Sluiten
‘Smart City Hilversum  bereiken we samen’

‘Smart City Hilversum bereiken we samen’

Advertentie | mei 31, 2021

Digitalisering gaat een steeds belangrijkere rol innemen in onze samenleving. Het zorgt er ook voor dat er een andere rol van de gemeente wordt gevraagd, want het inzetten van nieuwe technologieën en data bij het oplossen van vraagstukken is voor vele gemeenten een nieuwe aanpak.

“Het was voor ons duidelijk dat digitalisering een grote rol gaat spelen in onze toekomst”, vertelt Gaston Crolla, projectmanager Smart City bij de gemeente Hilversum. “We konden twee dingen doen. Doorgaan met de bestaande werkwijze waar per gekozen oplossing een afzonderlijke toepassing gerealiseerd wordt of een meer integrale manier met data omgaan. Voor dat laatste is gekozen en daar is het Smart City programma uitgekomen.”  


Innovatieve werkwijze 

Wat daarbij op nummer één moest komen te staan, waren de inwoners van Hilversum. Crolla: “We kozen voor een actieve rol, maar daar moesten de inwoners een belangrijk onderdeel van gaan worden. De gemeente is er om maatschappelijke vraagstukken van de inwoners op te lossen en wat betreft het gebruik van nieuwe technologieën wisten we al snel zeker dat we dat niet alleen konden. Het betrekken van de inwoners, maar ook bedrijven en kennisinstellingen was dan ook de eerste stap voor ons. Met P2 zijn we op zoek gegaan naar partijen die deze gezamenlijke ontdekkingsreis aan durfden te gaan.”


Marinda Gaillard, project- en procesmanager bij P2. “Voor alle betrokken partijen betekende het namelijk dat de uitkomst niet bekend was en dat alleen maar een dataplatform inkopen niet voldoende zou zijn. Bewust werd er bij de start van Smart City Hilversum een samenwerking ‘ingekocht’. Er is daarom gekozen voor samenwerking met een consortium, onder leiding van Atos, dat drie zaken kan leveren: meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe diensten, een gemeente-breed  dataplatform en de hardware en infra.” 


P2 is de partij die de totstandkoming, inrichting en uitvoering van de samenwerking tussen het consortium, gemeente en andere betrokken partijen realiseert binnen het programma Smart City Hilversum. Atos zorgt binnen het programma voor onder andere het MyCity platform. Een platform dat de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven op één plek samenbrengt, combineert en de stad daarmee in staat stelt om de leefbaarheid te vergroten. Ook is Atos het aanspreekpunt voor de andere consortiumpartijen in deze innovatieve samenwerking. 


Kansen gezamenlijk pakken

Gaillard: ”De lokale kennis van de gemeente en betrokkenen, de regie op de samenwerking door P2 en de expertise vanuit Atos en haar partners is allemaal nodig om tot resultaten te komen. “Die samenwerking moet gebaseerd zijn op vertrouwen”, vult Lute Klein, Client partner Local Government bij Atos aan. “Al doende leren we in dit project, en zeker in dit project moesten we ergens gaan beginnen. En dat vraagt om lef en vertrouwen van de betrokken partijen, want het was helemaal niet zeker of het project zou gaan lukken.” Crolla: “Data en technologie gaan ons steeds vaker helpen bij het oplossen van vraagstukken. Het gemakkelijk verzamelen en combineren van data van inwoners, overheid en bedrijven stelt ons in staat om aan een leefbare stad te werken. Klein: “Het is duidelijk dat we in een andere wereld leven. Een wereld die steeds meer door data en technologie gedreven is. Daar horen ook andere contracten bij. Waar de traditionele bilaterale contracten de norm waren, zijn samenwerkingscontracten, zoals we die hebben met het consortium, nu noodzakelijker. Deze vorm van samenwerken zorgt voor een constante stroom van energie en ideeën en persoonlijk ben ik daar erg trots op.”


Samen met inwoners

En daar gaan we steeds meer de vruchten van plukken. Zo gebruiken gemeente en bewoners in de Snelliuslaan  camerametingen om de slimste manier om de verkeersveiligheid in de straat te vergroten. Nadat bewoners zelf met een lasergun metingen hadden verricht bleek inderdaad dat een groot aantal automobilisten het gaspedaal te ver indrukten. De bewoners hebben toen aan Smart City gevraagd of we samen niet konden kijken hoe de situatie veiliger kan worden gemaakt. Samen met de inwoners is er over oplossingen nagedacht. Door de effecten van verschillende maatregelen steeds te meten via slimme cameratechnologie, krijgen we inzicht in de meest effectieve oplossing. Van de resultaten van dit project leren wij en we kunnen deze kennis vervolgens weer inzetten voor volgende projecten.”


Vertrouwen in elkaar

We werken meer en meer met de eindgebruiker aan slimme toepassingen. Waarbij we echt uitgaan van elkaars toegevoegde waarde en elkaar scherp houden op de onderlinge rolverdeling. Dat vraagt om lef, goede samenwerking en onderling vertrouwen. 


De neuzen staan niet altijd dezelfde kant op, maar door duidelijke communicatie, denken vanuit het gedeelde belang,  goede begeleiding en vertrouwen in elkaar zijn we in staat om altijd stappen te zetten in de goede richting voor een leefbaarder en digitaal Hilversum.”


Ga voor meer informatie over Smart City Hilversum naar https://open-hilversum.hub.arcgis.com/

Bouw & Stedelijke ontwikkeling

Lees meer
Huis en tijdshorizon bepalen de keuze

Huis en tijdshorizon bepalen de keuze

Verduurzaming? Dat begint met isolatie!

Verduurzaming? Dat begint met isolatie!

De Menselijke Revolutie Het antwoord op het personeelstekort

De Menselijke Revolutie Het antwoord op het personeelstekort

Advertentie | sep 28, 2022