Dela den här artikeln:

29. aug. 2022

|

Ekonomi

På hög höjd med Bergnäset

Byggställningsföretaget Bergnäset bygger arbetsplatser på hög höjd. Företaget har verksamhet från Kiruna i norr till Oxelösund i söder. Bolagets devis är att leverera ställningslösningar med trygghet och produktivitet.

 

 


Bergnäset är bolaget som skapar trygg arbetsmiljö på höga höjder. Det NCC-ägda bolaget levererar byggställningar för både inom- och utomhusbruk; fasadställningar med väderskydd för fasadrenoveringar, stämpställningar för avlastning när stora laster ska tas ner och industriställningar för inomhusarbeten i industrier.  Bergnäset har också lösningar för arbetsklättring med arbetsmetoden industriellt reparbete.

– Genom att arbeta seriöst och säkert från start till klart kan vi leverera ställningslösningar som ger våra kunder trygghet och produktivitet, säger Helena Henriksson, vd för Bergnäset.

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-11-48-35.png
Med sina resurser med medarbetare och ställningsmaterial har Bergnäset möjlighet att genomföra mycket stora ställningsentreprenader och uppdrag.

– Vi brukar säga att det ska synas att det är Bergnäset som byggt ställningen. Det betyder att vi bygger robusta och säkra ställningar. Inget slarv och vi chansar aldrig. Ställningarna är alltid anpassade utifrån vilket arbete som ska utföras och till risker och förutsättningar. Hela vår affär bygger på att skapa en säker arbetsmiljö för våra kunder, säger Helena Henriksson.

 För kunderna handlar det om att minska både bygg- och driftskostnaderna och här arbetar Bergnäset med att bidra till ökad produktivitet. Detta genom att snabbt och säkert få byggställningarna både uppmonterade och nermonterade, något som genomförs av behöriga ställningsmontörer. Dessutom är den STIB-auktorisation som bolaget har, en garant för att ställningarna genomgått kontroller och revisioner av externa kontrollanter.

– Att vi som ställningsföretag har en STIB-auktorisation är en trygghet för kunderna. Den innebär att vår ledning genomgått STIB:s ledarskapsutbildningar, att vår ställningsbyggande personal har behörighet och att vi jobbar systematiskt med stöd och kontroller, säger Helena Henriksson. Hon berättar samtidigt att det tyvärr inte är alla aktörer på marknaden som frågar om ställningsföretaget de anlitar har en STIB-auktorisation. 

 STIB är en branschförening för ställningsföretag som utfärdar auktorisation, utvecklar ställningsverksamheten inom bygg och industri, och som förser medlemsföretagen med utbildningar och ny kunskap. STIB startades 1986.

 Bland Bergnäsets kunder finns bland andra gruvbolaget LKAB, byggbolaget PEAB och stålföretaget SSAB.  När något ska byggas, renoveras eller lagas är byggställningar en självklar del av verktygen, men det är få som har förståelse för vikten av att dessa är monterade av proffs för att garantera säkerhet. Ställningarna används inte alltför sällan till de mest riskfyllda uppdragen inom byggnation och industri. 

– Vi på Bergnäset är gärna rådgivare i processen så att vi kan ta fram de mest effektiva och säkra lösningarna för olika byggskeden och användningsområden. Vi gör en detaljerad projektering som minimerar antalet ändringar och tillägg från utgångspriset. Kunden ska känna sig trygg med att vi levererar det priset vi sagt, säger Helena Henriksson. bergnaset.se

29. aug. 2022

|

Ekonomi

Svensk byggindustri enligt experterna

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-31.png

Hur bedömer du att konjunkturen utvecklas under 2023?

  Konjunkturen är väldigt bra eftersom en stor del av vår verksamhet är i norra Sverige. Den gröna omställningen som pågår i vår region gör att konjunkturen här nog aldrig varit så bra som nu, mig veterligen. Vi är också verksamma i Mälardalen, där kanske konjunkturen mattas av under 2023. Men den stannar inte upp helt. Sammantaget ser 2023 onekligen bra ut för mark- och anläggning. Vi har också nya Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, 27 mil järnväg och det är bara i sin linda ännu, det är mycket jobb kvar på den.

Vilka är de största utmaningarna de kommande åren?
 – För oss är kompetensförsörjningen problematisk, det är både på tjänstemanna- och kollektivsidan. Det kan bli ett hinder för fortsatt tillväxt, det är generellt ett problem för branschen. Vi behöver bland annat fler maskiner och fler förare. Vi har också materialbrist på grund av världsläget, som armeringsjärn, leveranserna på beställningar är osäkra och därmed blir det svårare att planera projekten. Bristen på material påverkar också priserna. Priset på till exempel armering har stigit kraftigt. Sedan är kanske den viktigaste frågan - vad som händer med Cementa? Om de inte får sitt tillstånd till fortsatt produktion på Gotland, ja då stannar byggnationen i Sverige.

Hur tycker du att branschen bör möta problemen? 

 – Vi hoppas på ett avslut på Rysslands krig. När det gäller kompetensförsörjningen så genomförs riktade kampanjer mot universitet och yrkesskolor. Men ibland kanske man skjuter över målet – alla behöver inte vara civilingenjörer. Vi kan rekrytera mer från yrkesgymnasierna och ge egna riktade utbildningar inom företaget. När det gäller materialbristen är det inte mycket vi kan göra utan vi får bli bättre på att förhålla oss till situationen med längre leveranstider. Men viktigast är att det blir en lösning för Cementa.

 

 schermafbeelding-2022-08-29-om-14-56-46.png

 

Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren ur ett hållbarhetsperspektiv? 

  Man får skilja på kort och lång sikt. Om vi tar det som är nu så är det klimatprestanda. Att utveckla ett enkelt och branschgemensamt sätt att mäta klimatprestanda på material, tjänster och entreprenader när vi genomför projekt. Där har vi idag ännu inte några riktigt bra verktyg för mätningar. Där vill jag att vi om några år ska ha enkla branschgemensamma digitala verktyg som mäter klimatavtrycket var varje enskild komponent i ett byggprojekt. På lång sikt handlar det om att återanvända det material som finns, att bli bättre på återbruk och återanvändning. Det är en viktig sak som det pratas mycket om i branschen. Materialen kommer att ta slut så därför blir återbruk allt viktigare samtidigt som vi undviker de största utsläppsposterna från materialtillverkningen.

 


Hur tycker du branschen bemöter tankarna om hållbarhet och utmaningarna? 

 – Jag tycker branschen agerar jättebra. Det sker otroligt mycket bra just nu inom bygg. Många initiativ tas dock ovetande om varandra och det pågår parallell utveckling. Skulle vi bli bättre på att kommunicera och samordna våra utvecklingsinsatser så skulle vi som bransch få ut mer av den starka utvecklingskraft som finns. 

 

schermafbeelding-2022-08-29-om-14-57-06.png
Hur kombineras ekologisk hållbarhet med bra ekonomi? 

  Det står inte i kontrast till varandra, hållbara lösningar behöver inte kosta mer, dessutom går resurseffektivitet helt i linje med ekonomisk effektivitet. Hållbarhet genomsyrar idag alla leden och man går inte bara på pris utan kravnivån utöver pris höjs hela tiden. Våra Kunder efterfrågar alltmer hållbarhet såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt och det är ingen skillnad på privata och offentliga beställare.

 

 

Vad är din bild av hur konjunkturen kommer att utvecklas under 2023?
  Bilden är tyvärr ganska mörk: Vår senaste konjunkturprognos visar att bygginvesteringarna kommer att minska med drygt 11 procent, sett över hela prognosperioden. Det har främst sin grund i den överhängande risken för akut cementbrist i Sverige. Vi bedömer att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Bygg- och anläggningssektorn påverkas också den av höjd inflation och osäkerhet till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bristen på komponenter, skenande råvarupriser och en akut energikris kommer att hämma produktionen. Våra experter bedömer att BNP-
tillväxten landar på blygsamma 0,3 procent 2023. Det kommer att drabba bostadsbyggandet, hindra nödvändiga investeringar i t ex infrastruktur och påverka människors privatekonomi negativt. 

 


Vilka är de största utmaningarna för branschen de kommande åren och hur tycker du att branschen bör möta dem? 

   Vi har många utmaningar; inte minst bristen på kompetent arbetskraft. Vår förmåga att attrahera nya medarbetare beror på hur framtidsutsikterna för branschen ser ut, men också på förutsättningarna för yrkesutbildning på alla nivåer och möjligheterna att yrkesväxla. Vi jobbar kontinuerligt med att föra dialog med beslutsfattare på olika nivåer för att vässa innehållet i Bygg- och anläggningsprogrammet och att öka satsningarna på yrkesutbildning. Sverige behöver yrkeskunniga inom alla områden!