Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Livsstil

Wardes skräddarsydda examen i sociologi öppnar upp nya karriärmässiga möjligheter

Efter att ha jobbat som assistent på Migrationsverket i ett par år kände sig Warde El-Alti redo för en ny utmaning. Hon har ett stort intresse för sociala relationer och processer i samhället och valde därför att börja studera sociologi vid Göteborgs universitet. Genom att kombinera olika kurser kunde Warde skräddarsy en kandidatutbildning utifrån de ämnen och med den profil som intresserar henne mest.

När jag flyttade till Göteborg för femton år sedan läste jag en kurs i förvaltningsrätt vid Göteborgs universitet. Det blev bara en enstaka kurs för mig den gången eftersom jag valde att börja jobba och bilda familj i stället. Mitt intresse för sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen fanns dock kvar. Drygt tio år senare, tryggare i mig själv och med fler erfarenheter i bagaget, bestämde jag mig därför för att börja plugga igen. Då hamnade jag återigen på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet eftersom jag kände mig hemma och hade trivts väldigt bra där, säger Warde El-Alti.

Vill arbeta med handläggning och beslutsfattande på en myndighet Hennes ursprungstanke var att läsa en eller ett par enstaka kurser men efterhand hittade Warde allt fler kurser som fångade hennes intresse. En målbild om att så småningom arbeta med handläggning och beslutsfattande på en myndighet växte fram. Samtidigt ville hon ha möjlighet att studera i sin egen takt, bland annat för att kunna kombinera studierna med familjelivet. Warde bestämde sig för att bygga ihop en egen treårig kandidatexamen i sociologi.

–Flexibiliteten och de många valmöjligheterna bidrog till mitt val att skräddarsy en egen utbildning i sociologi. Jag har ett stort intresse för mänskligt beteende, sociala relationer och organisationer och valde därför att kombinera sociologi med kurser i socialpsykologi och konfliktlösning. Nu läser jag även en kurs i förvaltningsrätt som blir min sista kurs innan examen, säger Warde El-Alti.

En unik utbildning som speglar hennes personliga intressen Valet av kurser som så småningom skulle leda fram till en kandidatexamen föll sig naturligt för henne.

– Jag valde de kurser som verkade mest spännande och som jag sannolikt kommer att ha konkret nytta av i arbetslivet. Samtidigt har jag fått en unik utbildning som verkligen speglar mina intresseområden och som banar väg för den karriärinriktning jag siktar på framöver, säger Warde El-Alti.

Fakta

Vad är sociologi? Sociologin försöker förklara människors handlande och förhållanden i samhället. Ofta handlar det om människors möten i vardagen, livshistorier och identiteter. Som sociolog kan du exempelvis studera levnadsförhållanden, makt- och könsrelationer, arbetsliv, välfärdsstaten, social ojämlikhet, familjeliv eller brottslighet.

Att bygga sin egen kandidatexamen Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap kan du kombinera din kandidatexamen i sociologi eller kriminologi. Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier på grundnivå, vilket motsvarar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom det huvudområde du väljer. Resterande kurser är valfria och kan bestå av till exempel socialpsykologi, konfliktlösning eller arbetsvetenskap. Det är också möjligt att praktisera på en arbetsplats eller åka på utbyte.

Efter examen Med en examen i sociologi eller kriminologi får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning som är attraktiv inom många olika arbetsområden beroende på vad som intresserar dig. Du får kompetens att arbeta med utredningar, utvärderingar, analyser, säkerhetsarbete och planering inom offentlig sektor eller privat näringsliv. Du kan också jobba med brottsförebyggande verksamhet inom kommuner, företag eller ideella föreningar. Vill du istället fortsätta plugga – kanske till och med forska i framtiden – kan du söka till något av våra masterprogram i sociologi eller kriminologi.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.