Sluiten
Batterijen belanden bij bedrijven nog te vaak in de prullenbak

Batterijen belanden bij bedrijven nog te vaak in de prullenbak

Advertentie | nov 29, 2021

Afgedankte batterijen en accu’s belanden bij bedrijven nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want batterijen en accu’s zitten vol bruikbare metalen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. Stichting Stibat Services, de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s, is daarom een campagne gestart gericht op het bedrijfsleven. Tijdens deze campagne kunnen bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis aanvragen.

Batterijen scheiden en recyclen

Hoewel veel bedrijven duurzaam willen ondernemen, is de afvalscheiding en -inzameling lang niet altijd goed geregeld. Met name in het MKB valt nog heel wat terrein te winnen. Batterijen slingeren veelal rond in bureaulades en kasten, of worden in de prullenbak gegooid. De batterijen komen dan met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer gerecycled worden. 

Door afgedankte batterijen gescheiden in te leveren, dragen bedrijven bij aan een duurzame wereld. Batterijen bevatten bruikbare metalen die hergebruikt kunnen worden. Zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Van die metalen worden nieuwe producten gemaakt. Onder andere fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, leidingen en dakgoten. 

Het is bovendien niet veilig om batterijen in de prullenbak weg te gooien, omdat er kortsluiting kan ontstaan, met mogelijk brand als gevolg. Batterijen kunnen het beste bewaard worden op een vaste plek. Bedrijven kunnen hun batterijen inleveren bij een inleverpunt of meegeven aan de afvalvalinzamelaar van het bedrijf.


Afvalscheiding verplicht

Voor bedrijfsafval gelden sinds dit jaar nieuwe regels, waardoor afvalscheiding vaak zelfs verplicht is. De regels zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie, maar de meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. Batterijen dienen ook gescheiden ingeleverd te worden. Op 2 maart 2021 is de gewijzigde LAP3 inwerking getreden: het landelijk afvalbeheerplan zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.


Batterij Bewaarbox Zakelijk 

Met de Batterij Bewaarbox Zakelijk biedt Stibat Services bedrijven een laagdrempelig hulpmiddel bij het inzamelen. Tijdens de campagne, die 15 november is gestart, kunnen bedrijven deze gratis aanvragen.   

“Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de grote hoeveelheden afgedankte batterijen en accu’s op kantoor. We willen met onze campagne meer bewustwording creëren en ondernemers oproepen ook hún steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het is een kleine moeite om de metalen uit batterijen een tweede leven te geven”, vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat Services.‘Heb je hart voor de zaak én voor het milieu? Vraag dan nu de Batterij Bewaarbox Zakelijk aan voor op kantoor.’ Dat is de oproep van Stibat Services aan het MKB. Van 15 november tot en met 15 december 2021 is de Bewaarbox gratis aan te vragen. De aanvrager ontvangt de Bewaarbox met een promotiepakket om de collega’s op kantoor aan te sporen hun gebruikte batterijen en accu’s in te leveren. Meer informatie is te vinden op www.batterijbewaarbox.nl. [http://www.batterijbewaarbox.nl/]

Wanneer de Batterij Bewaarbox Zakelijk vol is, kunnen de batterijen bij een van de ruim 25.000 inleverpunten [https://www.legebatterijen.nl/inleveren/waar-inleveren/] 

ingeleverd worden óf door de afvalvalinzamelaar van het bedrijf worden opgehaald. Zo komen de batterijen en accu’s alsnog bij Stibat Services [www.stibat.nl] terecht, die deze op een veilige en verantwoorde wijze recyclen. 

Een wereld te winnen Samenwerking, lef en daadkracht zijn essentieel

Een wereld te winnen Samenwerking, lef en daadkracht zijn essentieel

Advertentie | dec 21, 2021
‘Anders denken betekent ook fundamenteel anders doen’

‘Anders denken betekent ook fundamenteel anders doen’

Milieu | dec 21, 2021
De impact van elektrisch rijden

De impact van elektrisch rijden

Milieu | dec 15, 2021