5. apr. 2024

|

Sponsrad

Teologiska institutionen: master- utbildningar med både bredd och djup

Har du en kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora? Då är det stor chans att du är behörig att söka något av de internationellt välrenommerade masterprogrammen som finns att läsa på Teologiska institutionen. Välj mellan sex olika program, med inriktning mot alltifrån internationellt humanitärt arbete till mänskliga rättigheter, religion i fred och konflikt samt Europas mest akuta samhällsfrågor.

På teologiska institutionen vid Uppsala universitet finns en bred kompetens representerad, och det finns en lång tradition av att forska och undervisa om brännande samhällsfrågor. Oavsett om det handlar om att värna demokratin, studera nya och gamla konflikthärdar, eller att utbilda framtidens forskare, så är de flesta av institutionens masterutbildningar flervetenskapliga, så religionsvetenskap blir ett av många perspektiv ur vilka programmens huvudämnen studeras. Vill du läsa på svenska eller engelska, på distans eller på campus, eller under ett eller två år, så finns ett alternativ för dig.

Religion i fred och konflikt: frihet, bredd och flexibilitet Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor i sammanhang där en medvetenhet om den kulturella och religiösa kontexten är viktig. Programmet gör dig till en samhällsdebattör som trovärdigt kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet. Det ger dig också en fördjupad och utökad förmåga att förmedla dina idéer i akademisk text. Som student vid programmet får du lära dig att behärska teorier och metoder relaterade till socialt engagemang, liksom konsten att övertyga. Programmet bedrivs helt på distans och kan läsas oavsett geografiska avstånd och tidszoner, och kan med fördel kombineras med arbete som gör skillnad, i Sverige eller ute i världen. Vi har alumner som idag arbetar som forskare, på statliga myndigheter, inom stora välgörenhetsorganisationer, och inom näringslivet.

Euroculture ger unik förståelse för europeisk kultur Masterprogrammet i Euroculture är en utbildning för dig som vill öka din kunskap om det moderna europeiska samhället i ett globalt sammanhang. Programmet erbjuder en ny sorts tvärvetenskaplig europeisk utbildning som ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas mest angelägna utmaningar. Programmet arrangeras i samverkan med sju universitet runtom i Europa och har fått utmärkelsen Erasmus Mundus Programme of Excellence av Europeiska kommissionen.

En viktig del av programmet är mobilitet; studenterna flyttar under studietiden mellan ett urval av de universitet som ingår i samverkan. Att få bo, studera och uppleva kulturen i olika delar av Europa är för många studenter en viktig del av utbildningen eftersom det ger en unik möjlighet att betrakta Europa och europeisk kultur utifrån olika perspektiv. Många tidigare studenter är verksamma i internationella miljöer, exempelvis i olika EU-sammanhang.

International humanitarian action rustar dig för humanitärt arbete I 40 års tid har teologiska institutionen vid Uppsala universitet erbjudit en internationell, tvärvetenskaplig utbildning med Erasmus Mundus-status i samarbete mellan i samarbete med andra universitet i Europa och världen. Programmet förbereder dig för en karriär inom humanitärt arbete, nöd- och katastrofhjälp och utveckling på både nationell och internationell nivå. Studenterna läser vid minst två universitet och kan utföra en praktik på en lämplig organisation för att bygga upp sin erfarenhet av humanitärt arbete.

Programmet koordineras av Network on Humanitarian Action, NOHA, den gemensamma europeiska samarbetsorganisationen för Masterprogrammet i international humanitarian action. NOHA:s utbildning är ett av de mest väletablerade masterprogrammen i Humanitarian Action. För närvarande finns tio universitet kopplade till nätverket i Europa och samarbetet sträcker sig till flera universitet runt om i världen.

Masterprogram i mänskliga rättigheter banar väg för MR-karriär Masterprogrammet i mänskliga rättigheter ger dig den kompetens som krävs för att på ett kritiskt och självständigt sätt arbeta med hur MR kan tolkas eller utvecklas i olika sektorer i samhället. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Programmet är tvåårigt och ges på svenska.

Under utbildningen studerar och analyserar du mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Förutom kurser som ger dig bredd och djup inom området mänskliga rättigheter får du även möjlighet att genomföra praktik, i Sverige eller internationellt. Genom praktiken får du ökad förståelse för hur dina kunskaper kan tillämpas samt erfarenheter som hjälper dig att i ett senare skede välja var du vill arbeta. Många tidigare studenter vid programmet arbetar som MR-experter på myndigheter eller departement. Andra har valt att göra forskarkarriär.

Vid institutionen erbjuds även ett generellt masterprogram i teologi och religionsvetenskap som kan vara mer filosofiskt, beteendevetenskapligt, historiskt eller teologiskt inriktat beroende på studenternas intresse. Programmet ger en bred grund till teologiska och religionsvetenskapliga kunskaper, teorier och metoder på avancerad nivå och förbereder dig för arbeten inom olika organisationer där religionsperspektivet är viktigt.

5. apr. 2024

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.