door bijvoorbeeld bij een geplande vervanging van de verlichting direct over te gaan naar verlichting met geïntegreerde sensoren.  Met de inzichten op basis van de bestaande installaties brengen wij ook direct het verbeterpotentieel in kaart. Dit is overigens geen eenmalige actie, maar wordt opgevolgd door continue monitoring van het pand waarbij wij ook externe factoren en het gebruik meenemen in onze analyses.”  


Belang van de werkomgeving

Een beweging die al langer zichtbaar is, maar mede door Corona is versneld, is het belang van een gezonde en inspirerende werkomgeving. Van de Velde: “Naast de uitdaging om medewerkers op den duur weer veilig naar kantoor te kunnen laten komen, ervaren organisaties ook hoe uitdagend het is om talent aan te trekken en te behouden. Zij zien inmiddels in dat zij zich als werkgever kunnen onderscheiden met een gezonde en inspirerende werkomgeving. Daarnaast is aangetoond dat een gezonde werkomgeving het ziekteverzuim doet afnemen en de productiviteit kan verbeteren. Wanneer je je beseft dat de gemiddelde kosten voor een organisatie voor 1% bestaat uit energiekosten, voor 9% uit huisvestingskosten en voor 90% uit personeelskosten dan begrijp je dat organisatie hierop willen kunnen sturen. De inzet van data en technologie maar zeker ook de interactie met de gebruikers is van belang om beoogde doelstellingen te behalen. Wij faciliteren niet alleen de interactie van de gebruikers met het gebouw, maar ook tussen de gebruikers onderling. Door de inzet van een app voor de kantoorgebruikers zorgen wij niet alleen dat zij hun werkplek kunnen reserveren en personaliseren, maar ook dat zij aan kunnen geven hoe zij een bepaalde ruimte hebben ervaren. Ook zorgt de app voor verbinding tussen de medewerkers, zelfs  wanneer zij niet op kantoor zijn. Vanuit één app zijn gebruikers op deze manier in staat om hun werkzaamheden optimaal te faciliteren.”


Wilt u ook uw vastgoed klaarmaken voor een duurzame toekomst? Ga dan voor meer informatie naar www.truestate.nl  


Economie

Lees meer
Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Voortrekkers in de transitie naar duurzaamheid

Economie | nov 27, 2023
Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Hoe kijken investeerders naar jonge techbedrijven?

Digitalisering | nov 03, 2023
Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Politiek en tech kunnen niet zonder elkaar

Digitalisering | nov 03, 2023