5. apr. 2024

|

Sponsrad

Masterutbildning i additiv tillverkning vid Uppsala universitet gör dig attraktiv och efterfrågad inom industrin

Som masterstudent i additiv tillverkning vid Uppsala universitet kan du bygga dig en ljusare framtid, lager för lager. På masterutbildningen i additiv tillverkning lär sig studenterna att skapa komplexa fysiska objekt genom 3D-skrivare och datorassisterade designprocesser i alltifrån amorfa metaller till biokompatibla material.

Additiv tillverkning är ett snabbt växande teknikområde som har utvecklats till ett helt nytt sätt att formge och tillverka föremål. Det har öppnat upp för nästan obegränsade konstruktionsmöjligheter och material som inte varit möjliga att tillverka. Tillsammans med Internet of Things och Big Data anses additiv tillverkning vara en av hörnstenarna i framtidens industrirevolution, Industry 4.0.

– Additiv tillverkning, eller 3D-tillverkning som det också kallas, är ett hett område, svensk industri har ett stort intresse av att använda additiv tillverkning för olika typer av komponenter, säger Urban Wiklund, programsamordnare för masterprogrammet i additiv tillverkning på Uppsala universitet.

Med hjälp av additiv tillverkningsteknik är det exempelvis möjligt att tillverka nya material med sammansättningar som inte varit möjliga att framställa med traditionella tillverkningstekniker.

Masterprogrammet i additiv tillverkning ökar studenternas förståelse för vad som är möjligt att uppnå med hjälp av additiv tillverkning och vad materialen sätter för gränser.

– Många lärosäten erbjuder enstaka kurser i additiv tillverkning. Hos oss kan man läsa ett helt program som adresserar hela processkedjan, från CAD-design och förberedelse av råmaterial till hur man modellerar, skriver ut och efterbearbetar komponenter, säger Urban Wiklund.

Ledande forskare och näringslivskontakter Utbildningen ges vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, som är ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material. Här samlas forskning och utbildning inom additiv tillverkning under samma tak.

– Vi har en nära samverkan med industrin, vilket innebär att våra studenter erbjuds goda möjligheter att knyta kontakter i industrin i Mellansverige via bland annat studiebesök och gästföreläsningar. Även övriga Europa har en stark arbetsmarknad, där många företag vill anställa medarbetare med kompetens inom additiv tillverkning. Vi har även starka band till aktuell forskning. Många av föreläsarna på programmet är aktiva forskare, och du kommer därför att arbeta nära framkanten av fältets utveckling, säger Urban Wiklund.

Studenter med examen från programmet är mycket efterfrågade i tillverkningsindustrin. Några har också fortsatt mot en doktorsgrad, i USA, Europa och Sverige.

– Masterprogrammet i additiv tillverkning är definitivt en riktigt bra framtidsinvestering. Vår målgrupp är exempelvis maskiningenjörer med kandidatexamen i maskinteknik, materialvetare och materialkemister. Programmet ger en mycket bra grund för en fortsatt karriär i industrin eller inom akademin, säger Urban Wiklund.

Luisa kompletterar med masterprogram i additiv tillverkning Luisa De Souza Dieter är ingenjör i maskinteknik från Brasilien och går för tillfället masterprogrammet i additiv tillverkning på Uppsala universitet.

– Jag fokuserade min karriär på kompositmaterial, men har också tidigare arbetat med additiv tillverkning vilket resulterade i att jag ville utvecklas och bygga på min kompetens inom just det här fältet. Jag letade länge efter en lämplig masterutbildning i additiv tillverkning på ett europeiskt lärosäte och fastnade för den här utbildningen i Uppsala eftersom den innehåller många specifika kurser som jag sannolikt kommer att ha stor nytta av i min framtida karriär, bland annat kemi och design, säger hon.

Ytterligare ett skäl till att Luisa valde just Uppsala universitet är det faktum att många av lärarna på programmet är internationellt framstående forskare inom additiv tillverkning.

– Under utbildningens gång har jag fått nyttja avancerad maskinutrustning för bland annat additiv tillverkning i metall som inte finns tillgänglig för studenter på så många andra lärosäten. Jag kan verkligen rekommendera det här programmet till andra ingenjörer i maskinteknik. Efter examen vill jag antingen utveckla medicinsk utrustning eller implantat, utveckla kompositmaterial eller fokusera på att tillverka storskaliga komponenter, säger Luisa De Souza Dieter.

Mikael fick drömjobbet på Siemens Energy efter examen När Mikael Borg tog examen från högskoleingenjörsutbildningen med inriktning mot maskinteknik hade han siktet inställt på att söka jobb som konstruktör. Utbudet av lediga konstruktörsjobb var dock begränsat på grund av pandemin, så han bestämde sig för att i stället bygga på sin utbildning med masterprogrammet i additiv tillverkning.

– Jag har ett starkt teknikintresse och tycker att additiv tillverkning är ett spännande teknikområde. Jag kände direkt att jag valt rätt utbildning, samtliga kurser var väldigt genomtänkta och tillförde värdefull kompetens som omfattar hela processkedjan, säger Mikael Borg, som fick jobb på Siemens Energy efter examen från masterprogrammet i additiv tillverkning.

Han uppskattade särskilt de företagskontakter han fick under utbildningens gång, då han också jobbade extra som konsult inom additiv tillverkning på ViruBustor, ett företag som utvecklar luftreningssystem till ambulanser och bussar.

– Masterutbildningen banade definitivt väg för mitt nuvarande jobb som AM-ingenjör på Siemens Energy, som bland annat tillverkar gasturbiner, värmepumpar och elektrolysörer. Jag fick med mig en gedigen verktygslåda från utbildningen och erbjöds jobb redan innan jag tagit examen. Jag kan rekommendera masterutbildningen i additiv tillverkning till högskoleingenjörer som vill fördjupa sig i en framtidsteknologi och tillgodogöra sig den senaste kompetensen inom tillverkning, säger Mikael Borg.

5. apr. 2024

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.