Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Livsstil

Är 70 det nya 20?

Journalist: Anders Edström Frejman

En allt större andel av befolkningen blir äldre. Redan i dag är en fjärdedel av alla svenskar över 65 år.

Även om den här statistiken kan verka oroande och att ökningen av antalet äldre kan leda till att vi får fler personer med kroniska sjukdomar och fler som behöver ha hjälp från samhället, finns det forskning som ger en ljusare bild. I H70-studierna har vi funnit att senare generationer av äldre är intellektuellt och fysiskt mycket vitalare och aktivare jämfört med för 30 år sedan. Vi pratar ibland om att 70 är det nya 50. Men vi brukar också prata om att 70 är det nya 20 eftersom dagens 60–70-åringar har en annan attityd till åldrande och pensionering än tidigare generationer.

I dag vill man hinna med allt det man inte hunnit med tidigare, innan man blir för gammal. Man reser mer, går nya utbildningar, går på rockkonsert och är mer nyfiken. Man vill passa på att njuta av livet innan krämporna sätter in. I H70-studierna ökade andelen 70-åringar som rest utomlands senaste året från 16 procent på 70-talet till 70 procent i dag. Och ofta är det långresor och till och med äventyrsresor man ger sig ut på. Temat för detta nummer av Analys Livsstil är hur man på bästa sätt bör leva som senior för att må bra, och hur man skall göra för att fortsätta vara aktiv. Vad skall man då göra? Ja, det är de gamla vanliga råden som läkare brukar ge; sluta röka, ät grönsaker och fet fisk, gärna en medelhavsdiet, motionera, håll igång hjärnan, tänk på sömnen och kolla upp ert blodtryck och nivåerna av socker och kolesterol i blodet. Var nyfiken på livet. Om man gör detta ökar man inte bara sin möjlighet att få ett längre och aktivare liv, man minskar också sin risk för demens, hjärtkärlsjukdomar och cancer, men bäst av allt, man mår bättre i stunden också. Dock skall påpekas att den höga aktiviteten inte gäller alla, efter 80 år blir ålderskrämpor och kroniska sjukdomar vanliga och detta börjar tidigare hos personer i lägre socialgrupper.

En god nyhet för de allra äldsta är dock att demensförekomsten hos 85-åringar minskar, vilket kan vara ett tecken på den aktiva ålderdomen är på väg att flytta upp i allt högre åldersgrupper.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.