Dela den här artikeln:

27. feb. 2018

|

Ekonomi

5 tips: Hur investerar man i kryptovalutor?

Journalist: Hans-Peter Öhman

Hur investerar man i kryptovalutor? Tillsammans proffset i kryptovalutor, Mats Hendricson listar vi våra bästa tips om hur du bäst investerar i kryptovalutor. 

Hur investerar man i kryptovalutor? Intresset har nya digitala valutor har skjutit i höjden på kort tid. De digitala pengarna som saknar central punkt, har gått från att något datahackers använder, till en legitimerad investeringsform som är populär över hela världen.  I ett tidigare reportage pratade vi med Mats Henricson som är ordförande i Svenska Bitcoinföreningen om vad kryptovalutor faktiskt är. Du kan läsa det reportaget här. Nu dyker vi djupare för att besvara frågan hur du bör tänka när man vill investera i kryptovalutor. Mats Hendricson ger oss sina bästa tips! 

• Riskberäkningen:

Först och viktigast av allt: Du ska aldrig investera mer pengar än du är villig att förlora. Med kryptovalutor gäller samma tumregler som med aktier och fonder – pengarna du investerar kan växa, men också försvinna. Därför rekommenderar jag att man börjar smått, och aldrig investerar pengar man inte har råd att förlora 

• Plattformen:

Det finns massvis med sätt och plattformar att köpa kryptovalutor på, beroende på hur mycket man vill köpa och vad de ska användas till. Den säkra plattformen: Är du intresserad av ett långsiktigt sparade i kryptovalutor kan man använda Nordnet eller Avanza. De har tjänster där du köper kryptovalutor genom dem, sedan tar de en liten provision när du säljer dem. 

Fördelen: Du slipper sätta dig in i digitala plånböcker och hur man faktiskt köper valutorna. 

Nackdelen: Du håller aldrig i valutorna. Du kan inte köpa något för dem, de fungerar mest som aktier eller fonder. 

• För storköparen:

Vill du köpa mycket Bitcoins och hålla i dem själv krävs det lite mer. Då ska man skapa en användare på Bitstamp eller Kracken. För att bli användare måste man skicka en kopia på sin legitimation och det är en ganska lång process.  Jag rekommenderar dig inte att hoppa på det tåget om du inte ska köpa stora mängder Bitcoins. 

• Den digitala plånboken:   

Om du vill köpa kryptovalutor utan mellanhand krävs det att du använder en digital plånbok – en digital plattform där koderna som är kryptovalutorna finns. Köp Bitcoins för 100 kronor. Gör en ”back up” på plånboken och släng sedan bort plånboken. Om du kan få tillbaks dina pengar genom Backupen, tycker jag att det är fritt fram för att köpa fler. 

• Läs på!  

Det finns många aktörer som lovar mycket, men många är bluff och båg. Därför är det viktigt att läsa på, fråga andra och skaffa sig kunskap om kryptovalutorna som man vill köpa. Bitcoins är den säkraste investeringen, du blir kanske inte jätterik, men du kommer inte att bli lurad heller.  


29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!